ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/04/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην πρόταση νόμου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών» -- Θέμα: Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ)Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ως άνω ρύθμιση αποτρέπει τη διακινδύνευση ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων της πρώην ΑΤΕ, και κυρίως των συνταξιούχων της ΑΤΕ που παραμένουν κύρια και αποκλειστικά ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΑΤΕ, συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου, ενώ δεν θίγει δικαιώματα τρίτων, αφού απλά και μόνο προσδιορίζει το φορέα – Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ) – ως αυτοτελές Ν.Π.Ι.Δ., μη επιδοτούμενο από κοινωνικό πόρο, στον οποίο συνεχίζουν να είναι κανονικά καταβλητέες οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένων και εργοδότη) για τους εργαζόμενους της πρώην ΑΤΕ και μετά την 27/7/2012, ημερομηνία απόκτησης από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» των περιουσιακών στοιχείων της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (“ΑΤΕ”).

Σημειώνεται ότι με την ως άνω ρύθμιση αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της περιόδου κατά την οποία οι εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι παράλληλα σε δύο φορείς κύριας ασφάλισης (ΤΥΠΑΤΕ και ΤΑΥΤΕΚΩ) χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των φορέων αυτών, καθόσον οι εισφορές παραμένουν μεν στο φορέα που κατεβλήθησαν (ΤΑΥΤΕΚΩ) προκειμένου να αποτραπούν τα προβλήματα που θα συνεπάγετο επαναφορά στο αρχικό καθεστώς ασφάλισης με επιστροφή των εισφορών, με μόνη υποχρέωση την καταβολή των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο άλλος κύριος φορέας (ΤΥΠΑΤΕ) για την κάλυψη των ασφαλισμένων το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

    Ο προσωρινός χαρακτήρας της ρύθμισης δίνει άμεση λύση στο σοβαρό ζήτημα που έχει προκληθεί και αφορά την κάλυψη αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων, παρέχοντας την δυνατότητα επανεξέτασης του ζητήματος σε χρονικό διάστημα που εγγυάται την ορθότερη αντιμετώπισή του με λήψη υπόψιν όλων των παραμέτρων.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 1

    Οι εργαζόμενοι στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας την 27η.07.2012 που ήταν ασφαλισμένοι για τον κλάδο υγείας και πρόνοιας στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)» και προσελήφθησαν από την Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζουν να παραμένουν στην αντίληψή του και μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Εφόσον έχουν ασφαλιστεί παράλληλα και σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα για τον κλάδο υγείας και πρόνοιας, απασφαλίζονται αυτοδικαίως από αυτόν με την έναρξη ισχύος της παρούσης και εφεξής οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένων) που αφορούν τους ανωτέρω εργαζόμενους καταβάλλονται στο ΤΥΠΑΤΕ το οποίο παραμένει αυτοτελές Ν.Π.Ι.Δ., όπως ακριβώς ήταν, άνευ οιασδήποτε σχετικής μεταβολής. Για το χρονικό διάστημα που το ΤΥΠΑΤΕ κάλυπτε τους ανωτέρω ασφαλισμένους χωρίς να του καταβάλλονται εισφορές (εργοδότη και εργαζομένων) δύναται να αναζητήσει τις πραγματοποιηθείσες από αυτό δαπάνες ασφαλιστικής τους κάλυψης σύμφωνα με τον Κανονισμό του, από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο κατεβλήθησαν οι εισφορές. Η παρούσα ρύθμιση είναι προσωρινή και αφορά χρονικό διάστημα πενταετίας από την έναρξη ισχύος, μετά την πάροδο της οποίας, το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης στον κλάδο υγείας και πρόνοιας της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισμένων θα επανεξετασθεί προκειμένου να ρυθμιστεί οριστικά.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Καφαντάρη Χαρά

Τσουκαλάς ΔημήτρηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ