ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

01/08/2014

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών - Zητήματα ασφαλίσεως του επιστημονικού προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου»

Τροπολογία-Προσθήκη


Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»


Θέμα: Zητήματα ασφαλίσεως του επιστημονικού προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου».


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


 Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου» αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό την παροχή νομικών πληροφοριών για το διεθνές, το κοινοτικό και τα αλλοδαπά δίκαιο προς Υπουργεία, Δικαστήρια, τις λοιπές Αρχές του Κράτους, δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Επίσης, το Ινστιτούτο παρέχει νομικές πληροφορίες για το ημεδαπό δίκαιο σε διεθνή και αλλοδαπά Δικαστήρια και Αρχές, δικηγόρους και συμβολαιογράφους της αλλοδαπής. Η οργάνωση και η λειτουργία του διέπονται από τον ΑΝ 1712/1939, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και από τον Κανονισμό του, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 7009/1983 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου απασχολείται σε αυτό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ενώ η ιδιότητα μέλους του επιστημονικού προσωπικού δεν είναι ασυμβίβαστη προς την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, το επιστημονικό προσωπικό μισθοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου του ν. 4024/2012 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011).

Οι επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου υπάγονται τόσο στους κλάδους ασφάλισης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (εκ της ιδιότητάς τους ως απασχολούμενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Ν.Π.Δ.Δ.) όσο και στους κλάδους ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ.) και στον Τομέα Υγείας – Προνοίας Δικηγόρων (εκ της ιδιότητάς τους ως δικηγόρων). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι μετά το 1993 ασφαλισθέντες δικηγόροι-επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου, που δεν επέλεξαν κατ’ άρθρο 39 παρ. 1 και 2 ν. 2084/1992 ασφάλιση κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., αλλά εξακολούθησαν να ασφαλίζονται στον Τ.Α.Ν., τον Τ.Ε.Α.Δ. και τον Τομέα Υγείας – Προνοίας Δικηγόρων ως δικηγόροι, καταβάλλουν εξ ολοκλήρου οι ίδιοι τις ασφαλιστικές τους εισφορές, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ινστιτούτου.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται να ισχύσει και για τους δικηγόρους που απασχολούνται ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο και ασφαλίζονται στον Τ.Α.Ν., τον Τ.Ε.Α.Δ. και τον Τομέα Υγείας – Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, διάταξη αντίστοιχη προς αυτή που προβλέπει τον επιμερισμό των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ δικηγόρων απασχολούμενων με πάγια αντιμισθία και των εργοδοτών τους (βλ. άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1868/1989, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 37 παρ. 1 ν. 2145/1993).

 Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το Ινστιτούτο είναι στην ουσία αυτοχρηματοδοτούμενο, με κύριο πόρο τα έσοδα από τις παρεχόμενες νομικές πληροφορίες (βλ. άρθρο 5 ν. 1712/1939). Το εν λόγω προσωπικό αποτελείται επί του παρόντος από τις δύο υπογράφουσες, τις οποίες και μόνο αφορά η ως άνω ρύθμιση.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ


Άρθρο ...

Οι διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 2145/1993, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται υποχρεωτικά και για το ασφαλισθέν μετά την 1.1.1993 προσωπικό των άρθρων 5 και 6 του ν. 924/1979, όπως εκάστοτε ισχύουν.  Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.Οι προτείνοντες βουλευτές

Κατριβάνου Βασιλική

Στρατούλης Δημήτρης

Κοντονής Σταύρος

Μπόλαρη ΜαρίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ