ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/02/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Ανάπτυξης: Πορεία εγκεκριμένων για συγχρηματοδότηση έργων Ελληνικών Ταχυδρομείων
Τον Ιανουάριο του 2012 η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση για  επιχορήγηση ύψους 52 εκατ. ευρώ των  EΛTA για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής τους και τη βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας (αριθμός υπόθεσης SA.32562).

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης και σύμφωνα με τα στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «anaptyxi.gov.gr», στο πλαίσιο του τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση και  των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μακεδονία-Θράκη, Αττικής, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2013, πράξεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων  συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα εντάχτηκαν έξι (6) πράξεις με τίτλο «Αυτοματοποίηση του Ταχυδρομικού δικτύου εξυπηρέτησης του πολίτη», με πέντε (5) υποέργα εκάστη, που αφορούν στην επέκταση αυτοματοποίησης του δικτύου των ταχυδρομικών καταστημάτων, σε σύστημα ελέγχου προτεραιότητας και έκδοσης στατιστικών στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων, σε σταθμούς αυτόματης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, στην επέκταση του δικτύου των μηχανών αυτόματων συναλλαγών ΕΛΤΑ και στην επέκταση των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των ΕΛΤΑ συνολικού ύψους 16.857.120 ευρώ.

Από τον Φεβρουάριο του 2013 που εντάχθηκαν τα έργα μέχρι σήμερα  κανένα έργο δεν έχει δημοπρατηθεί, κι ως όλοι γνωρίζουμε  τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 όπου ολοκληρώνεται και η τρέχουσα προγραμματική περίοδος.

Τον Δεκέμβριο  του 2012  έξι πράξεις με τίτλο «Νέες τεχνολογίες για τη διανομή της αλληλογραφίας και τη βελτιστοποίηση των διαβιβάσεων» με έξι (6) υποέργα εκάστη, που αφορούν την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης της διακίνησης και διαχείρισης ταχυδρομικών αντικειμένων (track και trace), την αυτοματοποίηση του έργου της διανομής, την εφαρμογή βέλτιστου σχεδιασμού δρομολογίων και δικτύου λειτουργιών, την ανάπτυξη και επέκταση συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης του στόλου οχημάτων και δυναμικής δρομολόγησης, σύστημα μέτρησης ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη, και σταθμοί αυτόματης κατάθεσης και παραλαβής δεμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 12.622.461 εκ. ευρώ.

Ομοίως από τον Ιανουάριο του 2013  που εντάχθηκαν τα έργα μέχρι σήμερα  κανένα έργο δεν έχει δημοπρατηθεί, και υπενθυμίζουμε την ανάγκη ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του 2015.

Τέλος, εντάχθηκαν πέντε πράξεις με τίτλο Νέες ψηφιακές υπηρεσίες ΕΛΤΑ συνολικού προϋπολογισμού 6.503.719 ευρώ.

Είναι σαφές ότι με τις ανωτέρω πράξεις, όπως άλλωστε αναγνώρισε και η Επιτροπή Ανταγωνισμού,  τα ΕΛΤΑ που μέχρι σήμερα αποτελούν τον δημόσιο ταχυδρομικό φορέα, επιφορτισμένα με την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και άλλων Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) όπως, βασικών τραπεζικών υπηρεσιών (εισπράξεις, πληρωμές κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, πληρωμή λογαριασμών, πληρωμές ταχυπληρωμής) καθώς και με την έκδοση αδειών, πιστοποιητικών και πιστοποιήσεων που στέλνει το κράτος στους πολίτες, τα ΕΛΤΑ θα εκσυγχρονιστούν και οι πολίτες θα διευκολυνθούν στις συναλλαγές τους.

Οι εγκεκριμένες  πράξεις ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις του πολίτη για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες με κύριο στόχο τη βελτίωσή τους. Η αναβάθμιση και η διεύρυνση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα μειώσουν τον χρόνο εξυπηρέτησης του πολίτη στις συναλλαγές του με τα ταχυδρομικά καταστήματα και ταυτόχρονα θα εκσυγχρονίσουν τον τρόπο και το περιεχόμενο εξυπηρέτησης των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια, παρέχοντάς τους προηγμένες υπηρεσίες

Η ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης των Ταχυδρομικών Καταστημάτων θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό δίκτυο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης του πολίτη.

H συνεχής βελτίωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η μείωση του κόστους, η διεύρυνση και προσφορά νέων μορφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ένα σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, αντικαθιστώντας παράλληλα  παραδοσιακούς τρόπους συναλλαγών, η αύξηση των σημείων επαφής και η πολλαπλότητα των επιλογών εξυπηρέτησης του πολίτη αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού για τον ΕΛΤΑ και δεν αποτελούν μια αποσπασματική και στενού χρονικού ορίζοντα δράση. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα έχουν έντονη περιφερειακή και τοπική διάσταση λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη.

Με το έργο των αυτόματων σταθμών κατάθεσης και παραλαβής δεμάτων ο πολίτης έχει την δυνατότητα της συναλλαγής εκτός καταστήματος και οικίας. Η δράση ενισχύεται κυρίως από την αύξηση του e-commerce ενώ είναι σε συνέργεια με τις δράσεις της ταξινόμησης δεμάτων, δρομολόγησης, τηλεματικής και track & trace.

Όμως τα εγκεκριμένα έργα με τις σημαντικότατες επιπτώσεις δεν προχωρούν.

Ταυτόχρονα η εν εξελίξει διαδικασία ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ, μετά την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και τη μεταφορά τους στο ΤΑΙΠΕΔ,  βάζει φρένο στην ανάπτυξη και τη μετάβαση του Οργανισμού στη νέα ψηφιακή εποχή. Βάζει φρένο , στην αυτοματοποίηση των περιφερειακών καταστημάτων του,  στη δυνατότητα ιχνηλάτησης των αντικειμένων και τον ακριβή προσδιορισμό τους μέχρι την παραλαβή τους από τον τελικό παραλήπτη, στη δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών.

 Ενώ τον περυσινό Ιούλιο ο Πρόεδρος των ΕΛΤΑ δήλωνε ότι στόχος της διοίκησης των ΕΛΤΑ ήταν η αναβάθμιση του Οργανισμού,  και η εξυπηρέτηση του πολίτη για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΚΕΠ, λίγους μήνες μετά βλέπουμε αφενός το κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια που θα προχωρήσει και στα αστικά κέντρα, αφετέρου την έναρξη της διαδικασίας «υποβάθμισης» της βασικότατης αυτής καθολικής υπηρεσίας προς τους πολίτες  της χώρας.

Επειδή τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ  και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών,

Επειδή τα έργα που εντάχθηκαν γι αυτό το σκοπό παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, διότι  διανύουμε την τελευταία διετία υλοποίησης έργων της παρούσας προγραμματικής περιόδου,

Επειδή τα Ταχυδρομεία πρέπει να παραμείνουν δημόσιο αγαθό, διότι ως δημόσια υπηρεσία δύνανται να παρέχουν και μία σειρά άλλων υπηρεσιών όπως τραπεζικών, συναλλαγών με το κράτος κα

Επειδή η ιδιωτικοποίηση στερεί και θα στερήσει στους κατοίκους της Περιφέρειας τις αυξημένες πέραν των ταχυδρομικών, υπηρεσίες που σήμερα μπορούν να διαθέτουν τα ΕΛΤΑ,

Κατόπιν τούτων,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1.    Γιατί δεν προχωρά η υλοποίηση των εγκεκριμένων για συγχρηματοδότηση έργων των ΕΛΤΑ;

2.    Σε τι ενέργειες έχει προβούν  τα αρμόδιο Υπουργεία προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων των ΕΛΤΑ;

3.    Σε μία τέτοια περίοδο βαθειάς ύφεσης και περιστολής των προϋπολογισμών των δημόσιων Οργανισμών πως διασφαλίζεται η χρηματοδότηση υλοποίησης των ανωτέρω έργων;

4.    Δεδομένου ότι τα ΕΛΤΑ έχουν ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ σε τι ενέργειες έχουν προβεί ή σχεδιάζεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να διασφαλισθεί η επιλεξιμότητα των έργων από τα διαρθρωτικά ταμεία;


Oι ερωτώντες Βουλευτές

Ουζουνίδου Ευγενία

Αμμανατίδου Ευαγγελία

Βαλαβάνη Νάντια

Διώτη Ηρώ

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Καφαντάρη Χαρά

Πετράκος Αθανάσιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ