ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/04/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην πρόταση νόμου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών» -- Στελέχωση υπηρεσιών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΚΕΠΑ και ΕΟΠΥΥ με επιτυχόντες προκηρύξεων ΑΣΕΠ 8Κ/2008 και 9Κ/2008Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 8Κ/2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων σε διάφορους φορείς καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων στην Αγροτική Τράπεζα. Οι επιτυχόντες της 8Κ/2008 για το ΙΚΑ δεν έχουν έως σήμερα διορισθεί, πλην ορισμένων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, παρόλο που δημοσιεύθηκαν πίνακες διοριστέων, ενώ 500 επιτυχόντες της 9Κ/2008, έπειτα από την  άρνηση της Αγροτικής Τράπεζας να τους προσλάβει, διορίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει του άρθρου 12 του Νόμου 3899/2010. Οι επιτυχόντες της 8Κ/2008 προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και το Διοικητικό Εφετείο αποφάσισε την άμεση απόλυση των 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ, επειδή έκρινε ότι παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ των πολιτών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις θεραπεύεται η άδικη μεταχείριση των επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2008, οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν διορισθεί, και αποκαθίστανται οι διορισμένοι επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2008.

Οι προτεινόμενες διατάξεις γίνονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, το οποίο απαιτεί την πλήρη και επαρκή στελέχωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ιδιαίτερα βάσει των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, των ΚΕΠΑ και του ΕΟΠΥΥ. Η προτεινόμενη λύση αναγνωρίζει τις μεγάλες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκρίνοντας την άμεση στελέχωση τόσο από την προκήρυξη 8Κ/2008 όσο από την 9Κ/2008.

Συγκεκριμένα, υπάρχει δραματική έλλειψη προσωπικού στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες που απονέμουν τις συντάξεις. Ο αριθμός των αιτήσεων απονομής σύνταξης που βρισκόταν σε εκκρεμότητα μέχρι τις 30-9-2012 ανέρχεται σε 85.300 περίπου αιτήσεις για κύρια σύνταξη και 71.659 για επικουρική. Ο μέσος χρόνος αναμονής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για συνταξιοδότηση φθάνει τους έντεκα μήνες για τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αττικής και Πειραιά και τους δέκα μήνες για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν λοιπόν αποστερηθεί ξαφνικά η διοικητική υποδομή του ΙΚΑ τους εργαζόμενους διορισμένους της προκήρυξης 9Κ, θα καταστεί αδύνατη η διοικητική διεκπεραίωση των βασικών του λειτουργιών. Αντίθετα, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα πρέπει να ενισχυθούν με την πρόσληψη των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008.

Ταυτόχρονα, οι εισπρακτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες που είναι τόσο κρίσιμες για την οικονομική βιωσιμότητα του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας μαστίζονται από υποστελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Επιπροσθέτως, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με τα ΚΕ.Π.Α, τα κέντρα τα οποία διαπιστώνουν και αξιολογούν το ποσοστό αναπηρίας των ατόμων με αναπηρία. Εξήντα χιλιάδες περίπου άτομα με αναπηρία είναι εγκλωβισμένα για πάρα πολλούς μήνες μέχρις ότου βγουν οι αποφάσεις που θα αξιολογήσουν και θα εκτιμήσουν το ποσοστό αναπηρίας τους, με αποτέλεσμα να στερούνται όλους αυτούς τους μήνες τη σύνταξή τους, τα προνοιακά τους επιδόματα και την υγειονομική τους περίθαλψη. Τα προβλήματα οφείλονται και στην έλλειψη διοικητικού προσωπικού, πέραν των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τέλος, το Υπουργείο Υγείας δεν ανανέωσε τη σύμβαση με ιδιώτη όσον αφορά τη λειτουργία των γραμματειών επικοινωνίας για τα ραντεβού του ΕΟΠΥΥ και σκοπεύει να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσής τους με δημοσίους υπαλλήλους. Λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό όμως οι γραμματείες, είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστές, γεγονός που συντελεί στις ατελείωτες ουρές και την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη διορισμού των επιτυχόντων.

Η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008 αίρει και τους λόγους ακύρωσης των διορισμών των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008, διότι θεραπεύεται η παραβίαση του άρθρου 4 του Συντάγματος.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 1

«Μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των οποίων ο διορισμός σε θέσεις τακτικού προσωπικού ανακαλείται με πράξη της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2013 και εφεξής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση ανάκλησης του διορισμού, στην ίδια περιφερειακή ενότητα και παύει να υπάρχει με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από αυτή».

Άρθρο 2

«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, ολοκληρώνεται η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων σε θέσεις τακτικού προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με την υπʼ αριθ. 8Κ/2008 προκήρυξη (ΦΕΚ 508/τ.ΑΣΕΠ/6-10-2008) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων τακτικού προσωπικού σε διαφόρους φορείς του δημοσίου τομέα, μεταξύ των οποίων και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν στα υπʼ αριθ. 412/τ.Γʼ/19-5-2010 και 1180/τ.Γʼ/13-12-2010 Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ αντιστοίχως και οι οποίοι, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχουν διορισθεί σε θέση της κατηγορίας τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Βαλαβάνη Νάντια

Γάκης Δημήτρης

Δριτσέλη Παναγιώτα

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Μητρόπουλος Αλέξης

Ουζουνίδου Ευγενία

Πετράκος ΑθανάσιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ