ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

25/07/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Ιδιωτικοποίηση και ανεξέλεγκτες καταστροφικές επεμβάσεις στη "Σαχάρα" Χαλκιδικής
ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τους Υπουργούς


- Οικονομικών

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή "Σαχάρα" Χαλκιδικής


Η περιοχή της “Σαχάρας” στη Ν. Καλλικράτεια & Ν. Ηράκλεια του Δήμου Προποντίδας Χαλκιδικής, με τις προστατευόμενες από τη νομοθεσία αμμοθίνες, αποτελεί ένα ιδιαίτερο, ευαίσθητο και υπό καθεστώς προστασίας (άρθρο 13, παρ. 4, Ν.3937/2011) οικοσύστημα, με πολλαπλές λειτουργίες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον. Συμβάλλει στη προστασία του αιγιαλού από τη διάβρωση και τις πλημμύρες, είναι καταφύγιο αναπαραγωγής σπάνιων ειδών πανίδας και αποτελεί χώρο αναψυχής και στοιχείο περιβαλλοντικής ταυτότητας για τους κατοίκους της περιοχής.


Σαράντα τέσσερα (44) στρέμματα πάνω στο κύμα (τεμάχια 305 & 258), επί της παράκτιας ζώνης της περιοχής “Σαχάρα” πωλήθηκαν σε ιδιώτη μέσω ΤΑΙΠΕΔ το Νοέμβριο του 2013, στην τιμή  των 2 εκατ. ευρώ με 500.000 προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 3 ισόποσες δόσεις, καταλήγοντας σε τιμή μικρότερη από 35 ευρώ το τ.μ. Από τον Ιούνιο του 2014, στην περιοχή πραγματοποιούνται από τον ιδιώτη-ιδιοκτήτη, εργασίες οικοδόμησης πάνω στον αιγιαλό και δίπλα σε περιοχή προστατευόμενου βιότοπου (πιστοποίηση ως Μνημείο Πουλιών), καταστρέφοντας τις αμμοθίνες που συνιστούν φυσικό φρούριο προστασίας του αιγιαλού και προστατεύονται από το Σύνταγμα και «μπαζώνοντας» το ρέμα με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.


Οικολογικές οργανώσεις, συλλογικότητες και κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν παράτυπες και αδιαφανείς διαδικασίες παραχώρησης και επέμβασης στον αιγιαλό, αποκλεισμό ελεύθερης πρόσβασης κατοίκων και επισκεπτών στην παραλία, καθώς και μη αντιστρεπτή οικολογική καταστροφή της περιοχής.


Η διαδικασία παραχώρησης της δημόσιας έκτασης σε ιδιωτικά συμφέροντα και αδειοδότησης των επεμβάσεων στην περιοχή, παρουσιάζει σωρεία παρανομιών. Ενδεικτικά,


α) Δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας, γεγονός που καθιστά παράνομες τις όποιες επεμβάσεις του ιδιοκτήτη στη θέση μπροστά από το ακίνητο.


β) Έχουν παραποιηθεί, μεταχρονολογηθεί και αγνοηθεί από τον ιδιώτη, σειρά στοιχείων που άπτονται των όρων δόμησης:

•    Τα δύο τεμάχια 258 και 305 δεν είναι όμορα,

•    Ολόκληρο το ρέμα («Κουρτόρεμα») απουσιάζει από τις μελέτες και έχει ήδη μπαζωθεί,

•    Η οριοθέτηση των τεμαχίων ως παλιών αιγιαλών είναι μεταγενέστερη του καθορισμού της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ),

•    Η εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) και οικείας πολεοδομικής μελέτης (απαραίτητα και τα δύο για τη δυνατότητα δόμησης σε μία τέτοια περιοχή) ουδέποτε εκπονήθηκαν.

•    Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες μελέτες, όπως για παράδειγμα η μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, η μελέτη πρόσβασης (χρήσης) του χώρου (κόμβος) μέσα από την περιβάλλουσα δημοτική έκταση κ.α.


γ) Η άδεια δόμησης/ έγκριση δόμησης φέρει δύο αριθμούς ΑΔΑ, ενώ απουσιάζουν από αυτή το τοπογραφικό διάγραμμα, ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας και η γνωμοδότηση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (παρά τις αναφορές για χαρακτηρισμό του χώρου ως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ΓΙΓΩΝΟΣ ΑΚΡΑ), έγγραφα απαραίτητα σύμφωνα με τον ν. 4030/11. Επιπρόσθετα, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο ρέμα «Κουρτόρεμα» που διατρέχει τα 2 τεμάχια


δ) Σε καμία από τις Πράξεις Χαρακτηρισμού Έκτασης του Δασαρχείου Πολυγύρου που αναφέρονται στην περιοχή δεν γίνεται σαφής αναφορά στα συγκεκριμένα τεμάχια 258 και 305 που μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ περί αναθεώρησης ορισμού δασικής έκτασης.


ε) Παραβιάζεται κατάφωρα ο Νόμος περί Βιοποικιλότητας (Ν.3937/11), βάσει του οποίου «απαγορεύεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις όπως αμμοθίνες κ.λπ.».


Επιπλέον, τα 44 στρέμματα αποτελούν ουσιαστικά το «παράκτιο μέτωπο» της μεγάλης έκτασης 420 στρεμμάτων που ανήκει στο Δήμο. Το ΤΑΙΠΕΔ, εκποιώντας το «μέτωπο», ουσιαστικά έριξε δραστικά τη τιμή της «μεγάλης Σαχάρας», με ό,τι αυτό προμηνύει για τις όποιες μεθοδεύσεις για το μέλλον της.


Επειδή, δεν προηγήθηκε κανενός είδους διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, σχετικά τόσο με την ιδιωτικοποίηση όσο και με το “αναπτυξιακό” σχέδιο του ιδιώτη


Επειδή, η διαδικασία παραχώρησης και αδειοδότησης των επεμβάσεων στην περιοχή παρουσιάζει σωρεία παρανομιών,


Επειδή, η περιοχή της “Σαχάρας” αποτελεί σημαντικότατο και ευαίσθητο οικοσύστημα, συστατικό στοιχείο της περιβαλλοντικής ταυτότητας της περιοχής, συμβάλλει καθοριστικά στην οικολογική ισορροπία, αποτελεί βασικό παράγοντα της υδρομορφολογίας και γεωμορφολογίας της περιοχής, με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, μέρος της υπόκειται σε καθεστώς προστασίας και γειτνιάζει με οικότοπο προτεραιότητας,


Επειδή, οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τις, άμεσες και αρνητικές, επιπτώσεις τέτοιου είδους επεμβάσεων (αποκλεισμός ελεύθερης πρόσβασης στη θάλασσα, διάθεση ελεύθερων χώρων, απουσία ισονομίας) και αντιτίθενται σε παρόμοια σχέδια “ανάπτυξης” της περιοχής,


Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:


1.    Γιατί δεν εξετάστηκε, ως εναλλακτική της ιδιωτικοποίησης, η παραμονή της περιοχής σε δημόσιο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με σχέδιο ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης; Γιατί, αντί να περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, δε συνενώθηκε με τη «μεγάλη Σαχάρα», τη δημοτική έκταση 420 στρεμμάτων, της οποίας αποτελεί το κύριο μέτωπο στη θάλασσα, ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά η αξία χρήσης τους;

2.    Σκοπεύουν οι αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν τα στοιχεία – που καταγγέλλονται ως ελλειπή, ψευδή ή παραποιημένα – βάσει των οποίων παραχωρήθηκε η εν λόγω έκταση σε ιδιώτη και αδειοδοτήθηκαν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες; Σκοπεύουν τα Υπουργεία να ζητήσουν ευθύνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπαλλήλους και να «θεραπεύσουν» τις παρανομίες που διαπράχθηκαν;

3.    Με βάση ποια στοιχεία – που θα δικαιολογούσαν λόγους δημοσίου συμφέροντος – αποφασίστηκε και εκτελέστηκε, εσπευσμένα, χωρίς δημόσια διαβούλευση και εγγυήσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, η ιδιωτικοποίηση;

4.    Ποια μέτρα έχουν παρθεί ώστε να προστατευτεί το οικοσύστημα και να τηρηθεί η νομιμότητα που αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος;

5.    Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε – έστω και αργά καθώς έχουν ήδη καταστραφεί οι αμμοθίνες και έχει μπαζωθεί το ρέμα – για τη νομική αντιμετώπιση των παρανομιών του «ιδιώτη επενδυτή» και για την παρεμπόδιση της περαιτέρω καταστροφής του οικοσυστήματος;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Ιγγλέζη Κατερίνα


Βαλαβάνη Νάντια


Αλεξόπουλος Απόστολος


Αμμανατίδου Ευαγγελία


Βαρεμένος Γεώργιος


Γελαλής Δημήτρης


Δερμιτζάκης Κωστής


Διακάκη Μαρία


Διαμαντόπουλος Ευάγγελος


Δρίτσας Θεόδωρος


Καραγιαννίδης Χρήστος


Κατριβάνου Βασιλική


Καφαντάρη Χαρά


Κοντονής Σταύρος


Κριτσωτάκης Μιχάλης


Μητρόπουλος Αλέξης


Μιχαλάκης Νίκος


Μιχελογιαννάκης Ιωάννης


Μπάρκας Κώστας


Μπόλαρη Μαρία


Ουζουνίδου Ευγενία


Πάντζας Γεώργιος


Πετράκος Θανάσης


Σαμοϊλης Στέφανος


Σταθάς Γιάννης


Στρατούλης Δημήτρης


Τριανταφύλλου Μαρία


Τσουκαλάς Δημήτρης


Φωτίου Θεανώ


Χατζηλάμπρου Βασίλης
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ