ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/04/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην πρόταση νόμου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών» -- Θέμα: Μέτρα προστασίας των ΑμεΑΑ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έξωθεν επιβαλλόμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης της ελληνικής οικονομίας έχει επιφέρει την καταρράκωση της εγχώριας αγοράς, τη διάλυση της μεσαίας τάξης, τη φτωχοποίηση της πλειονότητας του πληθυσμού και την πραγματική εξαθλίωση των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων. Η πολιτική της λιτότητας όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά εντείνεται, με νομοσχέδια όπως το παρόν αλλά και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, παρά το προφανές της αναποτελεσματικότητάς της, ειδικά όσον αφορά την τόνωση της ζήτησης και τη δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής.

Η κυβέρνηση, αθετώντας τις προεκλογικές εξαγγελίες της, επέλεξε την πλήρη συμμόρφωση με το γερμανικής εμπνεύσεως νεοφιλελεύθερο δόγμα, το οποίο έχει αποτύχει στην πράξη, στερείται κάθε οικονομικής λογικής και κατακρίνεται από τις ΗΠΑ, τους G20, αλλά και από το ίδιο το ΔΝΤ. Σύμφωνα με αυτό, η έξοδος από την πολυετή ύφεση που προκαλεί η λιτότητα επιτυγχάνεται με περισσότερη λιτότητα. Η κυβέρνηση συνεργασίας θα κριθεί πολιτικά από τον λαό για αυτή την καταστροφική επιλογή και η ασκούμενη πολιτική θα ανατραπεί εν ευθέτω χρόνω.

Εν τω μεταξύ, όμως, είναι επιτακτική ανάγκη, για ανθρωπιστικούς πλέον και όχι για πολιτικούς λόγους, να τροποποιηθούν οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που πλήττουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Όποιες κι αν είναι οι οικονομικές περιστάσεις, όσο μεγάλες και αν είναι οι έξωθεν πιέσεις που μπορεί να επικαλεστεί, δεν νοείται ελληνική κυβέρνηση που να μην μπορεί να διασφαλίσει τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια του κοινωνικού σώματος, η οποία επιτυγχάνεται με την άνευ όρων προστασία των πιο αδύναμων μελών του.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις μειώσεις των συντάξεων εξαιρούνται με την παρούσα τροπολογία οι ανάπηροι ειδικών κατηγοριών (τυφλοί, παραπληγικοί, τετραπληγικοί, αιμορροφιλικοί, αιμοκαθαιρούμενοι, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντες κ.ά.) που ελάμβαναν επίδομα ανικανότητας, καθώς και οι συνταξιούχοι δημοσίου με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Όλοι οι ανωτέρω εξαιρούνται και από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.

Επιπροσθέτως, εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες ΑμεΑ που λαμβάνουν σύνταξη πλήρους γήρατος στη 15αετία και αποτελούν τις πιο βαριές κατηγορίες αναπηρίας, καθώς και οι λαμβάνοντες πολύ χαμηλές συντάξεις αναπηρίας (ν.612). Εξαιρούνται γονείς που έχουν συνταξιοδοτηθεί με ευνοϊκές διατάξεις και εν γένει γονείς ατόμων με αναπηρία, εφόσον βαρύνονται φορολογικά για αυτά.

Επίσης, από τις περικοπές των αποδοχών και την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξαιρούνται και οι εργαζόμενοι με αναπηρία, οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω ειδικής νομοθεσίας και υπηρετούν στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν υποστεί όλες τις μισθολογικές μειώσεις που έχουν επιβληθεί από την έξωθεν επιβαλλόμενη πολιτική και τον υπερβάλλοντα ζήλο των εγχώριων κυβερνήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, αποκαθίσταται η άνιση μεταχείριση που υφίστανται οι ανάπηροι εργαζόμενοι έναντι των ανάπηρων συνταξιούχων. Επίσης, από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξαιρούνται και οι χαμηλοσυνταξιούχοι αναπηρίας.

Επιπλέον, τροποποιείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18-11-2012), αφού τίθενται σε ισχύ βελτιωμένες οι διατάξεις του ν. 4093/2012, ούτως ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των γονέων ατόμων με βαριά αναπηρία, ενώ επαναφέρεται η διάταξη της παρ. 6 της υποπαραγράφου του ΙΑ.4, ώστε να χορηγείται στους αναπήρους και στα τέκνα που συνταξιοδοτούνται λόγω θανάτου του γονέα επίδομα χωρίς όριο ηλικίας.

Τέλος, αποκαθίσταται η ισοπολιτεία μεταξύ εργαζομένων αναπήρων και συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, αίρονται οι αδικίες που υπέστησαν τα εργαζόμενα πρόσωπα με βαριές αναπηρίες, τα οποία οφείλει η πολιτεία να προστατεύει με βάση το άρθρο 21 του Συντάγματος.

Εκτός των παραπάνω, ανεπαρκής είναι η προτεινόμενη διάταξη αναφορικά με την παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης. Ειδικότερα, στη εν λόγω διάταξη καθορίζεται ως χρόνος παράτασης το εξάμηνο. Είναι γνωστό ότι οι λίστες αναμονής των δικαιούχων προς εξέταση στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ξεπερνούν ήδη τις 60.000, άρα είναι αμφίβολο ότι μέχρι τις 31/10/2013 θα έχει επιτευχθεί ομαλοποίηση του συστήματος. Συνεπώς, επειδή υπάρχουν αιτούντες που αναμένουν ακόμα και έναν χρόνο προκειμένου να εξεταστούν, προτείνουμε να μην καθορισθεί συγκεκριμένος χρόνος. Επίσης, επειδή στους αιτούντες την εξέτασή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. δεν έχει ανασταλεί μόνο η σύνταξη αναπηρίας αλλά και πάσης φύσεως αναπηρικά επιδόματα, όπως το προνοιακό ή το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας, θα πρέπει να προβλεφθεί άμεσα και η παράταση χορήγησης πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων έως την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης αναπηρίας για τον σκοπό αυτό. Ανάλογη ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί και για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανόμενου και του δικαιώματος νοσοκομειακής περίθαλψης, για όσο χρόνο οι αιτούντες παραμένουν στις λίστες αναμονής των ΚΕ.Π.Α. Η ίδια διάταξη θα πρέπει να ορίζει με ρητό τρόπο ότι στις λίστες αναμονής των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. έχουν προτεραιότητα οι αιτούντες την εξέτασή τους για χορήγηση/επαναχορήγηση σύνταξης και πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων.

Η προτεινόμενη τροπολογία αποτελεί το ελάχιστο που υποχρεούται να πράξει η Πολιτεία για να προστατέψει τους πιο αδύναμους πολίτες της.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1.    Αντικαθίσταται η περίπτωση δ. της υποπαραγράφου Β.3 του ν.4093/2012 ως εξής: «Εξαιρούνται των μειώσεων όσοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας του αρ. 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 ή συνταξιοδοτούνται βάσει των νόμων 1897/2007 και 1977/1991, καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο τέκνο ή σύζυγο σε ποσοστό 67% και άνω».

2.    Μετά την υποπαράγραφο Β.4 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 προστίθεται το εξής: «Εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας του αρ. 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 ή συνταξιοδοτούνται βάσει των νόμων 1897/2007 και 1977/1991, καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο τέκνο ή σύζυγο σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι είναι άτομα με αναπηρία που έχουν προσληφθεί μέσω του ν. 1648/86 και του ν. 2643/98 και εργάζονται σε φορείς του δημοσίου, ΔΕΚΟ και φορείς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού»

3.    Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 ως εξής: «Εξαιρούνται τα άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/77 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 612/77 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, οι συνταξιούχοι αναπηρίας λόγω κοινής νόσου, εργατικού ατυχήματος κ.ά, που έχουν συνταξιοδοτηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 1846/1951 όπως έχει αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1902/90, γονείς που έχουν συνταξιοδοτηθεί μέσω των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2005 και γονείς που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. Με την παρούσα διάταξη διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 32 του ν. 3896/2010».

4.    Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του ν. 4093/2012 παραμένει σε ισχύ και μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18-11-2012).

5.    Εξαιρούνται από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας και οι χαμηλοσυνταξιούχοι αναπηρίας των οποίων οι συντάξεις είναι κάτω των 1000 ευρώ

6.    Οι περικοπές που υπέστησαν οι μισθωτοί εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν προσληφθεί με τις εκάστοτε προστατευτικές διατάξεις περί προσλήψεως αναπήρων και έχουν αναπηρία πάνω από 80% αποκαθίστανται στο προ του πρώτου μνημονίου καθεστώς.

7.    Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 ως εξής: «Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται τα πρόσωπα του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 612/77 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει και γονείς που λαμβάνουν σύνταξη πλήρους γήρατος και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/94 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει».

8.    To Άρθρο 66 «Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης» αντικαθίσταται ως ακολούθως «Άρθρο 66: Παράταση χορήγησης σύνταξης, αναπηρικών επιδομάτων, δικαιώματος ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής περίθαλψης.

1.    Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται έως τον χρόνο έκδοσης της Γνωμάτευσης Αναπηρίας με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Εάν μετά την γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 ισχύουν και στις περιπτώσεις λήξης του δικαιώματος χορήγησης πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων (προνοιακών, εξωϊδρυματικού, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.).

3. Για τους αιτούντες εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και έως την έκδοση της Υγειονομικής Κρίσης της Επιτροπής για τη χορήγηση ή επαναχορήγηση, είτε σύνταξης αναπηρίας είτε πάσης φύσεως αναπηρικού επιδόματος είτε βιβλιαρίου απορίας, παρατείνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις αρμόδιες για τη χορήγηση βιβλιαρίου απορίας υπηρεσίες των Δήμων το δικαίωμα πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των αιτούντων, εφόσον η εξέτασή τους εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. χωρίς υπαιτιότητα των ίδιων των εξεταζομένων.

4. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ που έχει στην αρμοδιότητά της τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., δίδεται προτεραιότητα στους αιτούντες εξέταση για χορήγηση ή επαναχορήγηση σύνταξης αναπηρίας ή πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων.

5. Οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από την 1.09.2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επʼ αόριστον, εάν πρόκειται για επʼ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι αρμόδιες υπηρεσίες να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους γνωμάτευση ΚΕΠΑ. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα καθορισθεί ο χρόνος λήξης ισχύος της παρούσας διάταξης»

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μητρόπουλος Αλέξης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Τσουκαλάς Δημήτρης

Γάκης Δημήτρης

Πετράκος Αθανάσιος

Ουζουνίδου Ευγενία

Κριτσωτάκης ΜιχάληςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ