ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/03/2014

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Αδικαιολόγητη και επιζήμια για την Οικονομία και τη Δημόσια Υγεία η διακοπή παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου από τα Ελληνικά Πετρέλαια
Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας -  Yποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής


Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία τις ενέργειες και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και τούτο διότι παρατηρούμε ότι προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες που υπονομεύουν τόσο την οικονομική ευρωστία της  ΕΥΔΑΠ όσο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, απειλώντας ταυτόχρονα και την υγεία των πολυάριθμων χρηστών του νερού.

Ιδιαίτερα μας ανησυχούν οι μεθοδεύσεις του Δ.Σ της εταιρείας με τις οποίες: α) επιχείρησε κατά καιρούς να τροποποιήσει τη διαδικασία απολύμανσης του νερού και β) πέτυχε τη διακοπή της συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ) από τα οποία προμηθευόταν εδώ και πενήντα χρόνια το πιστοποιημένο και εξαιρετικής ποιότητας χλώριο που χρησιμοποιούσε τόσο η ίδια όσο και πολλές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), για την απολύμανση του νερού υδροδότησης του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει την προσπάθεια της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ να αλλάξει τη μέθοδο απολύμανσης του νερού, προκρίνοντας, αντί του "άνυδρου χλωρίου", το διοξείδιο του χλωρίου, μιας ουσίας που η χρήση της είναι ακατάλληλη για τα νερά της ΕΥΔΑΠ, δεδομένου ότι αυτή χρησιμοποιείται για την απολύμανση "βρώμικων νερών", δηλ. νερών με πολύ οργανικό φορτίο, μιας ουσίας που είναι οκτώ με δέκα φορές πιο ακριβή από το χρησιμοποιούμενο χλώριο.

Σήμερα καταγγέλλουμε τη διακοπή της μακροχρόνιας και αγαστής συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με τα ΕΛ.ΠΕ, στις εγκαταστάσεις των οποίων, στα διϋλιστήρια της Θεσσαλονίκης, λειτουργούσε υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής αερίου χλωρίου και καυστικής σόδας. Η διακοπή της συνεργασίας των δύο εταιρειών ήταν αποτέλεσμα μεθοδεύσεων της ΕΥΔΑΠ, που προσπάθησε και προσπαθεί ν’ αλλάξει τη μεθοδολογία απολύμανσης του νερού, με τις οποίες κατάφεραν να αποκλείσουν τα ΕΛ.ΠΕ από πρόσφατη, νέα διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας χλωρίου, θέτοντας όρους και προϋποθέσεις που ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να τις ικανοποιήσουν τα ΕΛ.ΠΕ. Έτσι η προμήθεια του χλωρίου κατοχυρώθηκε σε αντιπρόσωπο που εισάγει χλώριο παραγωγής Ρουμανίας από τη Βουλγαρία, σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή που αγόραζε η ΕΥΔΑΠ από τα ΕΛ.ΠΕ επιβαρυνόμενη με τις επισκευές των ειδικών φιαλών μεταφοράς του χλωρίου αλλά και των εξόδων πιστοποίησης  της καταλληλότητας των φιαλών χλωρίου για διεθνείς μεταφορές. Το κόστος αυτής της πιστοποίησης υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Επειδή τα αποτελέσματα όλου του προαναφερθέντος «σχεδιασμού» είναι: α) η διακοπή λειτουργίας της υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής χλωρίου των ΕΛ.ΠΕ (ΕΚΟ), αποστερώντας έτσι από τις ΔΕΥΑ αλλά και την ΕΥΔΑΠ τη δυνατότητα φθηνής απολύμανσης του νερού με πολύ καθαρό χλώριο σε ιδιαίτερα ασφαλείς εγκαταστάσεις, β) η απώλεια ή μη αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας για τη διαχείριση του χλωρίου ως απολυμαντικού μέσου, γ) η απώλεια κερδών και θέσεων εργασίας στα ΕΛ.ΠΕ (ΕΚΟ), δ) η οικονομική επιβάρυνση της ΕΥΔΑΠ και κατά συνέπεια του καταναλωτή, ε) η περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας του εισαγόμενου χλωρίου, στ) η περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών ασφαλείας της μεταφοράς του χλωρίου και ζ) ο περιορισμός της διαπραγματευτικής ικανότητας της ΕΥΔΑΠ με τα ΕΛ.ΠΕ σε θέματα τιμολόγησης του παρεχόμενου νερού στα ΕΛ.ΠΕ ή τη χρήση των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ για τη μεταφορά πχ. ανεπεξέργαστου νερού της ΕΥΔΑΠ.

Επειδή η πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η παροχή του υποχρέωση της πολιτείας.

   Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

1. Θα επαναξετάσουν τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας του χλωρίου για τις ανάγκες της ΕΥΔΑΠ, δεδομένου ότι η τελευταία διαδικασία ανάδειξε έναν ακριβό προμηθευτή χλωρίου, που χρεώνει την επισκευή των φιαλών μεταφοράς σε τιμές τριπλάσιες απ’ ότι τις χρέωναν τα ΕΛ.ΠΕ, το κόστος πιστοποίησής των είναι πολύ υψηλό, η δε μεταφορά του χλωρίου από το εξωτερικό εμπεριέχει κινδύνους ασφαλείας;

2. Θα λάβουν μέτρα έτσι ώστε σε ενδεχόμενη, (αναμενόμενη και σκοπούμενη για μας), αδυναμία τροφοδοσίας της ΕΥΔΑΠ με χλώριο από τη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας, θα υπάρχει άμεση αντιμετώπιση της απολύμανσης του νερού των διϋλιστηρίων χωρίς να «αναγκαστείτε» να υιοθετήσετε άλλο πατενταρισμένο απολυμαντικό μέσο, πολλαπλάσιου κόστους, εισαγόμενου από την Ιταλία, όπως αρκετές φορές έχει επιχειρήσει να πράξει στο παρελθόν, κατόπιν εισηγήσεων, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ;

3. Ελέγχουν και εάν ναι, με τι συχνότητα την ποιότητα και καθαρότητα του εισαγόμενου χλωρίου;

4. Ελέγχουν και εάν ναι, με τι συχνότητα την καταλληλότητα των φιαλών μεταφοράς του χλωρίου και τις συνθήκες μεταφοράς του χλωρίου από τα σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα;

5. Η μεταφορά γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία;

6. Θα μεριμνήσουν για την επαναλειτουργία της μονάδας παραγωγής χλωρίου και καυστικής σόδας στα διϋλιστήρια των ΕΛ.ΠΕ στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, στην αναζωογόνηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή και στη δυνατότητα τροφοδοσίας με καλής ποιότητας απολυμαντικού υγρού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης της χώρας;


Αιτούμεθα για την κατάθεση εγγράφων:

1) Τη σύμβαση προμήθειας του χλωρίου

2) Παραστατικά ελέγχου της ποιότητας και καθαρότητας του εισαγόμενου χλωρίου

3)Παραστατικά πιστοποίησης της καταλληλότητας όλων των χρησιμοποιούμενων φιαλών μεταφοράς του χλωρίου

4) Παραστατικά ελέγχου ασφαλούς μεταφοράς του εισαγόμενου χλωρίου από τα σύνορα μέχρι την Αθήνα.


Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Απόστολος  Αλεξόπουλος


Αθανάσιος Πετράκος


Χαρά Καφαντάρη


Κώστας Ζαχαριάς


Κατερίνα Ιγγλέζη

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ