ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

15/04/2013

Η υποκατάσταση της συνταγματικής υποχρέωσης της πολιτείας για παροχή δημόσιας δωρεάν παιδείας, από την εκχώρηση δραστηριοτήτων των δημόσιων σχολείων και την εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού από ιδιώτες χορηγούς

Ερώτηση με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και ΑθλητισμούΜε τις εγκυκλίους Αρ.Πρωτ.29282/Γ4/01-03-2013 και 29280/Γ4/01-03-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. επεκτείνεται το πρόγραμμα αξιολόγησης της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών των Γ΄ και Ε΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τη χρονική περίοδο 2008-2011, στους μαθητές των νηπιαγωγείων και όλων των τάξεων των Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας, με την ονομασία Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων). Το πρόγραμμα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, απευθύνεται σε 950 χιλιάδες μαθητές.

Για τη γενίκευση του προγράμματος, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. επικαλείται την Παράγραφο 6, του άρθρου 4 του Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, (Φυσική Αγωγή, Δείκτες Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης), όμως οι δράσεις αυτές αφορούν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής μόνο στα σχολεία με ΕΕΑΕΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτελείται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο που χρηματοδοτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.  με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ για το διάστημα 2013-2017, όπως φαίνεται  από το έγγραφο που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 12 Οκτωβρίου 2012 με ΑΔΑ: Β4364691ΒΣ-758 .

Όπως προκύπτει από ανακοινώσεις αρμοδίων φορέων (ΟΛΜΕ, Επιστημονικά Σωματεία Φυσικής Αγωγής, Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής) το πρόγραμμα αυτό δημιουργεί σοβαρές επιφυλάξεις τόσο ως προς την στοχοθεσία του και την αποτελεσματικότητά του, όσο και ως προς την επιστημονική του αξιοπιστία και εγκυρότητα. Προκύπτει επίσης, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται κατʼ υπουργική επιταγή,  απούσης  της  επιστημονικής κοινότητας των ΤΕΦΑΑ αλλά και των καθ΄ ύλην αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής. Δεν θα πρέπει επίσης να διαφύγει της προσοχής, ότι εγείρεται μείζον θέμα ασφαλείας για την υγεία των εξεταζομένων, από τεστ που απαιτούν μέγιστη προσπάθεια μέχρι εξαντλήσεως (παλίνδρομο τεστ αντοχής). Ακόμη, είναι απολύτως βάσιμες οι ενστάσεις που διατυπώνονται για κατάλυση του Αναλυτικού Προγράμματος Φυσικής Αγωγής και την αναστάτωση που προκαλεί η εφαρμογή του προγράμματος ΕΥΖΗΝ στη σχολική ζωή. Τέλος, καμία έρευνα δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη αν δεν είναι συστηματική κι επαναλαμβανόμενη σε τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά όταν το υποκείμενο που εξετάζει δεν είναι σταθερό.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2005 με τη χρηματοδότηση πολυεθνικής εταιρείας αναψυκτικών, πραγματοποιήθηκε έρευνα με θέμα «Διατροφή και κληρονομικότητα στην παιδική ηλικία» με συμμετοχή μαθητών της Δʼ τάξης 700 δημοτικών σχολείων. Στο συμφωνητικό που εσυνάφθη μεταξύ του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και της εταιρείας, υπήρχαν όροι όπως ότι: «τα συμπεράσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν μόνο ύστερα από την έγκριση της εταιρείας» και ότι «η τράπεζα γενετικού υλικού και άλλων πληροφοριών που θα προκύψει είναι περιουσία της ίδιας εταιρείας». Άλλωστε μόλις πέρυσι, το ίδιο Ίδρυμα είχε διεξαγάγει παρόμοια έρευνα και είχε παρουσιάσει τα αποτελέσματά της σε εκδήλωση όπου τον «πρώτο λόγο» είχε πολυεθνική εταιρεία τροφίμων που ήταν και χρηματοδότης του προγράμματος. Μάλιστα το πρόγραμμα αυτό αξιοποιείται επικοινωνιακά για διαφημιστικούς λόγους στον δικτυακό τόπο της εν λόγω εταιρείας.

Αξίζει να  σημειωθεί ότι  για την για την υλοποίηση του προγράμματος όχι μόνο δεν έχει προβλεφθεί οικονομική υποστήριξη προς τις σχολικές μονάδες για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού, αλλά αντίθετα μέσω των εγκυκλίων καλούνται οι εξαθλιωμένες οικονομικά σχολικές μονάδες να τον προμηθευτούν με ίδια έξοδα.

Επειδή είναι απαράδεκτο να υποκαθιστούν ιδιωτικές εταιρείες τη συνταγματική  υποχρέωση της Πολιτείας για παροχή δημόσιας δωρεάν παιδείας, ενώ γεννώνται εύλογα ερωτήματα ως προς τους πραγματικούς σκοπούς του προγράμματος ΕΥΖΗΝ και ως προς το πώς θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα που θα συλλεχθούν και παράλληλα προκαλεί ανησυχία το ενδεχόμενο να διαρρεύσει σε ιδιωτικές εταιρείες η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί και θα αφορά ολόκληρο το μαθητικό πληθυσμό της χώρας,

Επειδή οι αξιολογήσεις των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών δεν θα πρέπει να γίνονται ευκαιριακά, αλλά να έχουν συνέχεια και σταθερότητα,  όπως άλλωστε ορίζεται και στο Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, με την εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.,

Επειδή ο συγκεκριμένος τρόπος διενέργειας τέτοιων δράσεων και μάλιστα εσπευσμένα, αποβαίνει τελικά σε βάρος της υλοποίησης του υπάρχοντος Αναλυτικού Προγράμματος της Φυσικής Αγωγής.

Επειδή είναι πρόκληση να ζητείται από τις σχολικές επιτροπές να αγοράζουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της έρευνας, χωρίς να παίρνουν ούτε 1 Ευρώ από το 1.500.000 Ευρώ της επιδότησης του εν λόγω προγράμματος,

Επειδή ανάλογο πρόγραμμα διενεργήθηκε την περίοδο 2008-2011, σύμφωνα με το Υπουργείο επιτυχώς (έγγραφο29280/Γ4/01-03-2013) αλλά τα αποτελέσματα του δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ενημέρωσης, ούτε αξιοποιήθηκαν σε όφελος της υγείας των μαθητών,

Επειδή όλοι οι αρμόδιοι φορείς εγείρουν σοβαρές ενστάσεις για την εφαρμογή του προγράμματος

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

•    Σκοπεύει να ανακαλέσει την απόφαση εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος και να αναλάβει πρωτοβουλία για την διαχρονική εφαρμογή προγράμματος αξιολόγησης της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών στα σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας;

•    Έχει εξετάσει εάν υπάρχει συσχετισμός ιδιωτικών εταιρειών συμβούλων διατροφής με συντελεστές του ερευνητικού προγράμματος ΕΥΖΗΝ;

•    Mε ποιες ενέργειες διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μαθητών που συλλέγονται και καταγράφονται στο μητρώο τους,  προκειμένου να μην γίνουν αντικείμενο  εκμετάλλευσης από ιδιωτικές εταιρείες;

•    Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να σταματήσει η είσοδος των ιδιωτικών συμφερόντων στα σχολεία και να αποσυνδεθεί κάθε εκπαιδευτική διαδικασία από αυτά;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε όπως μας καταθέσετε:

•    Το επίσημο έγγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού που συνάφθηκε μεταξύ του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Λάμπρο Συντώση, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου), για τη διαχείριση του προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών».

•    Το επίσημο έγγραφο οποιασδήποτε συμφωνίας (σύβαση, συμφωνητικό, έγκριση πρότασης) που συνάφθηκε μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου  για την υλοποίηση στα σχολεία του προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών».

•    Τα επίσημα πορίσματα-συμπεράσματα της «επιτυχούς εφαρμογής» όπως αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου, του προγράμματος το οποίο περιελάμβανε την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών των Γʼ και Εʼ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τη χρονική περίοδο 2008-2011.

•    Το έγγραφο της έγκρισης από τη Διεύθυνση Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. της εν λόγω έρευνας-προγράμματος  που υλοποιεί το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιωάννης Αμανατίδης

Αποστόλης Αλεξόπουλος

Ευγενία (Τζένη) Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου- Σαλτάρη

Παναγιώτα Δριτσέλη

Μαρία Κανελλοπούλου

Αϊχάν Καραγιουσούφ

Αναστάσιος (Τάσος) Κουράκης

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Χρήστος Μαντάς

Γιώργος Πάντζας

Μαρία Τριανταφύλλου

Θεανώ ΦωτίουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ