ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

18/12/2013

Ερωτηματικά δημιουργεί Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, για το κείμενο της πρότυπης συμφωνίας με τους νηογνώμονες, καθώς και οι χειρισμοί του Υπουργείου, στην πιστοποίηση κατά MLC 2006

Ερώτηση Θ. Δρίτσα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τoν Υπουργό Ναυτιλίας και ΑιγαίουΤην 5η Νοεμβρίου 2013, με την υπ. αριθμ. 3461 Ερώτησή μας, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, ζητούσαμε να πληροφορηθούμε εάν έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή των νέων διμερών συμφωνιών, μεταξύ ελληνικού κράτους και νηογνωμόνων, καθώς, στις 7 Νοεμβρίου 2013 έληγε η παράταση της προθεσμίας για την υπογραφή τους, που είχε δοθεί με το Νόμο 4093/2012. Επίσης, εκφράζαμε την ανησυχία μας, για τις σοβαρές συνέπειες που θα συνεπαγόταν τυχόν παύση ισχύος των συμφωνιών, σε περίπτωση που δεν είχαν υπογραφεί νέες. 

Αναμένοντας την απάντηση του κ. Υπουργού, διαπιστώσαμε με έκπληξη, ότι στις 29 Νοεμβρίου του 2013, 22 δηλαδή ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υπογραφή των νέων συμφωνιών, δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 4113.311/01/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3049), με την οποία ο κ. Υπουργός ανακοίνωσε το κείμενο της πρότυπης συμφωνίας, το οποίο επί της ουσίας προτείνει στους νηογνώμονες, για συνυπογραφή!!! Δηλαδή, με την Απόφασή του ο κ. Υπουργός, επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν υπογραφεί οι διμερείς συμφωνίες μέχρι και τις 7/11/2013, όπως απαιτούσε ο νόμος 4093/12, δημιουργώντας σειρά ερωτηματικών, για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ενώ ζήτησε επιτακτικά και πήρε χρονική παράταση ενός έτους, δεν έχει ολοκληρώσει εγκαίρως τις διαδικασίες συνυπογραφής.

Επιπλέον, η ενέργεια  του κ. Υπουργού να παρατείνει με την προαναφερόμενη  Απόφαση την εξουσιοδότηση των νηογνωμόνων, να εκδίδουν πιστοποιητικά μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου, δηλαδή την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης,  δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά, ως προς την εγκυρότητά της. Τα ερωτηματικά δημιουργούνται καθώς ο χρόνος ισχύος των διμερών συμφωνιών, είχε οριστεί με το άρθρο 10 του ΠΔ 103/11 και είχε παραταθεί με το νόμο 4093/12, ο οποίος νόμος, δεν εξουσιοδοτούσε τον κ. Υπουργό να παρατείνει με Απόφασή του την χρονική ισχύ τους. Σημειώνεται, ότι ακόμα και η παράγραφος 3.β του άρθρου 11 του Ν.4150/2013, που αφορά στη δυνατότητα του κ. Υπουργού να αποφασίζει τους όρους εξουσιοδότησης των νηογνωμόνων, είναι τόσο γενική στη διατύπωσή της, ώστε, να δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που θα έχει λόγους, να αμφισβητήσει την ισχύ της Απόφασης του κ. Υπουργού, αναφορικά με τη χορήγηση παράτασης. Επισημαίνεται, βεβαίως, ότι τυχόν αμφισβήτηση της ισχύος της Απόφασης του κ. Υπουργού, σημαίνει την αμφισβήτηση της ισχύος των πιστοποιητικών των πλοίων, που έχουν εκδώσει οι νηογνώμονες από τις 7/11/2013 έως και τις 29/11/2013. Βεβαίως, μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που αφορά στην ισχύ των πιστοποιητικών, που εκδόθηκαν μετά τις 29/11/2013 από νηογνώμονες, οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει νέα διμερή συμφωνία με το Υπουργείο και για τα οποία δεν κάνει καμία αναφορά η Υπουργική Απόφαση. Επίσης, ερωτηματικά δημιουργεί η Απόφαση του Υπουργού, να παρατείνει για ένα χρόνο τη δυνατότητα των νηογνωμόνων που υπόκεινται στην έκδοση Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης, να παρέχουν υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, μας προκάλεσε το γεγονός, ότι στην πρότυπη συμφωνία που δόθηκε στη δημοσιότητα με την υπ. αριθμ. 4113.311/01/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3049), δεν περιλαμβάνεται η παροχή εξουσιοδότησης στους νηογνώμονες, για την πιστοποίηση υπόχρεων πλοίων ως προς τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (MLC 2006), που κυρώθηκε από τη χώρα μας το 2012. Η έκπληξή μας, συνίσταται στο γεγονός, ότι η ανάγκη ενσωμάτωσης των διατάξεων της MLC 2006 στις διμερείς συμφωνίες με τους νηογνώμονες, είχε προβληθεί στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής διάταξης του Νόμου 4093/2012, ως μείζον επιχείρημα,  προκειμένου να δοθεί χρονική παράταση ενός έτους, για την υπογραφή των νέων διμερών συμφωνιών.

Αφού, λοιπόν, δεν συμπεριελήφθησαν οι διατάξεις της MLC 2006 στην πρότυπη συμφωνία που καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση, είναι λογικό, η χώρα μας, να προχωρήσει πλέον σε ξεχωριστές διμερείς συμφωνίες με τους νηογνώμονες, με τις οποίες θα εξουσιοδοτούνται να πιστοποιούν πλοία, ως προς τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας.  Όμως, ενώ στις 20 Αυγούστου 2013 η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας τέθηκε σε ισχύ διεθνώς, η Ελλάδα δεν είχε και δεν έχει προχωρήσει στην υπογραφή διμερών συμφωνιών. Ακόμα και αν δεχθούμε την αμφιλεγόμενη ερμηνεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4451.2/01/2013 εγκύκλιό του, ότι για την Ελλάδα η συμφωνία τίθεται σε ισχύ την 4η Ιανουαρίου του 2014, το πρόβλημα εξακολουθεί να ισχύει, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν υπογραφεί οι διμερείς συμφωνίες. Κατά συνέπεια, ακόμα και με την εκδοχή της ερμηνείας του Υπουργείου, που αναφέρει ως ημερομηνία συμμόρφωσης με την MLC 2006 την 4η  Ιανουαρίου 2014, όποια πιστοποιητικά εκδοθούν από τους νηογνώμονες μετά την ημερομηνία αυτή, εφόσον δεν υπάρχει εξουσιοδότηση, θα είναι αμφισβητούμενης ισχύος. 

Πληροφορίες μάλιστα, αναφέρουν, ότι το Υπουργείο, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γι’ αυτούς τους χειρισμούς, κάλεσε τους νηογνώμονες να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες να βεβαιώνουν ότι εντός δύο μηνών, θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την εξουσιοδότησή τους, από το ελληνικό κράτος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, οι νηογνώμονες αποκτούν το δικαίωμα να ελέγχουν και να πιστοποιούν πλοία, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της MLC 2006. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, δημιουργείται μείζον θέμα για την ισχύ των πιστοποιητικών που θα εκδίδονται, καθώς, το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να στηρίζεται σε υπεύθυνες δηλώσεις εταιρειών, τις οποίες εταιρείες, αφενός οφείλει να ελέγχει και αφετέρου, αυτές οι εταιρείες (νηογνώμονες), πρέπει να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες, προκειμένου να αποκτήσουν εξουσιοδότηση, για να ελέγχουν και να πιστοποιούν, ελληνικά πλοία.

Η ολιγωρία του κ. Υπουργού, να προχωρήσει εγκαίρως στην υπογραφή νέων συμφωνιών με τους νηογνώμονες,  παρά την παράταση που του είχε δοθεί το 2012 και η μη συμπερίληψη των διατάξεων της MLC 2006, στην πρότυπη συμφωνία που ανακοινώθηκε με Υπουργική Απόφαση, θίγει την αξιοπιστία της ελληνικής σημαίας και εκθέτει την χώρα διεθνώς. Δεν είναι δυνατόν, τόσο σοβαρά ζητήματα, που αφορούν χιλιάδες ελληνικά πλοία και έλληνες ναυτικούς, ο κ. Υπουργός να τα διαχειρίζεται, με αμφιλεγόμενες διαδικασίες. Δεν είναι δυνατόν, να στηρίζεται στη σιωπηρή αποδοχή των επιλογών του από τους εμπλεκόμενους και να δίνει την δυνατότητα αμφισβήτησης της ισχύος των πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να ρωτήσει  κανείς, αν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαπίστωσης ελλείψεων των πλοίων, από επιθεωρητές κράτους λιμένα ή ελλείψεων που αφορούν στην ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην MLC, οι νηογνώμονες θα αναγνωρίσουν την ευθύνη τους έναντι του πλοίου και θα το στηρίξουν ή θα επικαλεστούν τη μη ισχύ των πιστοποιητικών που εξέδωσαν; Σημαντικές τέλος, μπορεί να είναι και οι συνέπειες για τους ναυτικούς, αφού το πλήγμα που επιφέρουν τέτοιες πρακτικές στο κύρος της ελληνικής σημαίας, μπορεί να προκαλέσει μείωση του νηολογίου, με το οποίο συνδέονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, ελλήνων ναυτικών.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Γιατί δεν υπεγράφησαν εγκαίρως, οι νέες διμερείς συμφωνίες με τους εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς (νηογνώμονες), μέχρι και τις 7/11/213, όπως προέβλεπε ο Νόμος 4093/2012; Ποιες ήταν οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, από τις 7 Νοεμβρίου του 2012 έως και τις 7 Νοεμβρίου του 2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπογραφή των νέων συμφωνιών, εγκαίρως;

2.    Με ποια εξουσιοδοτική διάταξη, ποιού νόμου, παρατείνει με Υπουργική Απόφαση την εξουσιοδότηση των νηογνωμόνων, για τα πιστοποιητικά που εξέδωσαν από τις 7 έως τις 29 Νοεμβρίου του 2013, καθώς η ισχύς των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, σταμάτησε με σχετική διάταξη του Νόμου 4093/12, στις 7 Νοεμβρίου του 2013; Υπέγραψαν οι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί (νηογνώμονες), τις νέες διμερείς συμφωνίες με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στη βάση της πρότυπης συμφωνίας που δόθηκε στη δημοσιότητα με την Απόφαση 4113.311/01/2013 στις 29 Νοεμβρίου του 2013 και αν ναι, πότε υπέγραψε κάθε Οργανισμός; Σε περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί οι νέες διμερείς συμφωνίες, ποιά η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν μετά τις 29 Νοεμβρίου και για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στην Υπουργική Απόφαση; 

3.    Γιατί στο κείμενο της πρότυπης συμφωνίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα με την υπ. αριθμ. 4113.311/01/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3049), δεν περιλαμβάνονται διατάξεις που να εξουσιοδοτούν τους νηογνώμονες να παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης, ως προς τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006); Τι είναι αυτό, που άλλαξε την πρόθεση της κυβέρνησης να συμπεριλάβει την MLC 2006 στο κείμενο της πρότυπης συμφωνίας, όπως αυτή η πρόθεση είχε αποτυπωθεί στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής διάταξης του Νόμου 4093/12;

4.    Γιατί δεν προχώρησε εγκαίρως στην υπογραφή διμερών συμφωνιών με τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (νηογνώμονες), για την εφαρμογή της MLC 2006 και σε ποιούς από αυτούς τους Οργανισμούς (νηογνώμονες), θα απευθυνθεί για την υπογραφή νέων συμφωνιών; Σε ποιές ενέργειες, προτίθεται να προβεί, ώστε να μπορούν τα ελληνικά πλοία να πιστοποιηθούν με έγκυρο τρόπο, για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), καθώς σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4451.2/01/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, η συμφωνία τίθεται σε ισχύ για την Ελλάδα σε 17 ημέρες, δηλαδή την 4η Ιανουαρίου του 2014;

5.    Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, έχουν καλέσει τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (νηογνώμονες) να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, που θα αναφέρουν ότι εντός δύο μηνών, θα καταθέσουν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εξουσιοδότησή τους, αναφορικά με την πιστοποίηση για τις διατάξεις της MLC 2006; Αληθεύουν οι πληροφορίες, ότι με αυτές τις δηλώσεις, επιδιώκεται η κάλυψη των εταιρειών, ώστε να εκδίδουν αυτούς τους δύο μήνες πιστοποιητικά, που θα αφορούν στην MLC 2006; Αν ναι, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της ισχύος των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν με τέτοιες διαδικασίες;  

6.     Σε κάθε περίπτωση, είτε αυτή αφορά στις νέες διμερείς συμφωνίες που θα έπρεπε να έχουν υπογραφεί μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του 2013, είτε αφορά στη δυνατότητα των νηογνωμόνων να εκδίδουν πιστοποιητικά για την MLC 2006,  έχει αναλογιστεί τις συνέπειες τυχόν αμφισβήτησης της ισχύος, των πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων;

Ο ερωτών βουλευτής

Θοδωρής ΔρίτσαςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ