ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/06/2014

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ : Πλήρης και μεθοδευμένη εγκατάλειψη - απαξίωση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" και κίνδυνος για περαιτέρω εμπορευματοποίησή του
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών - Περιβάλλοντος

Σε συνέχεια προηγούμενων ερωτήσεων και ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 12631/05-07-2013 και 439/3661/11-11-2013, αντίστοιχα, στις οποίες δε δόθηκε καμία ουσιαστική απάντηση και δεν κατατέθηκαν τα έγγραφα για τα οποία αιτούμασταν με θέμα τη μεθοδευμένη εγκατάλειψη του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" και τη μη επίλυση κανενός από τα προβλήματα που έχουν προκύψει για την σωτηρία του, κατατίθεται και η παρούσα Ερώτηση και ΑΚΕ προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Η τρέχουσα ερώτηση και ΑΚΕ κατατίθεται επίσης με αφορμή δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 11/06/2014 (βλ. http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=11/06/2014&id=434501), στο οποίο αναφέρεται ότι «Ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου σκοπεύει να προχωρήσει στην εκμίσθωση ενός υπαίθριου χώρου για τη διοργάνωση Εκθέσεων Προβολής, Ενημέρωσης & Υποστήριξης των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων - υπαίθριας αγοράς και την εκμίσθωση υπαίθριων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί μίσθωσης ποδηλάτων, προκειμένου -όπως ανέφερε σε συνάντηση με τους κατοίκους ο πρόεδρος του Δ.Σ. του φορέα Γιάννης Μιχαλόπουλος- να εξευρεθούν χρήματα για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών εξόδων του Πάρκου. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αλληλεγγύη η Δύναμή μας», Γιώργος Κομματάς, μετά τη συνάντηση του με τον κ. Μιχαλόπουλο, ζήτησε την αναβολή της κατάθεσης των προσφορών, γιατί οι πιο πάνω μισθώσεις θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα του πάρκου «ως πάρκου περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης».»

Με το ΠΔ. 184/2002 (ΦΕΚ Α 172/26-7-2002), συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση» στη θέση Πύργος Βασιλίσσης.

Σκοπός του ΝΠΙΔ είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών με κάθε πρόσφορο και σύγχρονο μέσο, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εvτός τoυ Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση αλλά και εκτός αυτού εφόσον κρίνεται σκόπιμο και πρόσφορο.

O υπερτοπικός του χαρακτήρας και η μεγάλη  περιβαλλοντική του αξία επιβάλλει την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του και της ελεύθερης και ανεμπόδιστης χρήσης του για  τους κατοίκους όλης της Αττικής.

Ο Οργανισμός  διοικείτο από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο από τα οποία τα τρία μέλη του υποδεικνύονταν από τους δήμους Ιλίου, Αγίων Αναργύρων, Καματερού. Βασικά, υποδεικνύονταν και ήταν μέλη οι δήμαρχοι των αντίστοιχων Δήμων.     

Με το αρθρ. 59  του Ν. 4002/2011, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)  καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύθηκαν σε ένα νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής», που  σύμφωνα με το άρθρο αυτό, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων εκπληρώνει εφεξής ο νέος φορέας. Ειδικότερα, σκοπός του φορέα είναι ιδίως η διοίκηση, διαχείριση, προστασία, βελτίωση και ανάδειξη των εκτάσεων αστικού πρασίνου, πάρκων πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού.

Με το από 18-3-2003 παραχωρητήριο, η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου παραχώρησε οριστικά στον Οργανισμό Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση τη χρήση έκτασης 913.236 τμ. (την οποία είχε παραχωρήσει προσωρινά το 2001 στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής) του ΒΚ 822 δημοσίου ακινήτου που ορίζεται στο από 1990 με κλίμακα 1: 1200 τοπογραφικό διάγραμμα του Οργανισμού Αθήνας και με το από 27-12-1995 ΠΔ (ΦΕΚ 20/19-1-1996 τεύχος Δ) καθορίστηκαν οι χρήσεις γης και όροι δόμησης κατά περιοχές και συγκεκριμένα: η περιοχή Α δημόσια έκταση με χρήση οργανωμένου και ελεύθερου πρασίνου, η περιοχή Β που περιλαμβάνει ιστορικά κτίρια με τα παραρτήματά του και τον περιβάλλοντα χώρο, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα  και η περιοχή Γ –Πάρκο Βιολογικής Γεωργίας.

Από την αρχή της σύστασης του Οργανισμού παρουσιάστηκαν προβλήματα στη λειτουργία του Πάρκου. 

Συγκεκριμένα:

- ποτέ δεν έχει γίνει  διαχειριστικός έλεγχος των χρημάτων που δόθηκαν για την ανάπτυξη του πάρκου και με τη συγχώνευση των τριών οργανισμών σε ενιαίο φορέα  δεν έγινε απολογισμός πεπραγμένων από το τελευταίο ΔΣ,

- με ευθύνη των προηγούμενων Διοικήσεων έχουν παραχωρηθεί τμήματα του πάρκου με μορφή μίσθωσης χωρίς να υπάρχει μελέτη εάν οι χρήσεις αυτές ανταποκρίνονται  στους σκοπούς του Οργανισμού. Οι μισθωτές των χώρων αυτών ενεργούν αυτόβουλα χωρίς κανένα έλεγχο από τη διοίκηση και μάλιστα, εκμεταλλευόμενοι  την αδιαφορία των Διοικήσεων, κάνουν χρήση των χώρων που έχουν μισθώσει χωρίς να καταβάλουν το  μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί,

 – έχουν καταληφθεί χώροι από τρίτους με συνέπεια κανείς να μην γνωρίζει ποια είναι η σημερινή έκταση που πραγματικά διαχειρίζεται ο σημερινός Φορέας. Απόδειξη της πλήρους αδιαφορίας του Κράτους για το ποια είναι η εδαφική έκταση  του πάρκου είναι το με αριθμό πρωτ. 1411/33893 2012 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη που αγωνιωδώς ζητά από τους αρμόδιους φορείς να του προσκομίσουν τα τοπογραφικά διαγράμματα που αποτυπώνεται η εδαφική έκταση που ανήκει στον Οργανισμό και να του απαντήσουν πια τμήματα από την έκταση αυτή είναι δασικά,

- ενώ η όλη εδαφική έκταση του Πάρκου Τρίτση θεωρείται ενιαία, έχει γίνει κατακερματισμός της με συρματοπλέγματα και μπάρες,

-  δεν υπάρχει προσωπικό για τη φύλαξη και συντήρηση του πάρκου και όσοι υπάρχουν παραμένουν απλήρωτοι,

 - σήμερα το πάρκο ηλεκτροδοτείται μερικώς, παρά τη έγγραφη διαβεβαίωση του υπουργού του ΥΠΕΚΑ (που περιέχεται στην από 18-10-2013 έγγραφη απάντησή του σε δύο ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ) ότι έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες με την ΔΕΔΔΗΕ, έχουν εγκαταλειφθεί και δεν συντηρούνται οι εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, όσον αφορά δε την υδροδότησή του, οι υπάρχουσες πηγές δεν επαρκούν με κίνδυνο να εξαφανιστεί η χλωρίδα και πανίδα που έχει αναπτυχθεί στο Πάρκο. 

Επειδή η συντήρηση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ενός πάρκου που η διατήρησή του επιβάλλεται ειδικά στη σημερινή περίοδο, είναι σχεδόν ανύπαρκτη και κινδυνεύει με αφανισμό.

Επειδή το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» είναι (σύμφωνα και με έγγραφο του ΑΣΔΑ) το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πάρκο στα Βαλκάνια κι ένα από τα οκτώ (8) θεματικά πάρκα στην Ευρώπη.

Επειδή δεν υπάρχει σταθερή κρατική χρηματοδότηση για την επαρκή συντήρηση ενός πνεύμονα πρασίνου πολύ σημαντικού για τη Δυτική Αθήνα.

Επειδή στις 30 Οκτωβρίου 2013, το ΥΠΕΚΑ, ύστερα από σύσκεψη υπό τον υπουργό Γ. Μανιάτη, στην οποία μετείχαν ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής, η δημοτική αρχή Ιλίου, εκπρόσωπος του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού κ.ά., υποσχέθηκε  οριστική αποπληρωμή όλων των χρεών του φορέα διαχείρισης του Πάρκου, (βλ. δημοσίευμα Αυγής, 30/10/13: «Το ΥΠΕΚΑ, σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει: "Έχει ήδη προχωρήσει σε εξυγίανση των οικονομικών του φορέα, έχοντας τακτοποιήσει εκκρεμότητες του παρελθόντος", χωρίς να διευκρινίζει σε ποιον φορέα αναφέρεται»).

Επειδή το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» πρέπει να παραμείνει κάτω από την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

Επειδή οι πολιτικές των μνημονίων μέσω του ξεπουλήματος της δημοσίας περιουσίας και της τεράστιας περικοπής των δημοσίων δαπανών για το περιβάλλον θα οδηγήσουν σε εισβολή επιχειρήσεων για τη μετατροπή του πάρκου σε κερδοφόρα πηγή γι’ αυτές για αυτές και επιπρόσθετη δαπάνη για το λαό που μαζικά και αθρόα το επισκέπτεται καθημερινά.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:   

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να εξασφαλιστεί  η άμεση κρατική χρηματοδότηση για την συντήρηση και τις επισκευές που απαιτούνται  για την κάλυψη των αναγκών του Πάρκου και προκειμένου, συγκεκριμένα, να τηρήσει το ΥΠΕΚΑ στην ολότητά της τη δοθείσα υπόσχεσή του;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να εξασφαλιστεί  η επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση του Πάρκου ώστε να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του πάρκου,  να αποφευχθούν  ενέργειες  που δεν συνάδουν με το θεσμικό πλαίσιο και προωθούν μία εκτός των άλλων άναρχη εμπορευματοποίηση και να αποφευχθούν οι πιθανές αυθαιρεσίες και ανοχή μη νομίμων παραχωρήσεων  χώρων του πάρκου σε ιδιώτες;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την αναβολή της κατάθεσης των προσφορών και την ακύρωση των δημοπρατήσεων, που αφορούν την εκμίσθωση ενός υπαίθριου χώρου για τη διοργάνωση Εκθέσεων Προβολής, Ενημέρωσης & Υποστήριξης των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων - υπαίθριας αγοράς και την εκμίσθωση υπαίθριων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί μίσθωσης ποδηλάτων γιατί οι πιο πάνω μισθώσεις θα αλλοιώσουν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του.

4. Σκοπεύετε να επιχορηγήσετε τον Φορέα για την πρόσληψη επιπλέον μόνιμου προσωπικού για τη φύλαξη και συντήρηση του πάρκου και  των εγκαταστάσεών του;  

5. Τι χρηματικά ποσά έχουν δοθεί στις διοικήσεις του Φορέα Διαχείρισης από το  έτος 2004 μέχρι σήμερα και πώς έχουν αξιοποιηθεί τα ποσά αυτά; 


6. Σε ποιό σημείο βρίσκεται ο διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος που έχει ξεκινήσει και εάν ο έλεγχος αυτός θα περιλάβει τα χρονικό διάστημα από την έναρξη  λειτουργίας του Οργανισμού;


7. Με ποια έγγραφα παραχώρησης ή μίσθωσης ή άδειες λειτουργιών  δραστηριοποιούνται  εμπορικές, κτηνοτροφικές και άλλες  χρήσεις  μέσα στον χώρο του Πάρκου και εάν η λειτουργία τους συνάδει  με τους σκοπούς λειτουργίας του Πάρκου; 


8. Προτίθεστε να καταλογίσετε ευθύνες για τυχόν παρατυπίες στις παραχωρήσεις ή μισθώσεις των χώρων αυτών και σε περίπτωση ύπαρξης παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας με ποιες ενέργειες θα επανακτήσει ο Φορέας τη χρήση τους;


9. Είναι η έκταση που διαχειρίζεται σήμερα ο Φορέας η έκταση που έχει παραχωρηθεί από την ΚΕΔ με αρ. εγγράφου  Φ.31.923  το οποίο συνοδεύει το αρ. πρ. Τοπογραφικού σχεδιαγράμματος 1079/93 παραχωρητήριο; Με ποιες αποφάσεις έχει γίνει ο κατακερματισμός του χώρου, (χάραξη οδικής πρόσβασης,  χωροθέτηση πάρκινγκ, γηπέδου 5χ5, τοποθέτηση μπαρών τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων).


10. Γνωρίζετε με ποιες αποφάσεις τμήματα του πάρκου και κτίρια που βρίσκονται στο πάρκο κατέχονται από τρίτους εκτός των μισθωμένων και πώς σκοπεύετε να ενεργήσετε για την επαναπόκτηση των καταπατημένων εκτάσεων;


11. Με ποιες ενέργειες σκοπεύετε να παρέμβετε σε συνεργασία με τον Φορέα, για να διασφαλιστεί ο υπερτοπικός και δημόσιος χαρακτήρας του πάρκου, να διασφαλιστεί η μεγάλη περιβαλλοντική του αξία και η ελεύθερη και ανεμπόδιστη  χρήση  του από  τους κατοίκους;


12. Μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο πώς έχει διασφαλιστεί η πυροπροστασία στο Πάρκο Τρίτση;


Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε όλα τα σχετικά έγγραφα που συνδέονται με τις παραχωρήσεις εκτάσεων, μισθώσεων κτισμάτων και χώρων σε τρίτους και τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο.


Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές


Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Απόστολος Αλεξόπουλος

Γιώργος Βαρεμένος

Νίκος Βούτσης

Χαρά Καφαντάρη

Δημήτρης Στρατούλης


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ