ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/03/2014

Ερώτηση Στ. Κοντονή, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Η παράνομη διαδικασία προσλήψεων Επιμελητών Δικαστηρίων στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από προκήρυξη του 2008
Σύμφωνα με την προκήρυξη 2/2008 ( ΦΕΚ 318/ 3-7-2008 ) του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, προκηρύχθηκε η πλήρωση  δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου υε 2α Επιμελητών Δικαστηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ της προκήρυξης, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση του πίνακα διοριστέων. Τον διαγωνισμό αυτόν πραγματοποίησε τριμελής επιτροπή από δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην συνέχεια, το ΑΣΕΠ, επικαλούμενο διαδικαστικά σφάλματα και ιδιαίτερα το ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν  προχώρησε υπό την διεύθυνση και επιμέλεια του ΑΣΕΠ, αρνήθηκε να κυρώσει τους πίνακες «κατάταξης» και «διοριστέων» και ζήτησε την επανάληψη του διαγωνισμού με την απόφαση 1271/ 21.5.2009 του Β’ Τμήματός του. Με σχετική πρόσφυγή τους οκτώ (8) μετασχόντες στον διαγωνισμό, τρεις (3)  επιτυχόντες και πέντε (5) επιλαχόντες, υπέβαλαν αίτηση ακυρώσεως προς το Συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας  την ακύρωση της παράλειψης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Υπουργού Δικαιοσύνης να δημοσιεύσουν τους πίνακες «κατάταξης  υποψηφίων» και «διορισμού» καθώς και την ακύρωση της ως άνω απόφασης του ΑΣΕΠ. Πράγματι, με την απόφασή της 195/2013 η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 92 του Συντάγματος, το οποίο καλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους δικαστικούς υπαλλήλους, ορθά συγκροτήθηκε η Τριμελής Επιτροπή του διαγωνισμού από δικαστικούς λειτουργούς του ΕΣ,  καθώς λόγω του  ειδικού χαρακτήρα των θέσεων η διαδικασία δεν υπάγεται στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και αυτό μη ορθώς ζήτησε την επανάληψη του διαγωνισμού υπό τον έλεγχό του. Ανέπεμψε δε το ΣτΕ την υπόθεση στη διοίκηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκρεμής διαδικασία διορισμού με τη δημοσίευση των οικείων πινάκων και την έκδοση των πράξεων διορισμού των διοριστέων υποψηφίων, κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση που έθεσε το πλαίσιο του διαγωνισμού  και στην προκήρυξη του διαγωνισμού.Στην συνέχεια δε και βάσει του ΦΕΚ 235 Γ’/ 4-3-2013 δημοσιεύθηκαν οι πίνακες δέκα πέντε (15) επιτυχόντων και τριάντα (30) επλαχόντων του διαγωνισμού. Όμως, ακολούθως και βάσει των ΦΕΚ 168 Γ’/ 30-1-2014 και 200Γ’/ 20-2-2014  δημοσιεύθηκε σε συνάφεια και με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ /Φ.ΕΠ.1/ 308/ 34156/ 27-1-2014 (ΦΕΚ 168/30.1.2014 τ.Β’ )ο διορισμός τριών (3) επιτυχόντων στο παραπάνω διαγωνισμό και ειδικότερα 1) της Καλλιόπης Σχοινιωτάκη του Γεωργίου 2) του Χρήστου Χατζηδάκη του Σταύρου και 3) του Βασιλείου Σάλλιου του Αθανασίου και πέντε (5) επιλαχόντων και ειδικότερα 1) της Αλεξάνδρας Τζουμάκα του Δημητρίου 2) Γεωργίου Κωνσταντάκη του Κωνσταντίνου 3) Μαριάννας Παπαδοπούλου του Θωμά 4) Μαρίας-Ελένης Παπαγεωργίου του Δημητρίου και 5) Δημητρίου Βαρώτσου του Νικολάου. Προκύπτει , προφανώς, το ερώτημα γιατί μετά από τους τρεις (3) επιτυχόντες διορίσθηκαν πέντε (5) επιλαχόντες και όχι πλείονα πρόσωπα από τον κατάλογο των επιτυχόντων και γιατί δεν τηρήθηκε η σειρά επιτυχίας που όριζε ο πίνακας κατατάξεως. Σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας από ορισμένους των μετασχόντων στον διαγωνισμό δεν αποτελούσε πρόκριμμα γιατον διορισμό αυτών των προσώπων και δεν συνιστούσε κριτήριο για την θετική διάκριση υπέρ αυτών, καθώς αυτοί ζητούσαν την ολική ακύρωση των προσβαλλομένων πράξεων και όχι κάποια απόφαση για τον ειδικότερο διορισμό των ιδίων.


Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί :


1. Για ποιόν λόγο δεν τηρήθηκε κατά τον διορισμό δικαστικών επιμελητών στο Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει της προκήρυξης 2/2008  του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης η σειρά του πίνακα κατατάξεως ως προς τους επιτυχόντες ;

2. Τι προτίθεσθε να πράξετε  για την αποκατάσταση της τυχόν παρανομίας και τον διορισμό βάσει ακριβώς της σειράς του πίνακος επιτυχόντων ;


Ο ερωτών βουλευτής


Σταύρος Ν.Κοντονής

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ