ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

11/02/2014

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Σοβαρότατα προβλήματα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε άλλες υπηρεσίες από την υπαγωγή σε διαθεσιμότητα δεκάδων εργαζομένων στον ΟΑΕΔ,...
Προς τους Υπουργούς  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Θέμα: Σοβαρότατα προβλήματα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε άλλες υπηρεσίες από την υπαγωγή σε διαθεσιμότητα δεκάδων εργαζομένων στον ΟΑΕΔ, που προέρχονται στην πλειοψηφία τους  από τους  πρώην Οργανισμούς Εργατικής Κατοικίας και Εστίας. Ανάγκη άμεσης απόσυρσης αυτού του αντισυνταγματικού μέτρου.


Με την ψήφιση του ν. 4144/2013 ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14-2-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν 4046/2012, όπως ισχύει, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που ο ΟΕΕ από το 1984 ξεκίνησε να ιδρύει, να οργανώνει και να λειτουργεί, αιφνιδιαστικά και εντελώς αναίτια καταργήθηκαν  δυνάμει των οριζόμενων στην παρ. 6 του αρ.1 του ν. 4046/12 ως τμήμα του καταργηθέντος νομικού προσώπου .

Αμέσως μετά και ενώ το έργο των δύο Οργανισμών είχε κριθεί ως μικρής αξίας , η λειτουργία των Βρεφονηπιακών σταθμών συνεχίστηκε μέσω του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 7/28-2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου(ΠΥΣ), ΦΕΚ 39/Α’. Έως και σήμερα λειτουργούν 25 πρότυποι βρεφονηπιακοί σταθμοί (ΒΝΣ) κτιριακής δυναμικότητας 2060 θέσεων για βρέφη και νήπια. Όλοι οι ΒΝΣ πληρούν τις προδιαγραφές της σύγχρονης παιδαγωγικής και διαθέτουν και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Φιλοξενούν κατά μέσο όρο 1300 βρέφη και νήπια τον χρόνο και ενώ έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού, εξαιτίας της έλλειψης παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των δικαιούχων.

Με την εφαρμογή του άρθρου 90 του ν 4172/2013 (ΦΕΚ 167 / Α)εκδόθηκε ΚΥΑ περί κατάργησης θέσεων και ειδικοτήτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2322/17-09-2013,

Δεκάδες υπάλληλοι του ΟΑΕΔ, που στην πλειοψηφία τους προέρχονταν από τους καταργηθέντες Οργανισμούς Εργατικής Εστίας και Κατοικίας και απασχολούνταν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού, στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στις Περιφερειακές Δ/νσεις του, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Συγκεκριμένα 71 υπάλληλοι προσωπικού καθαριότητας, 2 νυχτοφύλακες, 16 κλητήρες, 24 υπάλληλοι προσωπικό μαγειρείου, 7 επιμελητές, που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον Οργανισμό, είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και υπηρετούσαν για αρκετά χρόνια στους πρώην Οργανισμούς Εργατικής Εστίας και Κατοικίας και στον ΟΑΕΔ , μπήκαν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας και αυτόματα δημιουργήθηκαν για τις Υπηρεσίες αυτές τεράστια προβλήματα από την έλλειψη  του προσωπικού, ιδιαίτερα στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και μάλιστα στους ευαίσθητους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων. Αντίστοιχα προβλήματα προέκυψαν και στις λοιπές μονάδες του ΟΑΕΔ,  στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στο θέμα της καθαριότητας όλων των Υπηρεσιών.

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αντιμέτωπη με  τα τεράστια προβλήματα που (και) η ίδια δημιούργησε  με τη διαθεσιμότητα αυτών των εργαζομένων, προσπάθησε να δώσει λύση χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό προσωπικό εργαζόμενους μέσω εργολαβικών συνεργείων καθαρισμού και τοποθέτηση προσωπικού μέσω των υλοποιούμενων κοινωνικών  προγραμμάτων. Μάλιστα, τα ίδια συνεργεία καθαρισμού αναλαμβάνουν την καθαριότητα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και των ΒΝΣ μέσω δίμηνων απευθείας αναθέσεων και όχι μέσω ετήσιων διαγωνισμών.

Η χρησιμοποίηση εταιρειών εργολάβων για την υποκατάσταση των υπηρεσιών που παρείχαν οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα έχει, εκτός των άλλων, επιφέρει και  σημαντική οικονομική ζημιά στον  ΟΑΕΔ έχοντας αυξήσει το κόστος λειτουργίας των σταθμών. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που διαμορφώθηκε με τη χρησιμοποίηση εταιρειών εργολάβων για τις ανάγκες των ΒΝΣ είναι ότι πριν τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων στους ΒΝΣ η μέση ημερήσια δαπάνη για σίτιση 50 παιδιών ήταν 75 ευρώ ενώ με τη συμμετοχή εταιρείας παρασκευής φαγητού (catering) η μέση ημερήσια δαπάνη εκτοξεύτηκε στα 150 ευρώ περίπου,  στα οποία πρέπει να προστεθεί και το κόστος του συνεργείου καθαριότητας.

Επειδή με την πολιτική της  διαθεσιμότητας- απόλυσης η κυβέρνηση δημιουργεί τεράστια προβλήματα επιβίωσης των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ και των οικογενειών τους.

Επειδή οι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και κάλυπταν σημαντικές πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε έναν ευαίσθητο τομέα κοινωνικής πρόνοιας όπως αυτό των Βρεφονηπιακών Σταθμών, αλλά και στα επιφορτισμένα λόγω της αυξημένης ανεργίας Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης.

Επειδή οι ανάλγητες πολιτικές της κυβέρνησης  δημιουργούν σοβαρά  προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους  αυξάνοντας μάλιστα το κόστος λειτουργίας και οδηγώντας σε οικονομική ζημία τον ΟΑΕΔ

Επειδή είναι αδιανόητο να οδηγούνται  εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα - απόλυση για να υποκαθίστανται από εταιρείες εργολάβων με μεγαλύτερο κόστος και χαμηλότερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Επειδή η λειτουργία των δημόσιων βρεφονηπιακών σταθμών με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών είναι βασική υποχρέωση του κράτους πρόνοιας, ειδικά σε συνθήκες οικονομικής  κρίσης

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας :

 -Σκοπεύει η κυβέρνηση να ανακαλέσει την ένταξη σε καθεστώς  διαθεσιμότητας  των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ, η οποία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα  στη  λειτουργία ενός τόσο ευαίσθητου κοινωνικά τομέα όπως είναι οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης;

-Η χρησιμοποίηση εργολάβων εταιρειών στην καθαριότητα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και σε κρίσιμους τομείς όπως η υγιεινή και η σίτιση των βρεφών και νηπίων για την  υποκατάσταση  των χρόνια εργαζομένων στους σταθμούς και μάλιστα με πρόκληση οικονομικής ζημίας στον ΟΑΕΔ ποια ακριβώς συμφέροντα εξυπηρετεί;

- Η ένταξη σε διαθεσιμότητα των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς  σταθμούς  σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο νέο οργανόγραμμα εμφανίζονται οι σταθμοί ως άτυπες μονάδες σηματοδοτεί τη βούληση της  κυβέρνησης για κλείσιμο των βρεφονηπιακών σταθμών  και ξεπούλημα της τεράστιας αξίας κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού τους;

- Πως αποδεικνύεται ότι το προσωπικό που βγήκε στη διαθεσιμότητα ήταν πλεονάζον;

- Υπάρχει αίτημα του ΟΑΕΔ για κάλυψη  των θέσεων βοηθητικού  προσωπικού για τις ανάγκες των Βρεφ/κών Σταθμών και Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και αν ναι έχει προωθηθεί αυτό στο Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης;

-Θα καταρτιστούν πίνακες προσλήψεων μέσω κινητικότητας και αν ναι με ποια κριτήρια, πότε και ποιους θα αφορούν;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε να καταθέσετε στη Βουλή τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης των δομών του ΟΑΕΔ όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές 

Στρατούλης Δημήτρης

Μητρόπουλος Αλέξης

Σταθάς Γιάννης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ