ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/12/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πολιτισμού και Αθλητισμού: Αποκατάσταση αδικίας εις βάρος υπαλλήλου που βγήκε σε διαθεσιμότηταΣε συνέχεια ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων διαθεσιμότητας που κατέθεσε ο υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού κος Γιαννάκας Ευστράτιος που υπηρετεί στην Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου ανέφερε:

«Ενίσταμαι κατά της βαθμολογίας έτσι όπως αποτυπώνεται στον προσωρινό πίνακα, γιατί:

1.    Στη στήλη «διοικητική εμπειρία» με α/α 1 φέρομαι να έχω 14 έτη προϋπηρεσίας και με βαθμολογία 9,50 αντί των 17 ετών και 2 μηνών όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που είχα έγκαιρα στείλει στο φορέα προκειμένου να συμπεριληφθούν στον υπηρεσιακό μου φάκελο.

2.    Στις στήλες «ειδικά προσόντα» με αυξ. Αριθμό 1 και 2 μου αναγνωρίζονται 11 έτη και με βαθμολογία 19,50 αντί των 17 ετών και 2 μηνών που από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των δύο υπηρεσιών που υπηρέτησα κατείχα και που έγκαιρα είχα στείλει στο φορέα προκειμένου να συμπεριληφθούν στον υπηρεσιακό μου φάκελο.

3.    Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, σχετικά με τις εκθέσεις αξιολόγησης, που κατόπιν της με αριθμ. 2497/24-10-2013 αίτησής μου έλαβα γνώση. Από τα αντίγραφα που έλαβα προέκυψε ότι η σύνταξη των εκθέσεων για τα έτη (έτη που υπηρετώ στην υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου) 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 συντάχθηκαν στις 23-09-2013 χωρίς να λάβω γνώση, όπως προβλέπει το ΠΔ 318/92 και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπει το παραπάνω Π.Δ. και η κείμενη νομοθεσία.»

Σε ό,τι αφορά το πρώτο στοιχείο της ένστασης φαίνεται πως η διοίκηση συμμορφώθηκε και αναγνώρισε το λάθος της διορθώνοντάς το και τροποποιώντας τον αρχικό πίνακα προσθέτοντάς του τη μοριοδότηση που του είχαν αφαιρέσει.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο και τρίτο σκέλος της ένστασης η διοίκηση από ό,τι φαίνεται δεν τα έλαβε υπόψη της και βέβαια δεν απάντησε μέχρι σήμερα στον υπάλληλο.

Στην ένστασή του ο υπάλληλος παρακάτω αναφέρει:

«Οφείλω να σας θέσω υπόψη ότι υπηρετώ στο Υπουργείο Πολιτισμού από το 1991 με διαδοχικές συμβάσεις και καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες όπως αυτό προέκυψε και από την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας, όπως αυτή εφαρμόστηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το ΠΔ 164/2004.

Στα 22 χρόνια που εργάζομαι στο ΥΠΠΟ, εργάστηκα για 16 χρόνια ως συμβασιούχος σχεδιαστής αρχαιολογικών ευρημάτων σε έργα του δημοσίου, σε σωστικές και συστηματικές ανασκαφές. Όπως μπορεί κανείς να καταλάβει, 16 χρόνια δεν μπορεί να μείνει κανείς ως συμβασιούχος με διαδοχικές συμβάσεις αν δεν είχε ικανότητες, αν δεν ήταν συνεπής στη δουλειά του. Στα 22 χρόνια δεν είχα ούτε μια κακή αναφορά ή δίωξη από προϊστάμενό μου για οποιαδήποτε αιτία. Σε όλα αυτά τα χρόνια δούλεψα σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Για αρκετά χρόνια στη Λήμνο, στη Χίο, στα Ψαρά, σε οικόπεδα και έργα σε όλο το νησί της Λέσβου.

Το 2008 μετακινήθηκα στην Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου όπου υπηρετώ μέχρι σήμερα. Στην Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου μετακινήθηκα κατόπιν εντολής του ΥΠΠΟ και παρά τις προσπάθειες της προϊσταμένης της προηγούμενης υπηρεσίας μου Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για να μην μετακινηθώ (για του λόγου το αληθές σας επισυνάπτω την σχετική αλληλογραφία). Από το 2008 όπως σας βεβαιώνει και η βεβαίωση που είχα στείλει για να συμπεριληφθεί στον υπηρεσιακό μου φάκελο ασχολήθηκα με το αντικείμενο του φορέα μου και συμμετείχα σε επιτροπές, όπως: Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, Επιτροπή Μειοδοτικών Διαγωνισμών, Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών, ως τακτικό μέλος. Ουδέποτε υπήρξε η παραμικρή μομφή ούτε σε ό,τι αφορά την υπηρεσιακή μου επάρκεια ούτε σε ό,τι αφορά την ακεραιότητά μου».

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη διαθεσιμότητα σάς είναι προφανώς γνωστή.

Ωστόσο, όπως προκύπτει και εκ του αποτελέσματος ακόμη και αυτή η αξιοκρατική αξιολόγηση που επικαλείστε είναι διάτρητη, αφού βασίζεται εκτός των άλλων και στην αξιολόγηση που γίνεται από τους προϊσταμένους, χωρίς να ελέγχεται αν έγινε αυτή με τη διαδικασία που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και κυρίως χωρίς να υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες που εκ του νόμου προβλέπονται.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης για διάστημα 5 ετών έγινε κατά παράβαση της νομοθεσίας αφού:

1.    Η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης έγινε για τα έτη 2008 έως 2012 μέσα σε μια μέρα.

2.    Ο υπάλληλος δεν έλαβε γνώση των εκθέσεων παρά μόνο όταν είδε τη βαθμολογία του αναρτημένη στους αρχικούς πίνακες αξιολόγησης και στη συνέχεια με αίτησή του έλαβε γνώση των εκθέσεων

Εύλογα διερωτάται κανείς πώς γίνεται ένας υπάλληλος που δεν είχε ουδέποτε δημιουργήσει πρόβλημα, δεν του είχε επιβληθεί καμία μομφή ή διοικητικό μέτρο ή αρνητική αναφορά, να έχει τη μικρότερη βαθμολογία από το σύνολο των συναδέλφων του και φυσικά η ίδια διευθύντρια που τον βαθμολογεί με 7 να είναι η ίδια που επί σειρά ετών τον ορίζει τακτικό μέλος σε επιτροπές μειοδοτικών διαγωνισμών, παραλαβής έργων και υλικών.

Να σημειώσουμε ότι στην έκθεση αξιολόγησης που έγινε για το έτος 2007 από τη διευθύντρια της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είχε το βαθμό 10.

Εύλογα κύριοι υπουργοί γεννιούνται ερωτηματικά για την αμεροληψία της βαθμολογίας και μάλιστα όταν η συγκεκριμένη διευθύντρια της υπηρεσίας γνώριζε ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης που κατέθεσε για τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 και που συντάχθηκαν στις 23-09-2013 (χωρίς καν να το γνωρίζει ο υπάλληλος) θα ήταν καθοριστικές για την παραμονή του υπαλλήλου στην εργασία του αφού ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της διαθεσιμότητας. Η διευθύντρια της υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων προφανώς δεν τήρησε την διαδικασία που εκ του νόμου απορρέει και λειτούργησε με εμπάθεια, έχοντας πλήρη γνώση ότι με την αντικανονική αξιολόγησή της οδηγεί τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα. Η διοίκηση προφανώς δεν προστάτευσε ως όφειλε τον υπάλληλο παρά του ότι ο ίδιος έστειλε την ένστασή του και στο γραφείο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στο ΑΣΕΠ.

Ως εκ των άνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν ώστε να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία κατά του υπαλλήλου;

2.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα σχετικά με την έγκαιρη και έγκυρη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης όπως προβλέπει η νομοθεσία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ζερδελής Γιάννης

Μητρόπουλος ΑλέξηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ