ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/07/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Προβλήματα ανέργων επιστημόνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Προβλήματα ανέργων επιστημόνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΠΕΚΕΠΕ


Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) εξέδωσε την με Αρ 108922/10.10.2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την οποία καλούνταν άνεργοι επιστήμονες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης και ειδικότερα άνεργοι γεωτεχνικοί (και συγκεκριμένα γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι), τοπογράφοι μηχανικοί και οικονομολόγοι των οποίων η εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό τομέα να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο «ενιαίο σύστημα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες των οποίων η ειδίκευση/εξειδίκευση είναι συναφής με τον αγροτικό χώρο».

Στην πρόσκληση περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση, τα καθήκοντα και τους όρους αμοιβής και εργασίας των ανέργων  που τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω αυτού του προγράμματος.

Κατά συνέπεια, στο πρόγραμμα αυτό εντάχθηκαν 446 άνεργοι επιστήμονες-ωφελούμενοι, με σκοπό την παρακολούθηση σεμιναρίων κατάρτισης και την συμμετοχή στις εργασίες του Οργανισμού που καταλήγει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 800 ώρες, ενώ κάθε ωφελούμενος για τη συμμετοχή του προβλέπεται ότι θα λάβει επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 4.258 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου.

Από τον προϋπολογισμό του προγράμματος καλύπτεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των «ωφελούμενων», καθώς και η κάλυψη για για επαγγελματικό κίνδυνο, όχι όμως η ασφάλιση σύνταξης.

Όσον αφορά τα καθήκοντα, στην Πρόσκληση ορίζεται ότι ο ωφελούμενος θα συμμετέχει, υποβοηθά και συνδράμει τα στελέχη του Δικαιούχου (ΟΠΕΚΕΠΕ) στα αντικείμενα εργασιών του Οργανισμού και συγκεκριμένα:

α) στις Αιτήσεις Ενίσχυσης των αγροτών σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις των υφιστάμενων κανόνων Ενιαίας Ενίσχυσης,

β) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Αιτήσεων που εφαρμόζεται τόσο στα αλφαριθμητικά όσο και στα γεωχωρικά δεδομένα,

γ) στις διαδικασίες διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων συμμόρφωσης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

δ) στη συμβουλευτική στήριξη των αγροτών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ με έμφαση στη νέες ορθές καλλιεργητικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και

ε) στην ενημέρωση των αγροτών μέσω απλουστευμένων διαδικασιών (έντυπα, οδηγοί κλπ.) των επιχειρηματικών δυνατοτήτων που ανοίγονται για την διαφοροποίηση του γεωργικού επαγγέλματος.

Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους ωφελούμενους απασχολούνται σε διοικητικές - διεκπεραιωτικές εργασίες, όπως «σκανάρισμα» αρχείων και τίτλων χωραφιών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει να επισημανθεί, επιπλέον, ότι για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα διακόπηκε η κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ, αν και σε κανένα σημείο της αρχικής πρόσκλησης δεν γίνεται αναφορά ότι προβλέπεται διακοπή της. Αυτό όμως, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του ανέργου για όσο διαρκεί το πρόγραμμα με αποτέλεσμα να χάνονται τα μόρια της ανεργίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τυχόν προκηρύξεις με κοινωνικά κριτήρια, και κυρίως το δικαίωμα θεώρησης βιβλιαρίου υγείας μετά την λήξη του προγράμματος, αφού δεν μπορεί να δοθεί βεβαίωση ΟΑΕΔ για 12μηνη συνεχόμενη ανεργία, η οποία απαιτείται για τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ανέργων από 29 ετών και άνω.

Τέλος, οι ωφελούμενοι στο σύνολό τους δεν έχουν πληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει. Συγκεκριμένα, η Σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου και ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζει ότι «το επίδομα θα καταβληθεί στον Ωφελούμενο σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: Η πρώτη δόση ποσοστού 30% θα καταβληθεί στο τέλος του δεύτερου μήνα συμμετοχής του στο Σύστημα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, η δεύτερη δόση ποσοστού 30% θα καταβληθεί στο τέλος του τέταρτου μήνα συμμετοχής του στο σύστημα και η τρίτη δόση ποσοστού 40% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο Σύστημα και εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση των σχετικών εγγράφων των Υπευθύνων Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και του αρμοδίου προϊσταμένου Δ/νσης του Δικαιούχου. Ο Ωφελούμενος συμφωνεί, οι χρονικές περίοδοι των προηγούμενων εδαφίων να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις». Ωστόσο, το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα δεν έχει τηρηθεί, καθώς μέχρι τώρα οι ωφελούμενοι έχουν λάβει από 1000 έως 1200 ευρώ – ορισμένοι μάλιστα έλαβα 770 ευρώ για 6 μήνες – και αυτό ενώ έχει ήδη επέλθει η ολοκλήρωση του προγράμματος.

 


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1.    Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να μην αναστέλλεται η ιδιότητα του ανέργου, λόγω της παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας, εφόσον οι συμμετέχοντες σε αυτά παραμένουν άνεργοι, ώστε να μην έχουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλούνται από την εφαρμογή της;

 

2.    Σε τι συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να χορηγηθούν άμεσα οι πιστώσεις και να καταβληθούν οι προβλεπόμενες αμοιβές στους ωφελούμενους του «Ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας»;

3.    Ποια άμεσα μέτρα θα λάβει σε επίπεδο ολοκληρωμένου κυβερνητικού σχεδιασμού για την άμεση προστασία των ανέργων και τη δημιουργία θέσεων πλήρους, σταθερής και αξιοπρεπώς αμειβόμενης εργασίας, πέρα από τα Προγράμματα που αντιμετωπίζουν την εργασία όχι ως νομίμως αμειβόμενη προσφορά στην κοινωνία και παραγωγή πλούτου, αλλά ως ανακύκλωση ανέργων;


Η ερωτώσα βουλευτής


Χαραλαμπίδου Δέσποινα


Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ