ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/05/2014

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Μεγάλη απώλεια εσόδων για το δημόσιο και περιβαλλοντική υποβάθμιση από τη λειτουργία του Λατομείου Αγγέλου στη θέση Γούβα – Μπατσί στη Σαλαμίνα
Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Εσωτερικών - Οικονομικών - Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη


Επανερχόμαστε, σε συνέχεια προηγούμενων ερωτήσεων μας, στο θέμα με το  λατομείο αδρανών υλικών της εταιρίας «Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας ΑΕ» στη Σαλαμίνα. Είχαμε αναφερθεί στα μέτρα, που έπρεπε να είχατε λάβει προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον, η ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων. Υπενθυμίζουμε το εν λόγω λατομείο απαρτίζεται από δύο λατομικούς χώρους (Α΄ και Β΄), συνολικής εκτάσεως 180 στρεμμάτων, ενώ η εταιρεία διαπιστωμένα παραβιάζει επανειλημμένως και καθ’ υποτροπήν τους όρους λειτουργίας του.

Κατόπιν της ερώτησής μας το Μάρτιο του 2013, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 396/07.03.2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τη σφράγιση του σπαστηροτριβείου και την εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία των παρανόμως εξαχθέντων υλικών. Η εταιρία όμως συνέχιζε τη μεταφορά αδρανών υλικών για αρκετό διάστημα μετά την ανωτέρω απόφαση, όπως διαπιστώνεται τόσο από τα τοπικά  δημοσιεύματα όσο και από την επιστολή του Περιβαλλοντικού Ομίλου Σαλαμίνας προς την Περιφέρεια Αττικής στις 30/4/2013.

Από τον Νοέμβριο του 2011 η εταιρία δεν διαθέτει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.),  ενώ  από το Μάιο του 2013 έχει καταθέσει νέα αίτηση για έγκριση Π.Ο., απεικονίζοντας τις εγκαταστάσεις (σπαστήρα) εντός της αναδασωτέας έκτασης.

Με την υπ’ αρ. 1/2014 απόφαση της 2ης Α΄/Βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Πειραιά γίνονται δεκτές οι υπ’ αρ. πρωτ. 4926/20-11-2013 και 5091/29-11-2013 προτάσεις του Δασαρχείου Πειραιά, με αποτέλεσμα την μερική άρση αναδάσωσης της υπ’ αριθ. 1450/7-7-2005 απόφασης αναδάσωσης του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί η αποκατάσταση της δασικής έκτασης. Εξάλλου, η προαναφερθείσα 1450/7-7-2005 απόφαση έχει κριθεί με την υπ’ αρ. 2517/2009 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία, η κήρυξη της αναδασώσεως είναι νόμιμη. Η απόφαση της Α΄/Βαθμιας Επιτροπής αφορά το τμήμα της έκτασης που καταλαμβάνει ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του λατομείου, για τον οποίο είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. Β6245/Φ33.3/07.09.2009 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά για μετεγκατάστασή του εκτός αναδασωτέας έκτασης και σε χωροθετημένη έκταση, που είχε ορισθεί.

Με δελτίο τύπου ο δήμος Σαλαμίνας στις 28/6/2013, γνωστοποίησε ότι έχει προβεί σε βεβαίωση χρηματικών καταλόγων ύψους πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (560.000) ευρώ λόγω μη καταβολής των ανταποδοτικών τελών καθώς και στη δέσμευση του ΑΦΜ της εταιρίας. Στην συνέχεια στις 21/11/2013 επέβαλε ο δήμος στην εταιρία επιπλέον πρόστιμο 559.138,74 ευρώ. Τα δε μισθώματα από την εκμίσθωση της έκτασης σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους στο ελληνικό δημόσιο.

Επειδή, η μίσθωση του Β΄ λατομικού χώρου έχει λήξει από 24/1/2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9774/6301/9-3-2009 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επειδή, η σιωπηρή παράταση μίσθωσης στον ίδιο εκμεταλλευτή σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δημοσίου κα την προστασία του περιβάλλοντος

Επειδή, τα ποσά που οφείλει η λατομική εταιρία στο ελληνικό δημόσιο και στο δήμο Σαλαμίνας (μισθώματα, πρόστιμα, κλπ) είναι μεγάλα, ανασφάλιστα και ανείσπρακτα.

Επειδή, η εταιρία «Αθ. Αγγέλου & Υιοι ΑΕ», εταιρία συμφερόντων του ίδιου επιχειρηματία με την λατομική εταιρία βρίσκεται σε λύση και σε καθεστώς εκκαθάρισης από τον Οκτώβριο του 2013 με απλήρωτους εργαζομένους για πολλούς μήνες.

Επειδή, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα από τη διαχρονική στάση του Δασαρχείου Πειραιώς, σχετικά με την ανεξέλεγκτη λειτουργία του λατομείου, που επιβεβαιώνεται από τη σημερινή τραγική κατάσταση του λατομικού χώρου, με αποκορύφωμα την πρόσφατη θετική του πρόταση για την μερική άρση της αναδασωτέας έκτασης.

Επειδή, με την 2517/2009 απόφαση του ΣτΕ που έχει εκδοθεί για την εν λόγω αναδάσωση, η κήρυξη της αναδάσωσης έχει κριθεί ως νόμιμη.

Επειδή, είναι πάγια η νομολογία του ΣτΕ (π.χ. 5390/2012), όπου η άρση της αναδάσωσης μπορεί να γίνει, μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αναβίωση της καταστραφείσας δασικής έκτασης ή αν αληθή στοιχεία ανατρέπουν την πραγματική βάση, στην οποία στηρίχθηκε η έκδοση της απόφασης αναδάσωσης, θεμελιώνοντας πλάνη περί τα πράγματα, ωστόσο στην περίπτωση μας δεν ισχύουν αυτά.

Επειδή, υπάρχουν αποφάσεις της Διοίκησης, οι οποίες ανατρέπουν τον προβληματισμό του Δασαρχείου σχετικά με το ζήτημα της δήθεν νέας χωροθέτησης των εγκαταστάσεων, από την στιγμή που το ζήτημα της μετεγκατάστασης του σπαστηροτριβείου έχει επιλυθεί από τη Διοίκηση το 2009, με χωροθέτηση τους.

Επειδή, για τη μη υλοποίηση της απόφασης της μετεγκατάστασης, η εταιρία ισχυρίζεται ότι δε διαθέτει οικονομικούς πόρους.

Επειδή, πρόσφατα δημοσιεύματα κάνουν αναφορά για μεταφορά υλικού εκτός νησιού, με δεδομένο ότι στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται άλλο ενεργό λατομείο.


Κατόπιν των ανωτέρω:

- Ερωτάται ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείν προκειμένου να αποτρέψουν ή να ακυρώσουν οιαδήποτε απόφαση για την άρση της αναδάσωσης, προκειμένου να προστατεύσουν επιτέλους το σύνολο της αναδασωτέας έκτασης των 84,2 στρεμμάτων;

- Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών

2. Έχουν εκποιηθεί τα κατασχεμένα υλικά; Ποιο το οικονομικό όφελος του Δημοσίου;  Σε ποιον αποδόθηκαν ευθύνες για την παράνομη μεταφορά ποσοτήτων του κατασχεμένου υλικού;

3. Έχει εισπράξει το αρμόδιο Τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το σύνολο των μισθωμάτων; Αν όχι γιατί δεν προβαίνει ο Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης στις νόμιμες διαδικασίες υπερασπίζοντας τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις κυρώσεις που προβλέπονται στα μισθωτήρια συμβόλαια, και στον Ν. 1428/1984 λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι σήμερα ο χρόνος της μίσθωσης έχει λήξει; 

4. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την οικονομική ζημία που έχει επέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο από τη διαχρονική εκποίηση τεραστίων ποσοτήτων παρανόμως εξαχθέντων προϊόντων;

- Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών

5. Έχουν εισπραχθεί από την ΔΟΥ τα βεβαιωθέντα δημοτικά λατομικά τέλη και το πρόστιμο των 559.138,74 ευρώ από τον δήμο; Έχουν εισπραχθεί από τη Δ.Ο.Υ. οι οφειλές από μισθώματα;

- Ερωτάται ο κ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

6. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι Αστυνομικές Αρχές για τη μεταφορά υλικών ακόμα και σήμερα εκτός νησιού;

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων

Παρακαλούμε, όπως μας καταθέσετε τις διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, που, τυχόν, εκδόθηκαν σε βάρος του εκμεταλλευτή κατόπιν των προαναφερομένων μη σύννομων  ενεργειών του. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε:

α) στα υπηρεσιακά έγγραφα του Δασαρχείου, της Δ/νσης ΠΕΧΩ και του Τμήματος Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την εξασφάλιση του κατασχεμένου υλικού και τα έσοδα από την εκποίηση του. 

β) στα έγγραφα των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών με τα οποία αποδεικνύονται ότι έχουν εισπραχθεί στο σύνολο τους από το Ελληνικό Δημόσιο, τα μισθώματα, τα βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά με  την νομιμότητα λειτουργίας της λατομικής εταιρίας.

γ) έγγραφα όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών που αποδεικνύουν ότι έχουν εφαρμοστεί όλες οι διαδικασίες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από την ζημία που έχει έλθει σε αυτό από την εκποίηση τεραστίων ποσοτήτων παρανόμως εξαχθέντων προϊόντων.


Οι ερωτώντες βουλευτές

Λαφαζάνης Παναγιώτης


Βαμβακά (Τζένη) Ευγενία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ