ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/02/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας: Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, αδυνατεί να διαφυλάξει το δικαίωμα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση των ομογενών οι οποίοι διαμένουν στο Βερολίνο
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στην ελληνική κοινότητα του Βερολίνου, από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας του κρατιδίου του Βερολίνου για την επικείμενη κατάργηση του ελληνόφωνου τμήματος του Πρότυπου Δημόσιου Ευρωπαϊκού Σχολείου Βερολίνου «Όμηρος» (Κρατικό Ευρωπαϊκό Σχολείο Βερολίνου  «Όμηρος»),  και την μεταστέγασή του  στο άλλο ελληνόφωνο σχολείο της πόλης το «Αθηνά», το οποίο όμως βρίσκεται σε απομακρυσμένο προάστιο του Βερολίνου. Οι γονείς, οι οποίοι επιθυμούσαν να εγγράψουν τα παιδιά τους για την νέα σχολική χρονιά  2014-2015 στο «Όμηρος»,  επισημαίνουν με αγωνία, ότι η καθημερινή μετάβαση των παιδιών στο ελληνόφωνο  ΚΕΣΒ  «Αθηνά» είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και τελικά αποτρεπτική για την έγγραφή των παιδιών τους στο συγκεκριμένο μοναδικό εναπομείναν, όπως φαίνεται, δίγλωσσο ελληνογερμανικό τμήμα. Με έκπληξη, οι γονείς οι οποίοι είχαν ήδη παιδιά τα οποία φοιτούσαν στο  ελληνογερμανικό τμήμα του δίγλωσσου πρότυπου ευρωπαϊκού δημοτικού σχολείου  «Όμηρος», ενημερώθηκαν με επιστολή από την αρμόδια για την εκπαίδευση υπηρεσία του Βερολίνου στις 27 Σεπτεμβρίου του 2013, ότι οι ήδη εγγεγραμμένοι μαθητές μπορούν να παραμείνουν στο ΚΕΣΒ  «Όμηρος» μέχρι και την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο δημοτικό σχολείο (έκτη τάξη), δεν θα γίνονται όμως δεκτές νέες εγγραφές  και οι γονείς θα πρέπει στο εξής να εγγράφουν τα παιδιά τους στο ΚΕΣΒ «Αθηνά».

Τα ΚΕΣΒ έχουν μία μακρά παράδοση. Με τη συνεργασία της ελληνικής πολιτείας και του γερμανικού κρατιδίου του Βερολίνου, ιδρύθηκε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1996-1997 το Ελληνογερμανικό Κρατικό Ευρωπαϊκό Σχολείο Βερολίνου, με το Πρωτόκολλο Συμφωνίας για Συνεργασία που υπογράφτηκε ανάμεσα στο ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού του κρατιδίου του Βερολίνου (Senat für Bildung Jugend und Sport). Το Πρωτόκολλο αυτό, καθορίζει τους κανόνες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ φορέας του σχολείου είναι το κρατίδιο του Βερολίνου και διοικητικά υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας του κρατιδίου.

    Το σχολικό έτος 1996-1997 ιδρύθηκε το 1ο ΚΕΣΒ «Όμηρος» στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, ιδρύθηκε και το 2ο ΚΕΣΒ «Αθηνά», το σχολικό έτος 1999-2000.

Η παιδαγωγική φιλοσοφία των ΚΕΣΒ ακολουθεί τους στόχους και τις αρχές της δίγλωσσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης : Το ΚΕΣΒ είναι ένα πρότυπο σχολείο, που προωθεί τη δίγλωσση μάθηση. Η αρχή της διγλωσσίας υπάρχει σε όλους τους τομείς:

–    Στη σύνθεση των μαθησιακών ομάδων: Κάθε μαθησιακή ομάδα αποτελείται από μαθήτριες και μαθητές με μητρική γλώσσα τα γερμανικά και μία άλλη μητρική γλώσσα.

–    Στη διδασκαλία: Γίνεται κατά το ήμισυ περίπου στη γερμανική και σε μία μη γερμανική γλώσσα. Και οι δύο γλώσσες διδάσκονται ως «Μητρική γλώσσα» και ως «Εταιρική γλώσσα».

–    Στο διδακτικό προσωπικό: Τα μαθήματα γίνονται από εκπαιδευτικούς που γλώσσα διδασκαλίας τους είναι η μητρική τους γλώσσα.

Εκπληρώνοντας στο έπακρο τις υποχρεώσεις οι οποίες απέρρεαν από το υπογραφέν Πρωτόκολλο συμφωνίας για συνεργασία, η ελληνική πλευρά διέθετε στο ΚΕΣΒ αποσπασμένους εκπαιδευτικούς , οι οποίοι πληρώνονταν εξ ολοκλήρου από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, ανήκαν όμως διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας του κρατιδίου του Βερολίνου.  Το πρωτόκολλο συνεργασίας εξέπνευσε το 2010, δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον για την ανανέωση του και έτσι δόθηκε το δικαίωμα στο Γερμανικό Υπουργείο του κρατιδίου του Βερολίνου να αποφασίζει πλήρως τόσο για τα διοικητικά (μεταφορά, κλείσιμο, συγχώνευση τμημάτων, πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού) όσο και για τα παιδαγωγικά θέματα (περιεχόμενο μαθημάτων , ώρες διδασκαλίας, προσόντα εκπαιδευτικών, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου κ.α).

Δεδομένου ότι, η σταδιακή κατάργηση του ΚΕΣΒ «Όμηρος» και η μεταφορά του εκπαιδευτικού και μαθητικού του δυναμικού στο έτερο ΚΕΣΒ «Αθηνά», δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα στην οικογενειακή ζωή του ελληνόφωνου πληθυσμού του Βερολίνου και εν τέλει  αφαιρεί -λόγο σοβαρών πρακτικών προβλημάτων -τη δυνατότητα του ελληνόφωνου πληθυσμού να επιλέξει για τα παιδιά του την δίγλωσση ελληνογερμανική εκπαίδευση,

Δεδομένου ότι, υπάρχει αύξηση του ελληνικού πληθυσμού στο ανατολικό Βερολίνο όπου και στεγάζεται το ΚΕΣΒ «Όμηρος» , ενώ δεν υπάρχει τόσο έντονη συγκέντρωση ελληνόφωνου πληθυσμού στο προάστιο όπου στεγάζεται το «Αθηνά»,

Δεδομένου ότι, το αίτημα των γονέων να παραμείνει το ΚΕΣΒ «Όμηρος» ως έχει,  βρίσκει  πλήρη υποστήριξη όχι μόνο  από την ελληνική κοινότητα αλλά και από τους γονείς των αμιγώς γερμανόφωνων τμημάτων του σχολείου,

Δεδομένου ότι , η γερμανική πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να αναβαθμίσει  την δίγλωσση ελληνογερμανική εκπαίδευση στο Βερολίνο,  παρά τις ολοένα  αυξανόμενες ανάγκες του ελληνόφωνου πληθυσμού και επικαλείται «προβλήματα  επάρκειας χώρου στέγασης» για τους  αμιγώς γερμανόφωνους μαθητές,

Δεδομένου ότι, το μοντέλο των Δίγλωσσων ευρωπαϊκών σχολείων είναι ένα πετυχημένο μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το οποίο διευκολύνει την ένταξη των μαθητών στην χώρα υποδοχής βοηθώντας τους ταυτοχρόνως  να διατηρήσουν τους γλωσσικούς  δεσμούς με την γλώσσα της χώρας καταγωγής τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

•    Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί για να υποστηρίξει το αίτημα των γονιών να διατηρηθεί ως έχει το ΚΕΣΒ «Όμηρος»;

•    Πώς σκοπεύει να διασφαλίσει στο μέλλον, το δικαίωμα του ελληνικού πληθυσμού του Βερολίνου, να επιλέξει την απρόσκοπτη πρόσβαση  στην δίγλωσση ελληνογερμανική εκπαίδευση;

•    Σκοπεύει να επαναδιαπραγματευθεί το Πρωτόκολλο Συμφωνίας Συνεργασίας,  έτσι ώστε η ελληνική πλευρά να αποκτήσει κάποια δικαιώματα παιδαγωγικής και διοικητικής εποπτείας στα ΚΕΣΒ,  προκειμένου  να διασφαλίζονται τόσο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και η συνέχιση της ύπαρξής της δίγλωσσης ελληνογερμανικής εκπαίδευσης στο Βερολίνο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουράκης Αναστάσιος

Αμανατίδης Ιωάννης

Βαμβακά Ευγενία(Τζένη)

Δριτσέλη Παναγιώτα

Πάντζας Γεώργιος

Κανελλοπούλου Μαρία


   

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ