ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/11/2013

Ομιλία Δημήτρη Στρατούλη, βουλευτή Βʼ Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, υπεύθυνου ΕΕΚΕ Εργασίας, στην ημερίδα «Για τα 100 χρόνια Επιθεώρησης Εργασίας, παρόν και μέλλον του ΣΕΠΕ».Η κυβέρνηση και η τρόικα υποβαθμίζουν συνειδητά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ενθαρρύνουν την εργοδοτική αυθαιρεσία.

Το ΣΕΠΕ βρίσκεται ανάμεσα στις συμπληγάδες που δημιουργήθηκαν από την οικονομική  κρίση  και από τις   ακραία νεοφιλελεύθερες  πολιτικές  που επιτάσσει η τρόικα και το μνημόνιο  και εφαρμόζουν εδώ και τριάμισι χρόνια οι κυβερνήσεις των προθύμων και καλών μαθητών τους.

Από τη μία η διαρκής απορύθμιση και κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και η συνεχής κατάργηση εργασιακών  δικαιωμάτων που  αφαιρούν οποιαδήποτε δυνατότητα προστασίας των εργαζομένων από εργοδοτικές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, από την άλλη  οι επιπτώσεις των πολιτικών συρρίκνωσης  και απαξίωσης του δημόσιου τομέα,   οδηγούν το ΣΕΠΕ σε σταδιακή υποβάθμιση   και    αδυναμία να επιτελέσει το σημαντικό κοινωνικό του έργο και τους επιθεωρητές εργασίας σε διαρκή εργασιακή αβεβαιότητα λόγω του κινδύνου να βρεθούν σε κατάσταση αργίας, διαθεσιμότητας και απόλυσης.

Οι επιθεωρητές εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με την συνεχιζόμενη κατεδάφιση του εργατικού δικαίου και τη μετατροπή του σε εργοδοτικό δίκαιο, σύμφωνα με τα νεοφιλελεύθερα πρότυπα, και  βέβαια με την συνεχή υποβάθμιση του ΣΕΠΕ σε όλα τα επίπεδα:

•    Μείωση προσωπικού αλλά και οργανικών θέσεων με αποτέλεσμα οι  περισσότερες Επιθεωρήσεις να λειτουργούν  υποστελεχωμένες και ιδιαίτερα στην επαρχία μεγάλος αριθμός επιθεωρήσεων να λειτουργεί με έναν ή δύο  υπαλλήλους ενώ τους έχει ανατεθεί και ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων για απαγόρευση καπνίσματος στους χώρους εργασίας. Σήμερα υπηρετούν μόνο 730 στο ΣΕΠΕ, ενώ πριν τα μνημόνια 933.

•    Οριζόντια μείωση οργανικών μονάδων του ΣΕΠΕ, αφού δόθηκε υπερεξουσία στον Υπουργό Εργασίας να αναστέλλει τη λειτουργία των δομών του ΣΕΠΕ με απλή Υπουργική Απόφαση στέλνοντας το προσωπικό σε διαθεσιμότητα και απόλυση.

•    Μείωση μισθών και κατάργηση ακόμα και των εξόδων κίνησης για εξωτερικούς ελέγχους. Δεν βγήκε ακόμα η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που να καθορίζει το μηνιαίο ποσό της αποζημίωσης των εξόδων κίνησης, παρʼ ότι αυτή επαναθεσπίστηκε με νόμο την περασμένο Απρίλιο.

•    Έλλειψη των αναγκαίων υποδομών και εξοπλισμού.

•    Έλλειψη στοιχειώδους θωράκισης και νομικής προστασίας των επιθεωρητών κατά την εκτέλεση του έργου τους.

•    Αυστηροποίηση πειθαρχικού δικαίου για τους επιθεωρητές εργασίας με αποτέλεσμα να καθίστανται όμηροι ελεγχόμενων απʼ αυτούς κακόβουλων και παρανομούντων εργοδοτών, που με απλή καταγγελία τους μπορεί να τεθούν σε καθεστώς αργίας.

Πέρα από τα παραπάνω, η απαξίωση  του ΣΕΠΕ και η υποβάθμιση του ρόλου του περνάει και μέσα από την πολιτική της σταδιακής μεταμόρφωσης του σε ένα εισπρακτικό μηχανισμό .   Το έργο του ΣΕΠΕ ήταν πάντα σημαντικό γιατί δεν εστίαζε μόνο στην καταστολή και την υποβολή κυρώσεων στους παραβάτες άλλα έδινε εξίσου έμφαση στην σωστή ενημέρωση εργαζομένων και επιχειρήσεων, σε ελεγκτικές δραστηριότητες, στην επίλυση εργασιακών προβλημάτων και εργατικών διαφορών και στην πρόληψη της παραβατικότητας. Το 2012 το ΣΕΠΕ σημείωσε ρεκόρ αντιμετώπισης και επίλυσης εργατικών διαφορών. Αντιμετώπισε 21.520 εργατικές διαφορές, επίλυσε 10.125 και τα ποσά που πήραν οι εργαζόμενοι έφτασαν τα 20.259.925 ευρώ. Οι πλευρές αυτές συνεχώς  περιορίζονται και η έμφαση δίνεται πλέον στην είσπραξη προστίμων (κυρίως από μικρομεσαίους επιχειρηματίες) και όχι στην πραγματική επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων.

Η λειτουργία του ΣΕΠΕ, τώρα περισσότερο από ποτέ, βασίζεται ουσιαστικά στο φιλότιμο και το υψηλό επίπεδο του στελεχιακού του δυναμικού, ενώ από την άλλη οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια νομοθετούν συνεχώς για την «αναβάθμιση του ΣΕΠΕ» προωθώντας στην πράξη την συνεχή  υποβάθμισή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για την ανατροπή της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, για να προλάβει, εκτός των άλλων, περαιτέρω κατεδάφιση της εργατικής νομοθεσίας και περεταίρω υποβάθμιση του ΣΕΠΕ με την προωθούμενη απʼ αυτή μετατροπή του από ανεξάρτητο σώμα σε απλή Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας.

Εφόσον ο λαός με τους αγώνες και την ψήφο του ανατρέψει τη σημερινή κυβέρνηση και αναδείξει μια αριστερή κυβέρνηση, αυτή θα επαναφέρει τον κατώτατο μηνιαίο μισθό στα 751 ευρώ, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας στα 461 ευρώ, θα αποκαταστήσει την θεσμό και τη λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και όλων των προστατευτικών για τους εργαζόμενους διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, που καταργήθηκαν από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και θα αναβαθμίσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και δομές που έχουν αρμοδιότητα ελέγχου, τήρησης και εφαρμογής της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας στους χώρους εργασίας.

Για μια αριστερή κυβέρνηση, πραγματική αναβάθμιση του ΣΕΠΕ και του κοινωνικού του ρόλου σημαίνει:

-    Νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επαναρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις και θα επαναφέρουν την εργατική νομοθεσία προστατεύοντας  τους εργαζόμενους και τις εργατικές κατακτήσεις  και  θα διευκολύνουν τους επιθεωρητές εργασίας στο  ελεγκτικό τους έργο.

-    Κωδικοποίηση των διάσπαρτων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας με προτεραιότητα την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

-    Στελέχωση των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ  με επιθεωρητές εργασίας  και με υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης,  ιδιαίτερα στην επαρχία ώστε να υπάρχει παρουσία του Σώματος σε όλη την Ελλάδα  με υπηρεσίες  επαρκώς στελεχωμένες. (Αντί αυτού είχαμε 9 άτομα σε διαθεσιμότητα) . Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους (π.χ. ανακριτικά καθήκοντα)

-    Αμοιβή των επιθεωρητών εργασίας για το έργο που επιτελούν: αξιοπρεπείς μισθοί,  πραγματική  αμοιβή των υπερωριών (που καλούνται να πραγματοποιήσουν   οποιαδήποτε ώρα της ημέρας 7 ημέρες την εβδομάδα)  και αποζημίωσης εξόδων κίνησης για τους ελέγχους.

-    Υποδομές και  εξοπλισμός για την σωστή λειτουργία των υπηρεσιών και  παροχή των απαραίτητων μέσων στους υπαλλήλους για να επιτελούν το έργο τους ( από Η/Υ   και  αυτοκίνητα μέχρι … γραφική ύλη)

-    Θωράκιση των επιθεωρητών εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, νομική  κάλυψη, από την υπηρεσία και κατάργηση   των απαράδεκτων διατάξεων του Ν. 4093/2012 που προβλέπουν  άμεση αργία στους δημόσιους υπαλλήλους σε περίπτωση υποβολής μήνυσης από κακόβουλους και αυθαιρετούντες εργοδότες.

-    Αξιοποίηση του εξειδικευμένου και έμπειρου στελεχιακού δυναμικού του με   ενεργή συμμετοχή των επιθεωρητών εργασίας και των συλλόγων τους στο σχεδιασμό των δράσεων του ΣΕΠΕ και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν  την Υπηρεσία.

-    Λειτουργία  του ΣΕΠΕ με διαφάνεια, αξιοκρατία  και αυτονομία, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και προσπάθειες χειραγώγησης με σκοπό τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την εικόνα της αγοράς εργασίας . Παραμονή του ΣΕΠΕ ως ανεξάρτητου σώματος και μη μετατροπή του σε απλή Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και σε υποχείριο του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας.

-    Ενίσχυση του σημαντικού ρόλου  του ΣΕΠΕ στην ενημέρωση εργαζομένων – επιχειρήσεων, στον ελεγκτικό ρόλο του και κυρίως στη διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων και εργατικών διαφορών και στην πρόληψη της εργοδοτικής  παραβατικότητας  και όχι μετατροπή  του σε  ακόμα  έναν εισπρακτικό μηχανισμό.

-    Επιτάχυνση χρόνου απονομής δικαιοσύνης σε εργατικές διαφορές (θέσπιση εργατοδικείων).

-    Αναγνώριση των Επιθεωρητών Εργασίας ως δημοσίων λειτουργών σύμφωνα με την 8ΙΔΣΕ

Τέλος, για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί για την ακύρωση όλων των αντισυνταγματικών μνημονιακών ρυθμίσεων για την διαθεσιμότητα και τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και για την αποκατάσταση όλων όσων θιχτούν από αυτές και έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή σχετική πρόταση νόμου.

Συγχαρητήρια στο Σύλλογό σας για τη διοργάνωση της σημερινής ποιοτικής ημερίδας σας, καλούς αγώνες, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτε, και εύχομαι στο ΣΕΠΕ να τα χιλιάσει.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ