ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/12/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: Εγκατάλειψη του Γυμνασίου και Λυκείου που λειτουργούν στο Ε.Κ.Κ.Ν.Α.Σε πλήρη απαξίωση οδηγείται το Γυμνάσιο και Λύκειο που λειτουργούν εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνας (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.), λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό που ως αποτέλεσμα έχει, τους πρώτους τρείς και πλέον μήνες του σχολικού έτους, να μη διδάσκονται 269 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και διδακτικές ώρες Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων. Μάλιστα, υπάρχουν Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που δεν έχουν διδαχθεί μέχρι στιγμής, με δυσμενέστατες συνέπειες στην δυνατότητα επιτυχούς εξέτασης των υποψήφιων μαθητών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις είναι μια σχολική μονάδα τυπικής εκπαίδευσης μοναδική στην Ελλάδα, το πρόγραμμα της οποίας, αλλά και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει, είναι απόλυτα ισότιμοι με κάθε άλλη σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Η ιδιαιτερότητά της βρίσκεται στο ότι, αφενός λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Ν.Ν.Α) και οι μαθητές της είναι ανήλικοι και νέοι κρατούμενοι, αφετέρου δε, στο ότι δεν υπάρχει άλλη σχολική μονάδα που να προσφέρει μαθήματα Λυκείου και πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε άλλο σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας.

Στο Ε.Κ.Κ.Ν.Α., που είναι το μεγαλύτερο Κατάστημα Κράτησης αυτής της κατηγορίας στην χώρα, κρατούνται περίπου 350 ανήλικοι και νέοι, ο δε πληθυσμός τους παρουσιάζει μεγάλη μεταβολή και κινητικότητα. Το τρέχον σχολικό έτος έχουν αιτηθεί (μέχρι 29/11/13) την παρακολούθηση μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου 198 κρατούμενοι. Κάθε σχολικό έτος, οι κρατούμενοι του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. με αίτησή τους δηλώνουν την επιθυμία τους να παρακολουθήσουν το σχολείο. Μέχρι σήμερα η Διεύθυνση του Σχολείου δεν έχει απορρίψει καμία αίτηση μαθητού για φοίτηση και  η συνεχής αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, αντιμετωπίζεται όλα αυτά τα χρόνια με επιτυχία παρʼ όλες τις τεράστιες δυσκολίες που τη συνοδεύουν. Τα τελευταία τρία χρόνια, καθιερώθηκε διπλή βάρδια φοίτησης, ώστε να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αίθουσες διδασκαλίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων (σε συμφωνία με την Recommendation No. R(89)12 του συμβουλίου των Υπουργών της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εκπαίδευση στις φυλακές) θεωρείται εργασία και σαν εργασία αμείβεται με ευεργετικό προσδιορισμό ποινής των κρατουμένων.

Ως προς τη στελέχωση της σχολικής μονάδας από εκπαιδευτικούς, αυτή παρουσίασε από την ίδρυσή της μεγάλη ιδιαιτερότητα. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που την στελέχωσαν από την αρχή της λειτουργίας της είναι λιγοστοί και ζητούσαν την υπηρέτησή τους σε αυτήν μετά από ειδική αίτηση. Η στελέχωση του Σχολείου ολοκληρωνόταν από την ίδρυσή του, με αναπληρωτές καθηγητές, αφού η προθυμία των μονίμων εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο ήταν έως μηδαμινή, εκτός φωτεινών εξαιρέσεων κατά τη διάρκεια των χρόνων.

Στην σχολική μονάδα δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για την ίδρυση αλλά και τον ορισμό των προϋποθέσεων για την κάλυψή τους από μονίμους εκπαιδευτικούς δεν έχουν εκδοθεί, όπως ορίζει ο νόμος 3687/2008 ΦΕΚ Α159/01-08-2008 άρθρο 28β, παρόλο που υπήρξε σχετική απόφαση για στελέχωση με αναπληρωτές καθηγητές (Υ.Α. 120546/Δ2/28-09-2001 ΦΕΚ 1595, τ. Βʼ, 01/10/10. Έτσι, ο Διευθυντής είναι αποσπασμένος υπηρετώντας επί θητεία, ο δε Υποδιευθυντής είναι αποσπασμένος με απόσπαση που γίνεται κάθε σχολικό έτος τα τελευταία εννέα χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, με βάση το μαθητικό δυναμικό και τις ιδιαιτερότητες του κτηρίου που την στεγάζει, η μονάδα λειτουργεί με 10 τμήματα Γυμνασίου και Λυκείου προσφέροντας πλήρες πρόγραμμα σε κάθε βαθμίδα, προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και προαιρετικών προγραμμάτων και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, χρειάζονται περίπου 25 εκπαιδευτικοί. Έτσι, η στελέχωση της μονάδας, πλέον των μονίμων, γίνεται με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καταθέτουν ειδική αίτηση στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπηρεσία τους στο σχολείο μετά από προκήρυξη, με βάση την ΥΑ 120546/Δ2/28-09-2010 (ΦΕΚ 1595 τ.β /01-10-2010), η οποία θέτει ειδικά κριτήρια που, εκτός των άλλων, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξειδίκευση, αλλά και στην προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες αυτής της κατηγορίας. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά σε κατάρτιση ειδικού πίνακα ανά ειδικότητα και προσλαμβάνει αναπληρωτές καθηγητές για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στην σχολική μονάδα, το επιθυμούσαν και τυχόν άρνηση κάποιου, λόγω της ιδιαιτερότητας της μονάδας, γινόταν δεκτή χωρίς την ¨ποινή¨ του αποκλεισμού τους από τους πίνακες αναπληρωτών σύμφωνα με την σχετική Υ.Α. 

Από το  σχολικό έτος 2009-2010 και μετά, η στελέχωση παρουσίασε μεγάλα προβλήματα. Ο αριθμός των μονίμων εκπαιδευτικών παρέμεινε πολύ μικρός και η πρόσληψη των απαιτούμενων αναπληρωτών καθηγητών γινόταν πολύ συχνά με μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού διδακτικών ωρών, παρά τις προσπάθειες κάλυψής τους, ιδιαίτερα σε μαθήματα της Γʼ Λυκείου που εξετάζονται Πανελλαδικά.

Το τρέχον σχολικό έτος, εκτός από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή, αποσπάστηκαν τέσσερις ακόμα εκπαιδευτικοί, δηλώνοντας την επιθυμία τους να υπηρετήσουν στην σχολική μονάδα, ενώ αρκετοί μόνιμοι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να τοποθετηθούν σε αυτήν και παρʼ όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω στελέχωσή της.

Ακόμα, το Υπουργείο Παιδείας δεν μετέφερε πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών στην σχολική μονάδα, όπως έγινε πέρυσι, με αποτέλεσμα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής να μην προχωρήσει στην προκήρυξη αιτήσεων αναπληρωτών καθηγητών, η οποία, με βάση την σχετική Υπουργική Απόφαση, θα οδηγούσε σε κατάρτιση ειδικών πινάκων από τους οποίους θα γινόταν η πρόσληψή τους.

Η σχολική μονάδα έχει επανειλημμένα ζητήσει εγγράφως από την ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής την στελέχωσή της με εκπαιδευτικούς και αυτή με τη σειρά της, από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Παιδείας.

Η μη ύπαρξη πινάκων κατάταξης θα δημιουργήσει προβλήματα και στη στελέχωση της μονάδας με εκπαιδευτικούς για την ενισχυτική διδασκαλία (πρόσληψη ΕΣΠΑ), για την οποία υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων από τους μαθητές του Σχολείου, λόγω των μεγάλων γνωστικών ελλείψεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρόλα τα προβλήματα της στελέχωσης, η σχολική μονάδα έχει να επιδείξει ιδιαίτερα μεγάλες επιτυχίες και διακρίσεις που φανερώνουν το ενδιαφέρον και την διάθεση, τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών που την έχουν στελεχώσει όλα αυτά τα χρόνια.

Επειδή υποχρέωση της πολιτείας είναι να αντισταθμίσει την απόρριψη από το εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της επίδρασης δυσμενών οικογενειακών και οικονομικό-κοινωνικών παραγόντων, προσφέροντας στους παραβατικούς ανήλικους και νέους μια «δεύτερη ευκαιρία» ή σε πολλές περιπτώσεις την «πρώτη ευκαιρία» για μόρφωση και κοινωνικοποίηση,

Επειδή η κοινωνική επανένταξη των  ανηλίκων και νέων με παραβατική συμπεριφορά προϋποθέτει την ύπαρξη εκπαιδευτικών δομών, τόσο τυπικής εκπαίδευσης, όσο και δια βίου μάθησης, στελεχωμένες με επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό και με όλες τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές, ώστε να επιτελείται απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους έργο, 

Επειδή η κοινωνική αποστολή των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός Κέντρων Κράτησης Νέων είναι κρίσιμη και η απαξίωσή τους αποτελεί ακόμα μία καταδίκη των νέων σε κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, στερώντας τους κάθε ευκαιρία και δυνατότητα «σωφρονισμού»,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

•    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να μεταφερθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από  τον κρατικό προϋπολογισμό στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής Αττικής για την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών στην εν λόγω σχολική μονάδα;

•    Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει για τη δημιουργία οργανικών θέσεων στην σχολική μονάδα εντός του Ε.Κ.Κ.Ν.Α.,  ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες της με μόνιμο προσωπικό;

•    Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών που λειτουργούν εντός των Κέντρων Κράτησης ανηλίκων και νέων, ώστε να επιτελούν με τον καλύτερο τρόπο το σύνθετο εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους έργο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιάννης   Αμανατίδης

Αναστάσιος (Τάσος) Κουράκης

Ευγενία (Τζένη) Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου- Σαλτάρη

Παναγιώτα Δριτσέλη

Μαρία Κανελλοπούλου

Γιώργος ΠάντζαςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ