ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

25/04/2013

Ερώτηση Στ. Κοντονή, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: Η μη χορήγηση μεταγραφών σε μερίδα σοβαρώς πασχόντων φοιτητών Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις άρθρων 59 και 60 του ν. 3966/2011 καταργήθηκαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012  οι πάσης φύσεως μετεγγραφές των φοιτητών από σχολή σε σχολή διαφορετικών πόλεων τόσο κατά το έτος εισαγωγής τους όσο και κατά το έτος φοίτησής τους. Παρʼόλα αυτά, με την παράγραφο 19α του άρθρου 34 ν.4115/2013 δόθηκε η δυνατότητα σε «όλους τους επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης …εφόσον το ετήσιο κατά το 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπʼ αριθμ. Φ.151/122372/ Β6 ( Βʼ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δυο ή και οι δυο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2012, το ανώτερο εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν». Όμως, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ατόμων, τα οποία πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις του νόμου, ιδίως δε πάσχουν από σοβαρές ασθένειες της ως άνω υπουργικής απόφασης, αλλά δεν εισήχθησαν βάσει συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις παρά με τις διατάξεις περί ειδικών κατηγοριών. Και ναι μεν η γραμματική ερμηνεία αναφέρεται μόνο στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις αλλά πρέπει να υπάρξει διασταλτική  ερμηνεία και εφαρμογή της με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων  και την κάλυψη σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων (όπως ιδίως  οι χρόνια πάσχοντες από ασθένειες της ως άνω Υ.Α. που πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις αλλά δεν εισήχθησαν με εξετάσεις). Πρέπει, λοιπόν, να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, η οποία θα ερμηνεύει την ως άνω διάταξη διασταλτικά  προς την κατεύθυνση της κάλυψης και των εισελθόντων με ειδικές διατάξεις, οι οποίοι καλύπτουν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Επίσης, μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές διοικητικές πράξεις για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης νόμου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)    Τι προτίθεται να πράξει για την έκδοση εγκυκλίου προς την κατεύθυνση της  συμπερίληψης όλων των εισελθόντων σε Σχολή ή Τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης στην  εφαρμογή του άρθρου 34 παρ. 19α. ν. 4115/2013, και μάλιστα ενόψει των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες κατά τον πίνακα της ως άνω υπουργικής απόφασης;    

2)    Το προτίθεται να πράξει για την έκδοση των σχετικών εφαρμοστικών αποφάσεων του άρθρου 34 παρ. 19α   ν. 4115/2013; 

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Ν. ΚοντονήςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ