ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/01/2014

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Στ.Σαμοϊλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι καταγγελίες περί άσκησης ψυχολογικής και σωματικής βίας εις βάρος ανήλικου αλλοδαπού, στο Ορφανοτροφείο ΚέρκυραςΠρος τους Υπουργούς Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υγείας

Τα Αγαθοεργά Ιδρύματα της νήσου Κέρκυρας, χαρακτηρίζονται ως ιδιόρρυθμα τοπικά ιδρύματα ΝΠΔΔ που προεδρεύονται από το Δήμαρχο της Κέρκυρας και τα ίδια είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκτέλεση του κοινωφελούς τους σκοπού. Είναι γνωστό ότι ενισχύθηκαν με ευεργετικές δωρεές και κληροδοτήματα, όπως είναι γνωστό ότι διαχειρίζονται υψηλά ετησία έσοδα. Παρόλα αυτά, το καθεστώς υπολειτουργίας τους εγείρει ερωτηματικά, τόσο για την ορθή διάθεση των οικονομικών πόρων, όσο και για το βαθμό  αποτελεσματικότητας της διοίκησής τους.  

Αφορμή για την παραπάνω διαπίστωση, αποτέλεσαν οι καταγγελίες πολιτών και εκπαιδευτικών, για την άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας από το προσωπικό του Ορφανοτροφείου, εις βάρος κάποιων ανήλικων αλλοδαπών τροφίμων. Η υπόθεση επικεντρώθηκε στο πρόσωπο ενός μικρού αλλοδαπού ηλικίας 14 ετών, αρχικά θύμα ενδοοικογενειακής βίας και εν συνεχεία τρόφιμο του Ιδρύματος. Οι τελευταίες πληροφορίες,   είναι ότι το παιδί, τόσο με απόφαση του ΔΣ των Αγαθοεργών όσο και με απόφαση της Εισαγγελέως, απομακρύνθηκε από το Ορφανοτροφείο, μακριά από τα δυο μικρότερα αδέλφια του που παρέμειναν στο Ίδρυμα, χωρίς κάποιος να εγγυάται για την ασφάλειά του.

Επειδή η  υπόθεση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, εμπλέκει πολλούς φορείς, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα και απαιτεί τη μέγιστη λεπτότητα για την προστασία και το συμφέρον του παιδιού.

Επειδή δημιουργεί ερωτηματικά το γεγονός ότι, ενώ ο μικρός τρόφιμος αλλοδαπός κατήγγειλε άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας εναντίον του, εν τέλει, βρέθηκε ο ίδιος “κατηγορούμενος” και έχει ήδη απομακρυνθεί από το Ορφανοτροφείο.

Επειδή, το Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας κατά την εξέλιξη των γεγονότων δεν διέθετε μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό κλπ), που θα μπορούσε αφενός να αποτρέψει τέτοιες εξελίξεις και να υποστηρίξει κατάλληλα ένα παιδί που ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αφετέρου να αξιολογήσει επιστημονικώς την κατάσταση. Αντίθετα, ουδεμία εκ των τεσσάρων υπαλλήλων του Ορφανοτροφείου, δεν διαθέτουν κανένα πτυχίο ή ειδίκευση που να καλύπτει τις παιδοψυχολογικές και ευρύτερα παιδαγωγικές ανάγκες των μικρών τροφίμων του Ιδρύματος.  

Επειδή, θεωρούμε αδικαιολόγητο το γεγονός, το Ίδρυμα, να μην έχει φροντίσει να   εξασφαλίσει σε κάποια από αυτά τα παιδιά, τα στοιχειώδη νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής στη χώρα μας.

Επειδή, ο μικρός αλλοδαπός κινδυνεύει – αν δεν υπάρξει εγκαίρως η σωστή μέριμνα – να καταλήξει στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ή ακόμα και στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών της Κόνιτσας. Αυτό το γεγονός θα αποτελούσε την πλέον απευκταία λύση.

Επειδή, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα το άρθρο 24 του 2007/C 303/01: “Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού”.

Επειδή στη συγκεκριμένη υπόθεση, το πραγματικό αίτιο πρέπει να ανιχνευτεί στους χειρισμούς της  Διοίκησης του Ορφανοτροφείου και όχι – όπως εξελίσσεται – στα παιδιά ή το προσωπικό του Ιδρύματος, αφού το προφανές πρόβλημα είναι η έλλειψη επιστημονικού και γενικά κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού.

Επειδή, το Ορφανοτροφείο είναι ένας εξαιρετικά σημαντικά θεσμός, που δεν έχει όμως καταφέρει να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία, την ευρύτερη εκπαιδευτική, πανεπιστημιακή, πολιτιστική και αθλητική κοινότητα του νησιού. Το γεγονός αυτό από μόνο του, θέτει ενστάσεις για τη φιλοσοφία του Ιδρύματος και προβληματίζει για τους στόχους και τις προοπτικές που θέτει το ΔΣ των Αγαθοεργών για το Ίδρυμα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

1.    Βάσει ποιας επιστημονικής γνωμοδότησης και ποιας τεκμηριωμένης αιτιολόγησης, το Δ.Σ. του Ιδρύματος, αποφάσισε την απομάκρυνση του αλλοδαπού τροφίμου από το Ορφανοτροφείο;

2.    Γιατί η παραπομπή του παιδιού στο ΚΕΨΥ έγινε μετά από παρέμβαση της Εισαγγελέως - την οποία προκάλεσαν οι καταγγελίες του παιδιού - και όχι μετά από απόφαση του Ιδρύματος, εφόσον σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της διοίκησής του παρατηρήθηκε  αποκλίνουσα συμπεριφορά του παιδιού στο παρελθόν;

3.    Πως τεκμηριώνει η Εισαγγελέας και το ΔΣ του Ιδρύματος, ότι η απομάκρυνση του παιδιού, δεν βλάπτει τη ψυχική του υγεία, αντίθετα, είναι η καταλληλότερη και επιστημονικά η ενδεδειγμένη λύση για την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού;

4.    Ζητήθηκε η συνδρομή του συνηγόρου του παιδιού;

5.    Για ποιο λόγο, το Ορφανοτροφείο δεν διέθετε μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό επιβεβλημένο από το χαρακτήρα του, αναγκαίο για τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση των τροφίμων, παρά καλύπτονταν από αποσπασματικές μηνιαίες συμβάσεις εργασίας;

6.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, για την άμεση ενίσχυση του Ιδρύματος με μόνιμο  ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Ιδρύματος και να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα του σοβαρού και αναγκαίου αυτού θεσμού;

7.    Τι προτίθενται να πράξουν οι ίδιοι και η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, για τη διερεύνηση των καταγγελιών περί άσκησης ψυχολογικής και σωματικής βίας από το προσωπικό του Ορφανοτροφείου, εις βάρος κάποιων ανήλικων αλλοδαπών τροφίμων και ειδικότερα του συγκεκριμένου δεκατετράχρονου αλλοδαπού;  

8.    Τι προτίθενται να πράξουν οι ίδιοι και η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, για τη διερεύνηση των ευθυνών του ΔΣ των Αγαθοεργών Ιδρυμάτων της Κέρκυρας, για τη μη εξασφάλιση των νομιμοποιητικών εγγράφων στους μικρούς αλλοδαπούς τροφίμους, ως εκ του νόμου οφείλουν να μεριμνήσουν;  

9.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, προκειμένου να υποστηριχτούν οι ανά την Ελλάδα δομές φιλοξενίας, με εξειδικευμένη στελέχωση και εποπτεία, δεδομένου ότι η προστασία του παιδιού συνιστά Συνταγματική υποχρέωση;

Παρακαλούνται οι κ.κ. Υπουργοί να καταθέσουν στο σώμα:

1.    Την Απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, με την οποία ορίστηκε η αποπομπή από το Ορφανοτροφείο, του συγκεκριμένου αλλοδαπού τροφίμου. Μαζί με αυτήν, να καταθέσουν και την όποια συνοδευτική γνωμοδότηση επίσημου επιστημονικού φορέα, που αποφαίνεται για την ορθότητα της πράξης αυτής.

2.    Την Έκθεση αξιολόγησης του ΚΕΨΥ Κέρκυρας, που συντάχθηκε κατά παραγγελία της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κέρκυρας και αφορά στον μικρό τρόφιμο αλλοδαπό του Ιδρύματος.  

3.    Τον οικονομικό προϋπολογισμό του τελευταίου έτους (κύκλο εργασιών, ισολογισμούς, έλεγχο διαχείρισης - κατανομής εσόδων κλπ)  των  Αγαθοεργών Ιδρυμάτων της Κέρκυρας.

Ο ερωτών - αιτών βουλευτής

Σαμοΐλης Στέφανος  Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ