ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/05/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικών: Υπολειπόμενες ημέρες αδείας του μεταφερόμενου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σε άλλους φορείς

Ως γνωστόν, οι Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας τέθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23.7.2013).


Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 56 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), και προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, η κανονική άδεια του έτους 2012 μπορούσε να χορηγηθεί στους υπαλλήλους αυτούς μέχρι 31.12.2013, ενώ η κανονική άδεια του έτους 2013 μέχρι 31.12.2014. Όμως λόγω της θέσης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα την 23η.9.2013 αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα να μην έχει χορηγηθεί μέρος ή το σύνολο της κανονικής άδειας των ετών 2012 και 2013 σε πολλούς από αυτούς, γεγονός που μπορεί να πιστοποιηθεί από τον υπηρεσιακό τους φάκελο. Παράλληλα σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει χορηγηθεί η ειδική άδεια απουσίας που δικαιούται ο υπάλληλος λόγω π.χ. συμμετοχής του σε αιμοληψίες (ν. 3584/2007, άρθ. 57, παρ. 5).


Στο παρελθόν, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογα προβλήματα που ανέκυψαν για το προσωπικό που τέθηκε σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β1.1/499/21017/26.7.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΝΧ-ΚΥΕ), όπου επισημαίνεται ότι «Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι μεταφέρουν στο ακέραιο τα δικαιώματα που είχαν έως τις 13/11/2012, ημερομηνία που αυτοδίκαια ετέθησαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους, όπως ημέρες μη ληφθείσας κανονικής λόγω υπηρεσιακών αναγκών του περασμένου έτους, όπως προκύπτει από τον υπηρεσιακό φάκελο ενός εκάστου. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι από 13/11/2012 έως την ημερομηνία τοποθέτησης τους δεν παρείχαν εργασία στις νέες υπηρεσίες, η άδεια για το τρέχον έτος (2013) θα υπολογιστεί αναλογικά με βάση τις εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του 2013 (δηλ. δύο ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας η οποία μπορεί να χορηγηθεί σωρευτικά)».


Επειδή έχουν ήδη παρατηρηθεί τα πρώτα προβλήματα σε σχέση με την χορήγηση των ημερών αδείας που οφείλονται στους μεταφερόμενους δημοτικούς αστυνομικούς, και με δεδομένο ότι κάποιοι από τους φορείς υποδοχείς, όπως τα Καταστήματα Κράτησης ή η Ελληνική Αστυνομία, δεν εμπίπτουν στον Υπαλληλικό Κώδικα, τίθεται αναγκαία η έκδοση εγκυκλίου ή νομοθετικής ρύθμισης που θα διασφαλίζει ότι όλοι οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί θα αντιμετωπιστούν ισότιμα και θα λάβουν την άδεια που τους οφείλεται. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η κανονική άδεια αποτελεί πρωταρχικό δικαίωμα του υπαλλήλου, ενώ η μη χορήγησή της θα έχει ως συνέπεια την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την χρηματική αποζημίωση όσων δεν την έλαβαν. Παράλληλα έχουμε την αντιμετώπιση υπαλλήλων του ίδιου κλάδου με δυο μέτρα και δυο σταθμά, καθώς άλλοι υπάλληλοι έχουν λάβει το σύνολο της αδείας των προηγούμενων ετών, ενώ άλλοι κινδυνεύουν να την απολέσουν.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:


•    Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν για να διασφαλιστεί η χορήγηση των ημερών κανονικής άδειας των ετών 2012 και 2013 που δεν χορηγήθηκαν στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς λόγω υπηρεσιακών αναγκών, αλλά και αντίστοιχες ημέρες ειδικών αδειών που τυχόν τους οφείλονται, όπως π.χ. λόγω συμμετοχής σε αιμοληψία; Θα υπάρξει αντίστοιχα μέριμνα και για την άδεια ανατροφής τέκνου;


Οι ερωτώντες Βουλευτές


Χαρά Καφαντάρη


Νίκος Βούτσης


Αλέξης Μητρόπουλος


Δημήτρης Στρατούλης


Δημήτρης Τσουκαλάς

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ