ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/11/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών της Τεχνικής Εκπαίδευσης στον νομό ΑιτωλοακαρνανίαςΣτις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67 Αʼ / 23.07.2013), ο οποίος, στην παράγραφο 1 του άρθρου 82, προβλέπει την «κατάργηση ειδικοτήτων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και του συνόλου των κατεχομένων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων». Σε εφαρμογή των διατάξεών του, εξεδόθη η υπʼ αριθμόν 106520/Δ2/31.07.2013 Διαπιστωτική Πράξη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε. / Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, που ορίζει ότι το «προσωπικό των καταργουμένων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα από την 22α Ιουλίου 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζʼ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093 /2012 (Αʼ222)».

Η απαράδεκτη αυτή πρωτοβουλία σήμανε την κατάργηση σημαντικών τομέων της Τεχνικής Εκπαίδευσης, και μάλιστα εκείνων που συγκέντρωναν κατά προτεραιότητα την προτίμηση των μαθητών, όπως οι τομείς Υγείας - Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Αισθητικής - Κομμωτικής. Σήμανε, ταυτόχρονα, τη θέση σε διαθεσιμότητα, με τρόπο «οριζόντιο», χωρίς την οποιαδήποτε προηγούμενη αξιολόγηση και με αποκλειστικό στόχο την ικανοποίηση ποσοτικών κριτηρίων, περίπου 2.000 εκπαιδευτικών, με άμεση συνέπεια την αδυναμία των 20.000 μαθητών των καταργουμένων κατευθύνσεων να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στις ειδικότητες που είχαν επιλέξει.

Ειδικότερα, στον νομό Αιτωλοακαρνανίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 57 εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι μάλιστα από τους οποίους είχαν προσληφθεί με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, και περίπου 400 μαθητές υποχρεώθηκαν σε αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο της εκπαίδευσης και την εξέλιξή τους. Οι υπόλοιποι, παρά τη δέσμευση του Υπουργείου ότι θα ολοκληρώσουν κανονικά το σχολικό έτος, δεν διδάσκονται βασικά μαθήματα (όπως, π.χ., στο 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας) ή προσέρχονται στο σχολείο κάθε τρείς ημέρες και μόνο για δύο διδακτικές ώρες (όπως συμβαίνει στις ΕΠΑΣ Αγρινίου, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου στην ειδικότητα της Αισθητικής).

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας με απόφασή του (ΦΕΚ 2490 / 04.10.2013) προέβλεψε την κατανομή 1.250 θέσεων σε φορείς Διευθύνσεων Διά Βίου Μάθησης, ΙΕΚ και ΣΕΚ (από τις οποίες οι 325 ήταν οργανικές θέσεις μονίμου διοικητικού προσωπικού και οι  925 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού), χωρίς σε αυτήν να περιληφθούν πολλές από τις καταργούμενες ειδικότητες, όπως, π.χ., η ειδικότητα των νοσηλευτών. Σε ό,τι δε αφορά τον νομό Αιτωλοακαρνανίας, οι θέσεις που ανακοινώθηκαν είναι λιγότερες από τον αριθμό των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα (π.χ., δύο θέσεις φυσικοθεραπευτών, ενώ οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα είναι τέσσερεις). Και ενώ οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα δεν απορροφώνται και το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει την έναρξη των μαθημάτων στα Δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ για την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, η μοναδική σχέση εργασίας που ενεργοποιείται για τη στελέχωσή τους, πλην των καθιερωμένων αποσπάσεων, είναι αυτή της ωρομίσθιας απασχόλησης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε εφαρμογή του άρθρου 90 του Ν. 4172 / 2013 εκδόθηκαν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την κινητικότητα των υπάλληλων σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αποφάσεις (ΦΕΚ 2384 Βʼ / 24.09.2013) αφορούν μόνο τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων και δεν περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω της κατάργησης των συγκεκριμένων τεχνικών ειδικοτήτων.

Επειδή οι μαθητές των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Αιτωλοακαρνανίας, παρά τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας ότι θα ολοκληρώσουν ομαλά τη χρονιά τους (όπως υποτίθετο ότι θα συμβεί με τους μαθητές των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ όλης της χώρας), φοιτούν χωρίς εκπαιδευτικούς αρκετών ειδικοτήτων και δεν διδάσκονται μαθήματα που είναι προαπαιτούμενα και πανελλαδικώς εξεταζόμενα για την εισαγωγή τους στα ΤΕΙ, ή αναγκάζονται να αλλάξουν κατεύθυνσης σπουδών,

Επειδή για τον νομό Αιτωλοακαρνανίας από το ΦΕΚ 2490 / 04.10.2013 προκύπτουν λιγότερες θέσεις από τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, ενώ ταυτόχρονα εξαιρούνται αρκετές από τις καταργούμενες ειδικότητες,

Επειδή υπάρχουν εκπαιδευτικοί των καταργούμενων ειδικοτήτων που είναι κάτοχοι  και δεύτερου πτυχίου, αλλά δεν τους έχει δοθεί ακόμη η δυνατότητα μετάταξης,

Επειδή, τέλος, και παρά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου για ίδρυση μονάδας ΣΕΚ στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμη, καν, ξεκινήσει,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να εξασφαλισθεί η απορρόφηση όλων των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, πριν συμπληρωθεί το χρονικό όριο των 8 μηνών που θα σημάνει και την οριστική απόλυσή τους;

2. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε όλοι οι μαθητές να μπορέσουν να συνεχίσουν ομαλά τις σπουδές τους στον τομέα και την ειδικότητα που είχαν επιλέξει, προκειμένου να αποφευχθεί η σχολική διαρροή και η μαζική σχολική αποτυχία, ειδικότερα σε ένα νομό που πλήττεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο δυναμικό;

3. Ποια μέτρα, ειδικότερα, προτίθενται να λάβουν ώστε να λειτουργήσει ΣΕΚ στην πόλη του Αγρινίου, όπως το Υπουργείο Παιδείας έχει προαναγγείλει;

4. Με ορατές ήδη τις βαριές συνέπειες που είχε ο ακρωτηριασμός της Τεχνικής Εκπαίδευσης και η απομάκρυνση χιλιάδων εκπαιδευτικών από αυτήν, προτίθενται να επανεξετάσουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4172/2013 ή, έστω, να εξασφαλίσουν την αξιοποίηση όλων των σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου παρουσιάζονται, άλλωστε, μεγάλες ελλείψεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Βαρεμένος

Μαρία ΤριανταφύλλουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ