ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

02/04/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Θα προχωρήσει το Υπουργείο στην άμεση προκήρυξη και πλήρωση υπαρχουσών κενών οργανικών εκπαιδευτικών θέσεων στις δομές του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να μην απολυθεί κανείς από τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς;
Προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Στις 22/3/2014, έληξε το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας για 1.845 της δευτεροβάθμιας τεχνικής, επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνάντησή του με το ΔΣ της ΟΛΜΕ δήλωσε πως «δεν θα υπάρξει άλλη προκήρυξη» και στη συνέχεια στις 27/3/2014 προχώρησε στην υπογραφή εγκυκλίου για την έκδοση πράξεων απολύσεων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα.

Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ρητά πως παράταση της διαθεσιμότητας γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που α) έχουν υποβάλει αίτηση για τη μετάταξη/μεταφορά τους σε μία από τις Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) έχουν συμπεριληφθεί σε εκδοθέντες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου οριστικούς πίνακες διάθεσης και εκκρεμεί η δημοσίευση της πράξης μετάταξης/μεταφοράς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίθετα, στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται πως ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν παρατείνεται και δρομολογούνται οι διαδικασίες της απόλυσης για όσους α) δεν έχουν υποβάλει αίτηση για τη μετάταξη/μεταφορά τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας και για όσους δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες διάθεσης. Ωστόσο, σε αρκετούς καθηγητές δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να μετακινηθούν σε άλλους τομείς του δημοσίου, καθώς ποτέ δεν υπήρξε προκήρυξη που να αντιστοιχεί στις ειδικότητές τους.  Οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν κατευθείαν σε απόλυση, όπως επίσης και εκείνοι που δεν έκαναν αίτηση, καθώς δεν υπήρχε θέση στην περιφέρειά τους.

Επιπρόσθετα, οι θέσεις που προκηρύχθηκαν δεν πρόκειται να καλυφθούν στο σύνολό τους είτε λόγω αναντιστοιχίας θέσεων - υποψηφίων αντίστοιχων προσόντων, είτε λόγω ένταξης μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών, ανάλογων προσόντων,  σε παραπάνω του ενός οριστικούς πίνακες διάθεσης  με αποτέλεσμα έτσι να επηρεάζουν τη θέση (εντός ή εκτός) κάποιου άλλου που έκανε αίτηση για ένταξη μόνον σε έναν πίνακα - κατηγορία θέσης.  Δεν υπάρχει πρόβλεψη να επαναπροκηρυχθούν εκ νέου θέσεις, θέσεις οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί, σε άλλες ειδικότητες, ώστε να απορροφήσουν εκπαιδευτικούς, που η διαθεσιμότητά τους έχει λήξει. Η διαχείριση των πινάκων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερες σταδιακές απολύσεις κάθε φορά που θα ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης. Ήδη για την ανακοίνωση αρ. 8 του Υ.Δ.Μ οι προσωρινοί πίνακες  μέσα σε δύο ημέρες, «βαπτίστηκαν» τελικοί ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων. Και αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η τεχνικό-επαγγελματική εκπαίδευση υποβαθμίζεται και απαξιώνεται, τη στιγμή που εκατοντάδες μαθητές δεν έχουν καθηγητές στις τάξεις τους, ακόμη και για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 

Επειδή, πρόκειται για τις  πρώτες, μετά από 100 χρόνια, απολύσεις δημόσιων υπαλλήλων στη χώρα μας,

Επειδή, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον Οκτώβριο του 2013 δήλωνε πως «η ένταξη ενός δημοσίου υπαλλήλου στο πρόγραμμα κινητικότητας δεν ισοδυναμεί με την απόλυσή του», αλλά ότι «η πλειοψηφία των εν λόγω υπαλλήλων (σε διαθεσιμότητα) θα μετακινηθούν σε θέσεις από τις οποίες θα μπορούν να προσφέρουν πιο ουσιαστικές υπηρεσίες, κάτι που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αλλά καθιστά και τους ίδιους πιο αναγκαίους, χρήσιμους και αποδοτικούς».

Επειδή, ο Υπουργός Παιδείας 40 ημέρες πριν την λήξη της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους στο κοινοβούλιο, ότι θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες επανατοποθέτησης των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, «μέσα στο πλαίσιο του χρόνου που προβλέπεται για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα»


Επειδή,  ο Υπουργός Παιδείας δεν παρέστη στη Βουλή επί δύο συνεχόμενες ημέρες, στις 20 και 21 Μαρτίου, στη διαδικασία συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων, τόσο από τη συμπολίτευση όσο και από την αντιπολίτευση, για το φλέγον ζήτημα των διαθεσιμοτήτων-απολύσεων των εκπαιδευτικών,

 Επειδή,  ο Υπουργός Παιδείας, εν έτει 2014 «εξορθολογίζει» τη δημόσια εκπαίδευση, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την πράξη απόλυσης εκατοντάδων εκπαιδευτικών και παράλληλα καταργεί τους αντίστοιχους τομείς και ειδικότητες στις οποίες σπούδαζαν χιλιάδες μαθητές των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ, αποδεικνύοντας έτσι τη «φροντίδα» του για τη Δημοκρατία, τους Θεσμούς και την Παιδεία,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1)    Προτίθενται να προχωρήσουν στην άμεση οριστικοποίηση των πινάκων ειδικότερα για τις ανακοινώσεις 8 (μετά την εξέταση των ενστάσεων που κατά εκατοντάδες έχουν κατακλύσει το ΑΣΕΠ λόγω διπλοεγγραφών, πολλών λαθών στη μοριοδότηση κλπ) και 10 διορθώνοντας τα σοβαρά λάθη που στοιχίζουν την εργασία και την αξιοπρέπεια ανθρώπων;

2)    Προτίθενται να προχωρήσουν στην πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν από τις ήδη προκηρυγμένες θέσεις, κατόπιν της αποκατάστασης των προαναφερόμενων λαθών και σωστής διαχείρισης των διπλών αιτήσεων;

3)    Προτίθενται να προχωρήσουν στην άμεση διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης υπαρχόντων κενών οργανικών εκπαιδευτικών  θέσεων στις δομές του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και να μην απολυθεί κανείς από τους 1845 εκπαιδευτικούς;

4)    Ειδικότερα προτίθενται να προχωρήσουν στη δημιουργία επιπλέον νέων εκπαιδευτικών θέσεων σε ΙΕΚ-ΣΕΚ και να τις προκηρύξουν, ώστε στο σύνολό τους μαζί με αυτές που έχουν προκηρυχθεί, να συμπεριλάβουν και τους 1.845 εκπαιδευτικούς; 

5)    Προτίθενται να προκηρύξουν εκ νέου όλες τις θέσεις, από τις 1709 που ήδη έχουν προκηρυχθεί και δεν καλύφθηκαν λόγω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία, σε ειδικότητες όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα και θα απολυθούν αν αυτό δεν γίνει;

6)    Πώς σκοπεύουν να εξασφαλίσουν ότι η διαχείριση των πινάκων δεν θα οδηγήσει εν  τέλει σε ακόμη περισσότερες απολύσεις;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Τάσος Κουράκης


Παναγιώτα Δριτσέλη


Γιώργος Πάντζας


Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη


Παναγιώτης Κουρουμπλής


Αμανατίδης Γιάννης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ