ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

23/04/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εσωτερικών: Μη καταβολή αποδοχών μεταταχθέντων υπαλλήλων
Το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 θέτει ως προϋπόθεση για τις πάσης φύσεως μετατάξεις (αδιακρίτως αν πρόκειται για μετατάξεις από ένα υπουργείο, νπδδ  ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε άλλο υπουργείο, νπδδ  ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός της ίδιας υπηρεσίας) την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.


Συγκεκριμένα, με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 ορίζονται τα εξής:

«1. Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ. Α. α' και β' βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού δεν ολοκληρώνονται.

2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού».


Επειδή, οι επιτροπές αρνούνται να θεωρήσουν τα χρηματικά εντάλματα παρά το ότι πολλές μετατάξεις υπαλλήλων σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας έχουν ήδη περατωθεί και είναι ήδη δημοσιευμένες στο ΦΕΚ με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αυτοί να παραμένουν απλήρωτοι.


Επειδή, οι μετατάξεις υπαλλήλων σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός της ίδιας υπηρεσίας δεν προσαυξάνουν τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού, για τον έλεγχο του οποίου δικαιολογήθηκε η θέσπιση του μέτρου, της έγκρισης δηλ. της ΠΥΣ 33/2006.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο που εποπτεύει προκειμένου να αποπληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον;Οι ερωτώντες βουλευτές


Στρατούλης Δημήτρης


Μητρόπουλος Αλέξης


Σακοράφα Σοφία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ