ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

04/12/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας -- Συνταξιοδότηση υπαλλήλων προερχόμενων από την Αγροτική ΤράπεζαΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Θέμα: Συνταξιοδότηση υπαλλήλων προερχόμενων από την Αγροτική Τράπεζα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι του τ.ΤΣΠ-ΑΤΕ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία της ένταξης του τ.ΤΣΠ-ΑΤΕ στο ΙΚΑ είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το ταμείο και συνεχίζουν την ίδια απασχόληση, διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ (παρ. 4 του άρθρου 38 ν. 3522/2006 και της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002). Σκοπός των προαναφερομένων διατάξεων, είναι η διασφάλιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης, οι οποίοι μετά την ένταξη δεν αλλάζουν επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά συνεχίζουν να παρέχουν την ίδια ασφαλιστέα εργασία. Δηλαδή διατηρούν τον ασφαλιστικό δεσμό με τον ασφαλιστικό τους φορέα (εγκ. 13/2007 & Γ.Ε. ΤΟ1/648/567/7-8-2009).

Οι εργαζόμενοι στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, οι οποίοι κατά την ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης με την Τράπεζα πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (απαιτούμενα έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας ή Α.Ο.Ν. ή με αναστολή καταβολής της σύνταξης) ή δύνανται να συμπληρώσουν αυτές με αναγνώριση χρόνου ασφάλισης – που προβλέπεται από το νόμο κατά περίπτωση – ή προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 14 του ν. 4075/2012,μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ μετά τη λύση της εργασιακής τους σχέσης με την ΑΤΕ.

Σε περίπτωση, όμως, που ασφαλισμένος της κατηγορίας αυτής δεν επιλέξει την άμεση συνταξιοδότησή του και συνεχίσει εργαζόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς, η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα, άλλως θα θεωρηθεί αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όταν η εργασία έχει πρόσκαιρο χαραχτήρα δεν συνυπολογίζεται στο συντάξιμο χρόνο, εν προκειμένω προστιθέμενη στα διανυθέντα στην ΑΤΕ έτη, με αποτέλεσμα την άνιση και άδικη μεταχείριση των ασφαλισμένων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτρέπει τη διακινδύνευση ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων της πρώην ΑΤΕ, ενώ δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 1

Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΠ-ΑΤΕ, οι οποίοι την 27/7/2012 είχαν συμπληρώσει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ως άνω Ταμείου προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερος χρόνος ασφάλισης από ειδικότερη διάταξη, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του πρώην ΤΣΠ-ΑΤΕ και μετά την ως άνω ημερομηνία, εφόσον εξακολουθούν να εργάζονται σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε συναφείς εργασίες.

Για όσους εξακολουθούν να απασχολούνται κατά τα ανωτέρω και μετά την 27/7/2012, ο χρόνος ασφάλισης που θα διανυθεί στον νέο εργοδότη λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης υπό καθεστώς πρώην ΤΣΠ-ΑΤΕ, τόσο για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο έχει θεμελιωθεί κατά τα ανωτέρω μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Βαρεμένος Γιώργος

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καφαντάρη Χαρά

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Τσουκαλάς Δημήτρης

Χαραλαμπίδου ΔέσποιναΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ