ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

25/07/2014

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Εργασιακές σχέσεις στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον  Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΘΕΜΑ: «Εργασιακές σχέσεις στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε»


Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης συγχώνευσης των εταιριών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΑΔΑ: ΒΛ191-9ΧΥ/11-11-2013, εγκρίθηκε και ο κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας. Στο άρθρο 13 (Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) αναφέρονται ότι το ΔΣ

•    Αποφασίζει την πρόσληψη προσωπικού της εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

•    Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών και επίβλεψης έργων, με δυνατότητα να μεταβιβάζει την αρμοδιότητά του αυτή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στους Γενικούς Διευθυντές της εταιρίας.

•    Αποφασίζει για την αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών, καθορίζει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές αυτών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ ΒΙ0ΕΟΞΧΔ-Γ2Δ/ 15.04.14 (αρ. πρωτ. Δ4-Τ4.1/5450)  ανάρτηση στη Διαύγεια της  εταιρείας  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ανατέθηκε στην εταιρεία “ECT logic” η εκτέλεση του έργου ««Παροχή υπηρεσιών για τα έργα Κλάδου Υγείας της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ» κατόπιν του από 10.04.2014 μειοδοτικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το 21ο  θέμα (εκτός ημερήσιας διάταξης) του υπ’ αριθμ. 9  Πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. της 20ης Φεβρουαρίου 2014 εγκρίθηκαν οι προσλήψεις  Γενικού Διευθυντή Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών και Γενικής Διευθύντριας Προγραμματισμού και Υποστήριξης από 01.03.2014 έως 29.02.2016.


Με βάση τα παραπάνω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός


•    Ποιο το περιεχόμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για τα έργα Κλάδου Υγείας της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»;

•    Ποιες είναι οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία “ECT logic” και είναι αδύνατο να προσφερθούν από το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., το οποίο προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιρειών «ΟΣΚ Α.Ε.» και «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»;

•    Η εταιρεία “ECT logic” είναι εταιρεία Συμβούλων και σε ποιο τομέα ειδικεύεται; Επίσης, παρέχει προσωπικό στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. το οποίο εργάζεται με ωράριο στις εγκαταστάσεις της;

•    Με ποια διαδικασία αξιολόγησης εγκρίθηκαν οι προσλήψεις  των Γενικών Διευθυντών;

•    Έχει εξεταστεί από το Δ.Σ. της εταιρείας  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε εάν εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις ή ποινές εις βάρος των ανωτέρω Γενικών Διευθυντών;Η βουλευτής

Ευγενία Ουζουνίδου
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ