ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

04/12/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας -- Ρυθμίσεις για ασφαλιστικά ΤαμείαΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Θέμα: Ρυθμίσεις για ασφαλιστικά Ταμεία

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το πρώτο άρθρο θεσπίζεται η υποχρέωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, της Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών και γενικότερα των δημόσιων και ιδιωτικών νομικών προσώπων να χορηγούν στα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης που έχουν μετατραπεί σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης κατά το άρθρο 36 του Ν. 4052/2013 κάθε είδους στοιχείο σχετικό με την είσπραξη των προς τα Ταμεία αυτά οφειλόμενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισμένων. Τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης είναι φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης και ως εκ τούτου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασταύρωσης των ποσών που τους οφείλονται από κάθε είδους εισφορές καθώς και σε διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισμένων τους.

Με το δεύτερο άρθρο ρυθμίζεται η είσπραξη εσόδων από καθυστερούμενες εισφορές των Ταμείων των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002, κατά τις διατάξεις του ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», μέσω των Δημοσίων Ταμείων, κατά τη διαδικασία που ορίζει ο N. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού». Τα ανωτέρω Ταμεία προέκυψαν από τη μετατροπή των ΝΠΔΔ επικουρικής ασφάλισης σε ΝΠΙΔ των άρθρων 7 και 8 του Ν 3029/2002. Τα έσοδά τους πριν από τη μετατροπή εισπράττονταν κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και η συνέχιση της διαδικασίας αυτής εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 1

Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες και γενικότερα τα δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να χορηγούν στα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης που έχουν μετατραπεί σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης κατά το άρθρο 36 του Ν. 4052/20123 κάθε είδους στοιχείο σχετικό με την είσπραξη των προς τα Ταμεία αυτά οφειλόμενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισμένων. Τα Ταμεία επιβαρύνονται με την απαιτούμενη δαπάνη για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών. 

Άρθρο 2

Τα έσοδα από καθυστερούμενες εισφορές των Ταμείων των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002 που έχουν συσταθεί με βάση το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012 εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», μέσω των Δημοσίων Ταμείων, κατά τη διαδικασία που ορίζει ο N. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού». Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων αυτών  αποτελεί η απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ταμείων με την οποία καθορίζονται  επακριβώς ο οφειλέτης, το είδος της εισφοράς, το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, οι τυχόν επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης πληρωμής καθώς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται τα οφειλόμενα ποσά.

Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ή πτώχευσης αυτού οι απαιτήσεις των Ταμείων από καθυστερούμενες εισφορές κατατάσσονται προνομιακά, ανάλογα με τα οριζόμενα από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μητρόπουλος Αλέξης

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Τσουκαλάς Δημήτρης

Χαραλαμπίδου ΔέσποιναΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ