ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

12/03/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Να δωθεί άμεση λύση για την απορρόφηση όλων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας
Προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - Υγείας - Παιδείας και Θρησκευμάτων


Αμέσως μετά την κατάργηση ολόκληρων τομέων (Υγείας-Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Αισθητικής-Κομμωτικής) σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ τον περασμένο Ιούλιo και την εξώθηση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων ειδικοτήτων, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δήλωσε ότι «κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει», δεσμευόμενος ουσιαστικά ότι κανείς δε θα απολυθεί μετά την παρέλευση του οκταμήνου της διαθεσιμότητας. Την ίδια εποχή, ο Υπουργός Υγείας, μετά από συνάντησή του με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, δήλωνε για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ότι «υπάρχουν ειδικότητες, υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν νοσηλευτές, υπάρχουν ακτινολόγοι, υπάρχουν οδοντοτεχνίτες, υπάρχουν οδοντίατροι, μία σειρά ειδικοτήτων στις οποίες έχουμε μεγάλη έλλειψη. Μπορώ μετά βεβαιότητας να πω στους ανθρώπους που έχουν σήμερα αυτή την αγωνία ότι, ναι, το Υπουργείο Υγείας χρειάζεται ανθρώπους και άρα εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες, πολύ γρήγορα θα έχουμε καταλήξει στην νέα τους εργασία. Για να γίνει αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο σωστά, έχουμε ξεκινήσει ήδη με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ και αρκετές μέρες - και σήμερα το επισημοποιούμε μ’ αυτήν την επίσκεψη- μία πολύ στενή συνεργασία ώστε όλα να γίνουν όσο πιο σωστά γίνεται». Χαρακτήρισε δε ως «ευλογία» την συνεργασία των δύο υπουργείων για το θέμα της απορρόφησης διαθέσιμων εκπαιδευτικών σε δομές του Υπουργείου Υγείας, ενώ σε ενημέρωσή του στη Βουλή δυο μήνες αργότερα, δεσμευόταν ότι οι σχετικές διαδικασίες θα ολοκληρώνονταν μέχρι το τέλος του 2013.

Κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης με αρ. πρωτ. 498/3-2-2014 του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Αναστάσιου Κουράκη, στη συνεδρίαση της 6-2-2014 της Βουλής, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων στην απάντησή του ισχυρίστηκε ότι οι διαθεσιμότητες των εκπαιδευτικών είχαν σα στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος και ότι οι τομείς Υγείας και Πρόνοιας, καταργούμενοι, αναβαθμίστηκαν στο μεταλυκειακό επίπεδο. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι 200 «συνάδελφοι», όπως χαρακτηριστικά αποκάλεσε τους εκπαιδευτικούς των τομέων Υγείας και Πρόνοιας, θα απορροφηθούν σε δομές του Υπουργείου Υγείας.

Στην πρόσφατη απόφαση 10/2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΦΕΚ 479/τ.Β’/26-2-2014), καλείται «το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί […]».

Στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2: ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ αναφέρονται αθροιστικά 18 θέσεις του κλάδου «Μαιευτικής» κατηγορίας ΤΕ και 182 θέσεις του κλάδου «Βοηθών Νοσηλευτικής» κατηγορίας ΔΕ. Σε σύνολο 200 θέσεις σε δομές του Υπουργείου Υγείας.

Είναι γνωστό ότι όλοι οι προς μετάταξη εκπαιδευτικοί νοσηλευτές που σήμερα βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με το ν.4172/2013, είναι απόφοιτοι AΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ και υπηρέτησαν τη Δημόσια Εκπαίδευση στην κατηγορία ΠΕ και συγκεκριμένα στους κλάδους ΠΕ14 και ΠΕ18. Πολλοί δε εξ αυτών κατέχουν επιπλέον μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Οι θέσεις που εξαγγέλθηκαν για τις δομές του Υπουργείου Υγείας και που, σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργού Παιδείας, προορίζονται για τους εκπαιδευτικούς αυτούς, είναι της κατηγορίας ΔΕ κλάδου «Βοηθού Νοσηλευτή». Το γεγονός αυτό συνιστά τη βαθμολογική και μισθολογική υποβάθμισή τους, αλλά και την υποβάθμιση σε σχέση με το επίπεδο σπουδών και τις αντίστοιχες ικανότητες, για τα οποία έχουν επενδύσει, τόσο οι ίδιοι, όσο και η πολιτεία τα προηγούμενα χρόνια.

Στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 5: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ και, συγκεκριμένα, στον κωδικό προσόντος 3503 που αφορά τον κλάδο «Βοηθών Νοσηλευτικής» κατηγορίας ΔΕ, αναφέρεται ότι απαιτούνται: «α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.»

Στην απόφαση 10/2014 του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο εμπαιγμός ανθρώπων που βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο της απόλυσής τους συνεχίζεται, καθώς, με βάση τα προαναφερθέντα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, οι νοσηλευτές απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις καν για υποβολή αίτησης μετάταξης. Τα πτυχία τους δεν έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκαπαίδευσης και, συνεπώς, ούτε κατέχουν, ούτε είναι δυνατό σε δεκαπέντε (15) ημέρες που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος «βοηθού νοσηλευτή». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δε μπορούν να απορροφηθούν ούτε στις δομές του Υπουργείου Υγείας, με επακόλουθο την απόλυσή τους στις 22/3/2014, λόγω της παρέλευσης οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Εξ άλλου, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), υπάρχουν οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, οι οποίες παραμένουν κενές από της συστάσεώς τους. Το Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, παρέχει εκπαιδευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες στους μαθητές με αναπηρία των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., που έχουν κριθεί ως απολύτως αναγκαίες για τους μαθητές αυτούς. Αυτός είναι και ο λόγος, που κάθε χρόνο προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι του συγκεκριμένου κλάδου, για την κάλυψη αυτών των αναγκών.


Επειδή με την παρέλευση του οκταμήνου σε καθεστώς διαθεσιμότητας στις 22/3/2014 κινδυνεύουν να απολυθούν ήδη 255 εκπαιδευτικοί για τους οποίους δεν έχουν προκηρυχθεί οι διοικητικές και εκπαιδευτικές θέσεις σε κενές οργανικές θέσεις δομών της μη τυπικής εκπαίδευσης.


Επειδή οι εκπαιδευτικοί νοσηλευτές σε διαθεσιμότητα κατηγορίας ΠΕ δε μπορούν, βάσει των τυπικών προσόντων, να διεκδικήσουν ακόμα και τις κατώτερης κατηγορίας θέσεις ΔΕ «Βοηθών Νοσηλευτικής» που προκηρύχθηκαν σε δομές του Υπουργείου Υγείας.


Επειδή ο, κατά τον Υπουργό Παιδείας, «εξορθολογισμός του συστήματος» και η «αναβάθμιση στο μεταλυκειακό επίπεδο των τομέων Υγείας και Πρόνοιας» συντελείται ταυτόχρονα με την ίδρυση σε ιδιωτικά ΙΕΚ και ΣΕΚ τομέων αντίστοιχων με αυτούς που καταργήθηκαν, γεγονός που συνηγορεί στο ότι η κατάργηση των τομέων Υγείας-Πρόνοιας των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ εξυπηρετεί εκ του αποτελέσματος ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της εκπαίδευσης.


Επειδή 20000 μαθητές των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ έχασαν με την πολιτικής σας της κατάργησης ειδικοτήτων τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη δημόσια τυπική εκπαίδευση στους τομείς που τους ενδιαφέρουν.


Επειδή αποδεικνύεται ότι η νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείτε δεν είναι παρά ένα ακόμα εργαλείο επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που έχουν θέσει οι δανειστές στη χώρα και εκτελείται μέσω της τυφλής υιοθέτησης των ίδιας κατεύθυνσης προτάσεων του ΟΟΣΑ.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

•    Σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση για αιτήσεις μετάταξης της απόφασης 10/2014 του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΦΕΚ 479/τ.Β’/26-2-2014), όσον φορά τις 182 θέσεις ΔΕ «Βοηθών Νοσηλευτικής», εφόσον για αυτές δε μπορούν καν να καταθέσουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί νοσηλευτές σε διαθεσιμότητα, καθώς δεν έχουν τα τυπικά προσόντα;

•    Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα σε τροποποιητική εγκύκλιο, ώστε να μετατραπούν οι 182 θέσεις ΔΕ «Βοηθών Νοσηλευτικής» της προαναφερθείσας απόφασης, σε θέσεις ΠΕ και ΤΕ «Νοσηλευτών», δίνοντας ταυτόχρονη παράταση της ημερομηνίας λήξης για την υποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων;

•    Προτίθεστε να μετατάξετε εκπαιδευτικούς με ειδικότητες νοσηλευτών που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, για την κάλυψη των οργανικών κενών αλλά και των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών;

•    Προτίθεστε να μετατάξετε εκπαιδευτικούς με ειδικότητες ιατρών και οδοντιάτρων ΠΕ14 που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σε αντίστοιχες θέσεις κατηγορίας ΠΕ σε δομές του Υπουργείου Υγείας;

•    Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε κανένας από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας να μην απολυθεί στις 22/3/2014, λόγω παρέλευσης του οκταμήνου από τη δημοσίευση του ν. 4172/2013.


Οι ερωτώντες βουλευτές

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

Γιώργος Πάντζας

Μαρία Κανελλοπούλου

Τάσος Κουράκης

Θεανώ Φωτίου

Παναγιώτα Δριτσέλη

Χρήστος Μαντάς

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Τζένη Βαμβακά

Γιάννης Αμανατίδης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ