ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/03/2014

Κυβέρνηση και τρόικα αρνούνται να προσαρμόσουν τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, όπως είχαν υποσχεθεί - Απάντηση Όλι Ρεν σε Νίκο ΧουντήΕνώ κυβέρνηση και τρόικα είχαν δεσμευθεί να εναρμονίσουν τις αντικειμενικές με τις πραγματικές αξίες ακινήτων μέχρι το τέλος του 2013, τώρα το πάνε το 2016 για να πληρώνουμε αυξημένους φόρους ακινήτων!!

Απάντηση Όλι Ρεν σε Νίκο Χουντή


Μέχρι το 2016 θα πληρώνουμε τους φόρους ακινήτων, με βάση τις φουσκωμένες αντικειμενικές αξίες που έχουν ορισθεί προ κρίσης και όχι με βάση τις πραγματικές αξίες των ακινήτων, ενώ κυβέρνηση και τρόικα είχαν δεσμευθεί, (Απόφαση 2013/6 του Συμβουλίου της ΕΕ και 3η αναθεώρηση του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής), ότι θα είχαν προσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες μέχρι το τέλος του 2013.

Αυτό προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου Επίτροπου Όλι Ρεν σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.

Ο έλληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του, επεσήμαινε ότι «μετά την εκδήλωση της κρίσης, οι πραγματικές αξίες των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν κυριολεκτικά καταρρεύσει και ότι οι τεκμαρτές “αντικειμενικές αξίες” έχουν παραμείνει στα επίπεδα προ της κρίσης, οδηγώντας σε εξωφρενικές καταστάσεις, αφού για ακίνητα τα οποία φορολογούνται με βάση την “αντικειμενική αξία”, προκύπτουν φόροι δυσανάλογα μεγάλοι, που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ισοδυναμούν με δήμευση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών». Ο Νίκος Χουντής, τόνιζε ταυτόχρονα ότι, με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ, «η Ελλάδα υποχρεούταν, μεταξύ άλλων, στην “πλήρη εφαρμογή μιας τυποποιημένης διαδικασίας για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμισή τους προς τις αγοραίες τιμές υπό την ευθύνη της διεύθυνσης φορολογίας κεφαλαίου”, μέχρι το Μάρτιο του 2013».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής ζητούσε να μάθει γιατί η Κομισιόν δεν έχει αντιδράσει ως τώρα στη μη εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές, όπως ορίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου, κάτι το οποίο αποτελεί «κατάφωρη αδικία σε βάρος των φυσικών προσώπων, τα οποία καλούνται να πληρώνουν τεράστιους φόρους, οι οποίοι επιβάλλονται σε “ανύπαρκτες” αξίες», και την καλούσε να παρέμβει «προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στον εξορθολογισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ώστε να ταυτιστούν με τις πραγματικές τους τιμές».

Ο Όλι Ρεν, στην αρχή της απάντησής του, σχολιάζει γενικόλογα ότι, «οι ελληνικές αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για τη δημιουργία μιας τυποποιημένης διαδικασίας αναθεώρησης της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, ώστε να εναρμονιστούν καλύτερα με τις τιμές της αγοράς». Στη συνέχεια, επικαλείται την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων τεχνικών(!!), λέγοντας ότι «απαιτείται να είναι διαθέσιμα επαρκή επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τις τρέχουσες τιμές, καθώς και η ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για την αποτίμηση των εμπορικών ιδιοκτησιών», και καταλήγει δίνοντας τη χαριστική βολή στους έλληνες φορολογούμενους, ότι «λαμβανομένων υπ’ όψιν των περιορισμών αυτών, αναμένεται ότι για το οικονομικό έτος 2016 θα υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία φορολογίας ακινήτων».

Είναι σαφές ότι κυβέρνηση και τρόικα υπαναχωρούν από τη δέσμευσή τους, για να υπάρχει βεβαιότητα είσπραξης των ληστρικών φόρων που έχουν από κοινού επιβάλλει στην ακίνητη περιουσία των ελλήνων πολιτών.

Παρατίθενται τα link:

1.    Απόφαση Συμβουλίου της ΕΕ, 2013/6/ΕΕ (σελ. 5, Άρθρο 1.4.στ):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:004:0040:0045:EL:PDF

2.    3η αναθεώρηση του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (Ιούλιος 2013), σελ. 38, παράγραφος 34:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp159_en.pdf

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση του Όλι Ρεν:

Ερώτηση Νίκου Χουντή:

«Προκειμένου για τη φορολόγηση ακινήτων στην Ελλάδα, ο φόρος δεν προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία αυτών, αλλά με βάση την αντικειμενική αξία, δηλαδή βάση συντελεστών (πχ, περιοχής, παλαιότητας, μεγέθους, κ.λπ.), που κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα αναθεωρούνται από την Πολιτεία. Με δεδομένο ότι:

α.    μετά την εκδήλωση της κρίσης, οι πραγματικές αξίες των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν κυριολεκτικά καταρρεύσει και ότι οι τεκμαρτές «αντικειμενικές αξίες» έχουν παραμείνει στα επίπεδα προ της κρίσης, οδηγώντας σε εξωφρενικές καταστάσεις, αφού για ακίνητα τα οποία φορολογούνται με βάση την «αντικειμενική αξία», προκύπτουν φόροι δυσανάλογα μεγάλοι, που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ισοδυναμούν με δήμευση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών,

β.    στο πλαίσιο της απόφασης 2011/734/ΕΕ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2013/6/ΕΕ της 4.12.2012, η Ελλάδα υποχρεούταν, μεταξύ άλλων, στην «πλήρη εφαρμογή μιας τυποποιημένης διαδικασίας για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμισή τους προς τις αγοραίες τιμές υπό την ευθύνη της διεύθυνσης φορολογίας κεφαλαίου», μέχρι το Μάρτιο του 2013,

γ.    οι συνταγματικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη συγκλίνουν στην παραδοχή ότι «ο φόρος ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να θίγει το καθ’ εαυτό δικαίωμα της ιδιοκτησίας», ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Γιατί δεν έχει αντιδράσει στο γεγονός της μη εναρμόνισης των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές, όπως ορίζεται στην απόφαση 2011/734/ΕΕ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την 2013/6/ΕΕ; Αυτό δεν αποτελεί κατάφωρη αδικία σε βάρος των φυσικών προσώπων, τα οποία καλούνται να πληρώνουν τεράστιους φόρους, οι οποίοι επιβάλλονται σε «ανύπαρκτες» αξίες;

2.    Τι θα πράξει προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στον εξορθολογισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ώστε να ταυτιστούν με τις πραγματικές τους τιμές;»

Απάντηση Όλι Ρεν:

«Το μνημόνιο συνεννόησης για τους ειδικούς όρους της οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του 2ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα , ορίζει ότι οι ελληνικές αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για τη δημιουργία μιας τυποποιημένης διαδικασίας αναθεώρησης της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, ώστε να εναρμονιστούν καλύτερα με τις τιμές της αγοράς. Προς τούτο απαιτείται να είναι διαθέσιμα επαρκή επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τις τρέχουσες τιμές, καθώς και η ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για την αποτίμηση των εμπορικών ιδιοκτησιών. Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών αυτών, αναμένεται ότι για το οικονομικό έτος 2016 θα υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία φορολογίας ακινήτων».


Το Γραφείο Τύπου

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ