ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/01/2014

Ερώτηση Δ. Χαραλαμπίδου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Εκ νέου ερώτηση για δυσμενή μετάθεση εργαζόμενου σε εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης έπειτα από εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο κλαδικού Σωματείου – τα προβλήματα συνεχίζονται, το Υπουργείο οφείλει να απαντήσειΠρος τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9412/9-4-2013 ερώτησή μας προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θέταμε υπόψη του Υπουργού τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κ. Μαστρογιάννης Γιώργος εργαζόμενος στην εταιρεία φύλαξης Brink's security services S.A., συνδικαλιστής, μετά την εκλογή του στο Σωματείο, λόγω συνεχών προκλήσεων από της πλευρά της επιχείρησης και εκδικητικής συμπεριφοράς των προϊσταμένων του. Δυστυχώς, αν και έχει παρέλθει διάστημα πλέον των εννέα μηνών μέσα στο οποίο η στάση και οι πρακτικές της εταιρείας δεν έχουν βελτιωθεί, ωστόσο ο Υπουργός δεν έχει ενδιαφερθεί να δώσει καμία απολύτως απάντηση στα ερωτήματα που του θέσαμε. Επομένως, επανερχόμαστε, καταθέτοντας εκ νέου την ίδια ερώτηση, μιας και τα προβλήματα παραμένουν, με πιο πρόσφατο παράδειγμα ότι ο κ. Μαστρογιάννης στις 19/12/2013 κλήθηκε σε νέα απολογία από τον επόπτη με το ίδια ανυπόστατη αιτιολογία που σας είχαμε εκθέσει και στο παρελθόν, και ελπίζουμε αυτήν την φορά το Υπουργείο να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τόσο για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όσο και για τις πραγματικές συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας και ιδιαίτερα όσοι επιχειρούν να ασκήσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην συνδικαλιστική δράση.

    Η εχθρική στάση – που φτάνει πλέον συχνά ως τα όρια της κατάφωρης παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας – των επιχειρήσεων προς τον συνδικαλισμό και την όποια προσπάθεια διεκδίκησης εργασιακών δικαιωμάτων, σε μια αγορά εργασίας όπου η αδήλωτη, παράνομη απασχόληση με όρους πλήρους επισφάλειας για τους εργαζόμενους ξεπερνάει πλέον το 30% (στοιχεία ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ), είναι μια κατάσταση  που γενικεύεται έντονα το τελευταίο έτος, απειλώντας να πάρει χαρακτηριστικά κοινωνικού φαινομένου. Απόδειξη, οι καταγγελίες Σωματείων, συνδικαλιστών και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των τελευταίων μηνών που αναφέρεται όλο και συχνότερα σε τέτοιου είδους περιστατικά.

    Πρόσφατο κρούσμα αποτελεί η περίπτωση εργαζόμενου σε μεγάλη επιχείρηση υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης (Brink's security services S.A.). Ο κ. Μαστρογιάννης Γιώργος, εργαζόμενος στην εταιρία από τον Ιούλιο του 2012, είχε αναλάβει καθήκοντα φύλαξης στο Μετρό. Όταν ενημέρωσε την διοίκηση της εταιρείας για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του κλαδικού σωματείου ΑΚΣΠΙΑ, παρέλαβε πρόγραμμα εργασίας με το οποίο του ανακοινώθηκε η μετακίνησή του σε νέα θέση στην φύλαξη εγκαταστάσεων πελάτη της εταιρίας στην περιοχή του Μαραθώνα, χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενο πρόβλημα με την εργασία του στο προηγούμενο πόστο. Η νέα θέση στην οποία τοποθετήθηκε ο κ. Μαστρογιάννης βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την κατοικία του και ο ίδιος δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συναδέλφους που εργάζονται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και κατοικούν πλησίον της περιοχής. Η μετάβαση στον τόπο παροχής της εργασίας που του καθορίστηκε δεν είναι προσβάσιμη από δημόσια Μέσα Μεταφοράς και γίνεται αναγκαστικά με υπεραστική συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) και έπειτα με την χρήση ταξί για το τελευταίο κομμάτι της απόστασης.

    Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται φανερό πως η μετακίνηση στην συγκεκριμένη θέση είχε σαφώς δυσμενή χαρακτήρα και με βάση το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την γνωστοποίηση στην επιχείρηση της συνδικαλιστικής ιδιότητας του κ. Μαστρογιάννη αποδεικνύεται μια σαφής εκδικητική διάθεση και πρόθεση εκφοβισμού τόσο του ίδιου όσο και την αποτροπή άλλων εργαζόμενων της εταιρείας από συμμετοχή στην συνδικαλιστική δράση.

    Έπειτα από προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση και η εταιρεία μετέφερε τον εργαζόμενο σε νέα φύλαξη στον Ασπρόπυργο Αττικής.

    Το συγκεκριμένο πόστο που του έχει ανατεθεί – πρόκειται για το πίσω μέρος των φυλασσόμενων εγκαταστάσεων – δεν διαθέτει στεγασμένο φυλάκιο ή απλό στέγαστρο, ούτε καν τουαλέτα, πράγμα που καθιστά δυσχερείς και επικίνδυνες τις συνθήκες εργασίας, ειδικά εφόσον εργάζεται πάντα σε νυχτερινά ωράρια (22.00 μ.μ έως 6.00 π.μ.). Ειδικά η έλλειψη εγκαταστάσεων υγιεινής δημιουργεί σημαντικό ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς τουαλέτα διαθέτει μόνο ο μπροστινός χώρος της φύλαξης που απέχει άνω των 250 μέτρων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή χωρίς να εγκαταλειφθεί το πόστο.

    Έτσι, είναι ενδεικτικό της παραπάνω κατάστασης και πιο πρόσφατο συμβάν το οποίο υποκρύπτει εχθρική και εκδικητική στάση της εταιρείας προς τον συγκεκριμένο εργαζόμενο και συνδικαλιστή και εγείρει υποψίες για προσπάθεια εξαναγκασμού του σε παραίτηση. Συγκεκριμένα, λόγω των συνθηκών που περιγράφονται παραπάνω, έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εργαζόμενων σύστημα αλλαγής βάρδιας ανά τετράωρο ανάμεσα στο πόστο του φυλακίου της πύλης και στο πόστο του πίσω μέρους της εγκατάστασης και αυτό έχει κοινοποιηθεί στον επόπτη ο οποίος το έχει κάνει αποδεκτό. Ωστόσο, στις 7/2 ζητήθηκε από τον κ. Μαστρογιάννη να καταθέσει έγγραφη απολογία για το γεγονός ότι βρισκόταν μετά από έλεγχο του παραπάνω επόπτη στο φυλάκιο της πύλης, καθώς είχε γίνει η αντικατάσταση με τον έτερο συνάδελφό του. Ο ίδιος αρνήθηκε να υπογράψει την αναφορά του επόπτη, αφού αυτός ήταν ενήμερος εκ των προτέρων για την αλλαγή, και κοινοποίησε (ο εργαζόμενος) με τηλεομοιοτυπία την απολογία που του ζητήθηκε. Παρόλα αυτά, στις 15/2 ο προϊστάμενος του ισχυρίστηκε ότι ο εργαζόμενος δεν παρέδωσε απολογία και θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό αποδέχθηκε τις κατηγορίες, του επέβαλε πειθαρχική ποινή υποχρεωτικής απουσίας για τρεις ημέρες.

Επειδή, όλη η ανωτέρω αναφερόμενη στάση της εργοδοσίας παραβιάζει άμεσα τον ν. 1264/82 και συγκεκριμένα τις παραγράφους 2 και 9 του άρθρου 14.

Επειδή, πληθαίνουν διαρκώς τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα η καταχρηστικές έως και κατάφωρα παράνομες πρακτικές πολλών εργοδοτών απέναντι στην συνδικαλιστική οργάνωση και δράση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Έχει ελέγξει το Υπουργείο τα παραπάνω αναφερόμενα μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών; Αν ναι, ποια είναι τα συμπεράσματά που έχουν προκύψει;

2.    Σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να σταματήσει οποιαδήποτε καταχρηστική συμπεριφορά – ειδικά εφόσον αφορά σε συνδικαλιστική δράση – που μπορεί να οδηγήσει σε ηθική, ψυχολογική ή υλική εξόντωση του συγκεκριμένου εργαζόμενου και εκλεγμένου συνδικαλιστή.

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαραλαμπίδου ΔέσποιναΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ