ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/02/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Απουσία πρόβλεψης για τις ασφαλιστικές και λοιπές εργασιακές ανάγκες εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα»
Η εργασιακή εκμετάλλευση της νέας γενιάς από τη μνημονιακή διαχείριση γίνεται καθημερινά όλο και πιο απροκάλυπτη. Η προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας για δέσμη μέτρων που ξεκινούν με στόχο τη δημιουργία 440 χιλιάδων «ευκαιριών» απασχόλησης για ανέργους τη διετία 2014 – 2015, όπου το 80% αφορά στον ιδιωτικό τομέα και το 20% στο δημόσιο τομέα, αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ποιο είναι το εργασιακό μέλλον που ετοιμάζουν οι νεοφιλελεύθεροι διαχειριστές του μνημονίου για τον κόσμο της εργασίας. Επίσης, αποκαλύπτουν την έλλειψη οποιουδήποτε κυβερνητικού σχεδίου για τη συγκράτηση και σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων που τους έχει οδηγήσει, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, να βλέπουν ως μοναδική εργασιακή διέξοδο τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η πρόσφατη επίσης δημοσίευση για το Νέο πρόγραμμα των 10.000 προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα φέρνει στη μνήμη την αντίστοιχη προεκλογική εξαγγελία για πραγματοποίηση 10 και πλέον χιλιάδων προσλήψεων μέσω του ΟΑΕΔ και των κοινοτικών προγραμμάτων Stage από την κυβέρνηση της ΝΔ το 2009. Σήμερα η ανασφάλιστη και χαμηλά αμειβόμενη εργασία, που το ίδιο το ελληνικό δημόσιο την έκανε καθεστώς με τα προγράμματα Stage, γίνεται καθεστώς στην πλειοψηφία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με τεράστιες συνέπειες για την αμοιβή της εργασίας και το μέλλον των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας μας. Προωθούνται και λειτουργούν προγράμματα που περιλαμβάνουν τραγικά χαμηλές αποδοχές, ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα και στρεβλή ασφαλιστική μεταχείριση. Άλλωστε γι’ αυτά τα προγράμματα οι εφεδρικοί εργαζόμενοι θεωρούνται «ωφελούμενοι». Οι νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, προσπαθούν διαχρονικά να ευτελίσουν ονομαστικά τη σημαντικότερη κοινωνική ιδιότητα, αυτή του εργαζόμενου, και να τον μετατρέψουν αρχικά σε απασχολήσιμο και τώρα σε ωφελούμενο.

Στο ΦΕΚ 2091Β΄/27-08-2013 αναφέρεται ρητά ότι η Πράξη για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» συνδέεται  με «τις δεσμεύσεις της χώρας που προκύπτουν από το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών, καθώς και τα προβλεπόμενα στο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09−05−2013) για την κατάρτιση προγραμμάτων Κοινωφελούς.». Εν ολίγοις, τα εν λόγω προγράμματα εφαρμόζονται για τη διαχείριση της ανεργίας σε χώρες υπό καθεστώς Μνημονιακής επιτήρησης. Επίσης, στο ίδιο ΦΕΚ διαβάζουμε ότι «Η πράξη αυτή αποσκοπεί: στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.»

Στην πραγματικότητα, όμως, με τις πολύ χαμηλές αμοιβές (α. σε 19,6 ευρώ ημερησίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και β. σε 17,1 ευρώ ημερησίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών) που προβλέπονται, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις, με την απαγόρευση οποιασδήποτε άδειας και τη μη αποζημίωση σε περίπτωση ασθένειας ακόμη και εάν υπάρχει ιατρικό πιστοποιητικό  και λόγω της πρόβλεψης για τη μη κάλυψη των ασφαλιστών αναγκών που προκύπτουν λόγω ιδιαίτερων περιπτώσεων (βλ. ΤΣΜΕΔΕ), το μόνο που δεν επιτυγχάνεται είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων.

Επιπρόσθετα, στο αναφερόμενο Πρόγραμμα έχουν γίνει δεκτοί εκατοντάδες ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, που σημαίνει ότι ήδη έχουν ασφάλιση (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣΑΥ) και για τους οποίους δεν υπήρξε πρόνοια για την κάλυψη των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων από τον αρμόδιο φορέα για το διάστημα που θα παρέχουν την εργασία τους σε αυτό, καθώς αυτός αποζημιώνει αποκλειστικά τις ορισμένες προς το ΙΚΑ εισφορές.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 413/21-1-2014 απάντηση του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ 2 ΠΥΡΓΟΥ)  σε ερώτημα εργαζομένων στο εν λόγω πρόγραμμα διαβάζουμε ότι «στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς-27.948 πληρώνουμε μόνο ΙΚΑ και όχι ΤΣΜΕΔΕ.». Από την ενημέρωση που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ενημερώθηκαν ότι, ενδεικτικά για το ΤΣΜΕΔΕ, ο ΟΑΕΔ καταβάλει μια μικρή εισφορά που αντιστοιχεί στο ΙΚΑ, αφήνοντας ακάλυπτο το τμήμα του ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή της κύριας ασφάλισης και ότι το ασφαλιστικό πακέτο που προβλέπεται για όλους-ες όσοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το ΙΚΑ (πακέτο 101).

Σήμερα, εκατοντάδες από τους νέους που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα, καλούνται ουσιαστικά να καλύπτουν μέσω της ελάχιστης αμοιβής τους και σε ποσοστό άνω του 50% τις επιπλέον αυτές εισφορές. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος άνω των 5 ετών στο ΤΣΜΕΔΕ και άνω των 25 ετών λαμβάνει μηνιαίως από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ: 490 ευρώ και ταυτόχρονα υποχρεούται για να διατηρεί βάσει νόμου την επαγγελματική του ιδιότητα να καταβάλει εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ/μήνα: 262,72 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο μοναδικός τρόπος διακοπής της καταβολής των εισφορών για τους υπόχρεους στα επαγγελματικά ταμεία είναι η διαγραφή από αυτά που συνεπάγεται και την παύση της επαγγελματικής τους ιδιότητας. Για τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ αυτό συνεπάγεται την απαίτηση για επανεξέταση στους καθορισμένους διαγωνισμούς από το ΤΕΕ, κάτι το οποίο είναι τρομερά χρονοβόρο, κοστοβόρο, ψυχοφθόρο και μη εύλογο για μερικούς μήνες εργασίας στο εν λόγω Πρόγραμμα για τους ασφαλισμένους μηχανικούς.

Οι -επισήμως- 1.345.387 άνεργοι σύμφωνα με τα τελευταία σε τριμηνιαία βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (το 71% είναι μακροχρόνια άνεργοι) αντιμετωπίζονται σαν ένας φθηνός και ευέλικτος εφεδρικός στρατός εργασίας για το βάθεμα των νεοφιλελεύθερων ασκούμενων μνημονιακών πολιτικών. Πολιτικών που επιβάλλουν την εξαθλίωση και τη φτώχεια σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (57,2%) και ακολουθεί αυτό στους νέους ηλικίας 25-29 ετών (43,8%), δηλαδή στις ηλικιακές κατηγορίες που αφορά το εν λόγω Πρόγραμμα. Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί μόνο 125.306 άτομα (στοιχεία Οκτωβρίου 2013). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 8,2% του συνόλου των απασχολουµένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζοµένων, το 63,4% έκανε αυτή την επιλογή διότι δε µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση. Επίσης, το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 62,8%, είναι το χαµηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανέρχεται στο 83,4% του συνόλου των απασχολουµένων. 

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αποδεικνύουν την επιδίωξη των οικονομικών και πολιτικών ελίτ, που θέλουν τη διαμόρφωση για τη νεολαία και όχι μόνο εργασιακών σχέσεων ημιφεουδαρχικού χαρακτήρα. 

Επειδή με τη μη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εκατοντάδων ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣΑΥ) αναιρείται ο βασικός διακηρυκτικός στόχος του ίδιου του Προγράμματος που αφορά τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων.

Επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να ενισχύονται και όχι να οδεύουν προς την χρεωκοπία με τη συμβολή σε αυτή την εξέλιξη και του ίδιου του ελληνικού δημοσίου.

Επειδή στο ΜΠΔΣ 2012-2015 προβλεπόταν ότι η ανεργία θα ήταν το 2013 στο 14,5%, και στο ΜΠΔΣ 2013-2016 22,8% και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ήταν στο 28%, αναδεικνύεται ότι το μοναδικό πλεόνασμα που υπάρχει είναι αυτό της κυβερνητικής υποκρισίας.

Επειδή η ανεργία στην Ελλάδα πλέον οδηγεί χιλιάδες νέους στη μετανάστευση ή την οικονομική εξαθλίωση.

Ερωτάται ο κ. Yπουργός:

1.    Θα αποδεχθεί την ύπαρξη μονομερώς επιβαλλόμενης ρήτρας εμπιστευτικότητας για θέσεις «κοινωφελούς απασχόλησης» στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα;

2.    Προτίθεστε να καλύψετε με θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας δραστηριότητες που καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως υποχρεούστε από την κείμενη νομοθεσία;

3.    Σε τι συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να χορηγηθούν άμεσα οι πιστώσεις και να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για εκατοντάδες ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, δηλαδή τους «ωφελούμενους» της Πράξης «Προώθησης της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα»;

4.    Ποια άμεσα μέτρα θα λάβει για την καταβολή της αμοιβής των «ωφελουμένων» σε περίπτωση ασθένειας που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση της απαιτούμενης ιατρικής γνωμάτευσης;

5.    Για τις 10.000 προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα, θα προχωρήσει σε ρύθμιση όπου αυτές θα πραγματοποιούνται με βάση την κατάταξη ανά ειδικότητα, που θα προκύπτει από τον αντίστοιχο πίνακα μοριοδότησης που θα δημοσιοποιεί ο ΟΑΕΔ για κάθε ζητούμενη και προσφερόμενη ειδικότητα, και όχι τυχόν πελατειακές σχέσεις ή αμιγώς τις πρόσκαιρες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, εφόσον η δημόσια επιδότηση ανέρχεται στα 450 ευρώ τον μήνα, δηλαδή η επιχείρηση θα εισπράττει συνολικά 5.400 ευρώ για κάθε εργαζόμενο;

6.    Ποια άμεσα μέτρα θα λάβει σε επίπεδο ολοκληρωμένου κυβερνητικού σχεδιασμού για την άμεση προστασία των ανέργων και τη δημιουργία θέσεων πλήρους, σταθερής και αξιοπρεπώς αμειβόμενης εργασίας, πέρα από τα Προγράμματα που αντιμετωπίζουν την εργασία όχι ως νομίμως αμειβόμενη προσφορά στην κοινωνία αλλά ως προσφορά ωφέλειας από τους κρατικούς φορείς και τους επιχειρηματίες προς τους εργαζόμενους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Δημήτρης Στρατούλης

Απόστολος Αλεξόπουλος

Ευαγγελία Αμανατίδου

Νάντια Βαλαβάνη

Γιώργος Βαρεμένος

Ιωάννα Γαϊτάνη

Δημήτρης Γάκης

Δημήτρης Γελαλής

Κωστής Δερμιτζάκης

Ηρώ Διώτη

Παναγιώτα Δριτσέλη

Κώστας Ζαχαριάς

Χουσεϊν Ζεϊμπέκ

Αικατερίνη Ιγγλέζη

Αγνή Καλογερή

Μαρία Κανελλοπούλου

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Χαρά Καφαντάρη

Δημήτρης Κοδέλας

Σταύρος Κοντονής

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Βασίλης Κυριακάκης

Χρήστος Μαντάς

Αλέξης Μητρόπουλος

Νίκος Μιχαλάκης

Ιωάννης Μιχελογιαννάκης

Κωνσταντίνος Μπάρκας

Μαρία Μπόλαρη

Ευγενία Ουζουνίδου

Στάθης Παναγούλης

Γεώργιος Πάντζας

Θανάσης Πετράκος

Σοφία Σακοράφα

Στέφανος Σαμοϊλης

Ιωάννης Σταθάς

Αφροδίτη Σταμπουλή

Μαρία Τριανταφύλλου

Δημήτρης Τσουκαλάς

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Βασίλης Χατζηλάμπρου

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ