ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/06/2014

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Χρ. Μαντά, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Εσωτερικών: Νέα προκλητική μεταβίβαση ακινήτων και εκτάσεων στην πόλη στων Ιωαννίνων στο ΤΑΙΠΕΔ
Βάσει της διυπουργικής απόφασης με αριθμ πρωτ. 250/28.5.2014 ορίζεται η τη μεταφορά

στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 55 περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων και ακινήτων στην πόλη των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την απόφαση:


1) Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κάτωθι τρία (3) ακίνητα κυριότητας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου) στην περιοχή Αμπελοκήπων Ιωαννίνων επί της οδού Χ. Μακρή & Καλπακίου, ως ακολούθως:

α) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190401004/0/0, έκτασης 1.006 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 284 στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ’ αρ. 02 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ. Παππά με κλίμακα 1:200), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

β) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190402004/0/0, έκτασης 2.740 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 285 στο από Φεβρουαρίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Α. Νικολού με κλίμακα 1:200, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

γ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190403016/0/0, έκτασης 1.031 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 292 στο από Φεβρουαρίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Α. Νικολού, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου απέκτησε τα άνω ακίνητα δια του ν. 3106/2003 περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Α΄ 30), δυνάμει του οποίου καταργήθηκε ο δικαιοπάροχος αυτού, ήτοι το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ιωαννίνων και η κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού περιήλθε αυτοδικαίως και δια του άνω νόμου στο οικείο Π.Ε.Σ.Υ.Π..

 

2) Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κάτωθι πέντε (5) ακίνητα κυριότητας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου) που ευρίσκονται στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κοπάνων επί της οδού Κων/πόλεως, Ιωάννινα και εμφαίνονται στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ’ αρ. 01 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ. Παππά με κλίμακα 1:500 το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως ακολούθως:

α) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603002/0/0, έκτασης 4.591 τ.μ.., στο Ο.Τ. 293.

β) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603011/0/0, έκτασης 2.137 τ.μ.., στο Ο.Τ. 306.

γ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603003/0/0, έκτασης 18.719 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων λόγω της υπ’αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

δ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603012/0/0, έκτασης 813 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων λόγω της υπ’αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

ε) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603013/0/0, έκτασης 17.388 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων λόγω της υπ’αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

Το Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου απέκτησε τα άνω ακίνητα δια του ν. 3106/2003 περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Α΄ 30).

 

3) Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού, το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603009/0/0, έκτασης 12.946 τ.μ., στο Ο.Τ. 306Α, πλήρους κυριότητας του Υπουργείου Υγείας, που ευρίσκεται στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων επί της οδού Κων/πόλεως, και εμφαίνεται στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ’ αρ. 01 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ. Παππά με κλίμακα 1:500, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το Υπουργείο Υγείας απέκτησε το ως άνω ακίνητο δια του ν. 3106/2003 (Α΄ 30), δυνάμει του οποίου καταργήθηκε ο δικαιοπάροχος αυτού, ήτοι ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας και η κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού περιήλθε αυτοδικαίως και δια του άνω νόμου στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 

Επειδή, το περίφημο σχέδιο των αποκρατικοποιήσεων, έχει αποτύχει πλήρως και δεν πρόκειται να αποδώσει σε καμιά περίπτωση, τα χρήματα που η μνημονιακή συγκυβέρνηση προσδοκά.

Επειδή, αυτό το "αναπτυξιακό όραμα" της συγκυβέρνησης, δεν πρόκειται να αποδώσει τα ελάχιστα στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:


1.    Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να επανεξετάσουν την πράξη παραχώρησης των συγκεκριμένων εκτάσεων και ακινήτων προς το ΤΑΙΠΕΔ;

2.    Στη βάση ποιου αναπτυξιακού σχεδίου και ποιου γενικότερου σχεδιασμού επιχειρείται η εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας της περιοχής;

3.    Για ποιο λόγο, δεν διενεργήθηκε καν δημόσια και δημοκρατική διαβούλευση, με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους θεσμικούς εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, για το σωστό σχεδιασμό της αξιοποίησης των εν λόγω εκτάσεων και ακινήτων;


Επίσης αιτούμε κατάθεσης κάθε σχετικού εγγράφου με την περιέλευση στο ΤΑΙΠΕΔ και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης όλων των στοιχείων ακίνητης περιουσίας του στενού και ευρύτερου Δημοσίου στο νομό Ιωαννίνων.


Ο ερωτών βουλευτής


Χρήστος Μαντάς

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ