ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/07/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Η αδικαιολόγητη αποζημίωση από την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα στον τέως διευθύνοντα σύμβουλο της (1998-2003) κ. Πέτρο Στεφάνου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Η αδικαιολόγητη αποζημίωση από την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα στον τέως διευθύνοντα σύμβουλο της (1998-2003) κ. Πέτρο Στεφάνου.

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα» ανήκε μέχρι πρότινος στο Δημόσιο Τομέα, αφού το σύνολο των μετοχών της ανήκε στην «Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε.», το δε σύνολο των μετοχών της τελευταίας ανήκε στο ελληνικό Δημόσιο.

Σε Διοικητικό Συμβούλιο της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας το 2006, υπήρξε η καταγγελία ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Αεροπλοΐας το 2002 (πρακτικό 543/6-6-2002) κατεβλήθη στον Π. Στεφάνου πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των 175.000 ευρώ, που αντιστοιχούσε στο σύνολο των αποδοχών που θα ελάμβανε μέχρι το τέλος της 5ετούς θητείας του (22-2-2003) εάν δεν συνέβαινε η αντικατάσταση του 9 μήνες πριν τη λήξη της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, αφού συζήτησε κατ’ επανάληψη το εν λόγω θέμα, ζήτησε όλα τα σχετικά έγγραφα, άκουσε τη διατυπωθείσα γνώμη του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας, έλαβε υπόψιν του την υπ’ αριθμ. 6792/2006 απορριπτική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής ασκηθείσας από τον τέως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Σ. Παπάση που αφορούσε απαίτηση καταβολής μισθών υπερημερίας για συναφή περίπτωση και αποφάσισε κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου να συνταχθεί από τον Νομικό Σύμβουλο σχετικό εξώδικο, που με υπογραφή του Προέδρου να σταλεί στον κ. Στεφάνου με την παράκληση να επιστρέψει τα χρήματα της αποζημιώσεως (πρακτικό Ολυμπιακής Αεροπλοΐας 678/21-12-2007), ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα.

Επεξηγηματικά σημειώνεται ότι τόσο ο διορισμός όσον και η αντικατάστασή του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας καθώς και τα δικαιώματά τους για αποζημίωση από την εταιρεία, ως ανήκουσα στον Δημόσιο Τομέα, ρυθμίζονταν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, από τις διατάξεις του Νόμου 2414/1996.

Δια τον ανωτέρω λόγο στην περίπτωση της αντικαταστάσεως του Π. Στεφάνου, το θέμα της αμφισβητήσεως της ορθότητας καταβολής αποζημιώσεως είναι σαφέστερο αν και όχι απόλυτα ταυτόσημο με την περίπτωση του Σ. Παπάση, καθόσον η αντικατάσταση του δεν έγινε με κοινή Απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, όπως ρητώς προβλεπόταν από τον ανωτέρω Νόμο, αλλά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας, που είχε μοναδικό μέτοχο την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. Δηλ. η απόφαση αντικατάστασης του Π. Στεφάνου ήταν άκυρη και ο Π. Στεφάνου κακώς απεχώρησε από τη θέση του Δ. Συμβούλου. Όμως απεχώρησε άνευ αντιδράσεως και έλαβε από την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα το ποσόν των 175.000 ευρώ, που αντιστοιχούσε στο σύνολο των αποδοχών που θα ελάμβανε μέχρι το τέλος της 5ετούς θητείας του (22-2-2003), εάν δεν συνέβαινε η αντικατάστασή του 9 μήνες πριν τη λήξη της. Το ανωτέρω ποσόν καταβλήθηκε ολοσχερώς ως αποζημίωση και όχι σταδιακά ως μισθοί υπερημερίας, όπως ζητούσε στην προαναφερομένη αγωγή ο νομίμως αντικατασταθείς Παπάσης.

Επειδή υπήρξε από πλευράς του Π. Στεφάνου αμφισβήτηση της υπ’ αριθμ. 678/1-12-2007 αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου περί επιστροφής του ποσού αποζημιώσεως, καθώς αυτό καταβλήθηκε χωρίς νόμιμη αιτία, εζητήθη από την εταιρεία η γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο με την υπ’ αριθμ. 51/2009 γνωμοδότηση του έκρινε ότι: «…είναι ζήτημα πραγματικό, εναπόκειται δε στην κρίση της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας να εκτιμήσει αν τα υπάρχοντα στοιχεία της υποθέσεως στοιχειοθετούν ή όχι την αμφισβήτηση του κύρους της γινομένης καταγγελίας, οπότε σε αρνητική περίπτωση, μπορεί η Ολυμπιακή Αεροπλοΐα, να αναζητήσει δικαστικώς το καταβληθέν ποσόν».

Παρά τη λήψη της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως και την άρνηση του Π. Στεφάνου να επιστρέψει το ποσό της ληφθείσης αποζημιώσεως τόσο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας που ανέλαβε καθήκοντα μετά την πάροδο διμήνου από την αποστολή του εξωδίκου, όσο και η «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.» που διορίστηκε ως εκκαθαριστής της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας μετά το κλείσιμο της και μέχρι σήμερον, δεν προέβησαν σε περαιτέρω δικαστικές ενέργειες για την διεκδίκηση του ανωτέρου ποσού των 175.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί τμήμα της δημόσιας περιουσίας.

Αντιθέτως ο Πέτρος Στεφάνου, ενώ δεν έχει επιστρέψει το ανωτέρω ποσό, κατέθεσε αγωγή κατά της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και κατά του ασκούντος τα καθήκοντα του Προέδρου Δ.Σ. την περίοδο που ελήφθη η παραπάνω απόφαση και επιδόθηκε το σχετικό εξώδικο, με την οποία ζητεί αποζημίωση για ηθική βλάβη ισόποση με το ποσό που πρέπει να επιστρέψει, από αμφότερους και χωριστά.

Την ίδια στιγμή όμως που συμβαίνουν όλα αυτά και το Δημόσιο στερείται σημαντικών εσόδων, η εργατική νομοθεσία δεν τηρείται για τους εργαζόμενους της πρώην Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας στερούνται με διάφορα προσχήματα τη νόμιμη αποζημίωσή τους, αλλά και το δικαιούμενο εφάπαξ. Η πολιτική αυτή συρρικνώνει τις θέσεις εργασίας και διαμορφώνει κλίμα ανασφάλειας και φόβου στον τομέα των αεροπορικών συγκοινωνιών.

Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ελληνικός λαός πένεται από τις μνημονιακές πολιτικές κυβέρνησης και δανειστών, αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση να δωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο - και μάλιστα με τέτοια ευκολία - τόσο σημαντικά ποσά προς όφελος ορισμένων προνομιούχων πρώην στελεχών του. Συγκεκριμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο το σκάνδαλο, την ίδια στιγμή που πρώην εργαζόμενοι, όπως της ΕΡΤ, δεν έχουν λάβει ακόμα την οφειλόμενη αποζημίωσή τους.


Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1)    Σε ποιες δικαστικές ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο και συγκεκριμένα ο υπουργός Μεταφορών, ώστε η Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και στη συνέχεια η διορισθείσα μετά το κλείσιμο της Ολυμπιακής, ως ειδικός εκκαθαριστής της, «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.» να διεκδικήσει την επιστροφή του ποσού των 175.000 ευρώ από τον Π. Στεφάνου, το οποίο αποτελεί μέρος Δημόσιας Περιουσίας, μετά την αποστολή του εξωδίκου (Δεκέμβριος 2007) από το Δ.Σ. που στη συνέχεια αντικαταστάθηκε μετά δίμηνο και δεδομένης της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (απόφαση υπ’ αριθμ. 51/2009);

2)    Σκοπεύει η Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. ως διαχειριστής των συμφερόντων του δημοσίου να υπερασπιστεί αυτή τη φορά τα συμφέροντα του Δημοσίου και να διεκδικήσει την επιστροφή των 175.000 ευρώ;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Σταύρος Κοντονής


Ευγενία Ουζουνίδου

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ