ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/08/2014

Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τις διαγραφές των φοιτητώνΤροπολογία και προσθήκη για τις προαναγγελθείσες διαγραφές των φοιτητών από τα ΑΕΙ κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου ΄΄ Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις΄΄. Με την τροπολογία/ προσθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος ενός μεγάλου αριθμού επί πτυχίω φοιτητών, οι οποίοι με τις ισχύουσες διατάξεις απειλούνται με άμεσες και οριζόντιες διαγραφές - χωρίς μεταξύ άλλων να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση των σπουδών τους - μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος (αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο). Στην αδικία των επικείμενων οριζόντιων διαγραφών, προστίθενται μεταξύ των άλλων και τα εξής δεδομένα: α) Στους φοιτητές αυτούς δεν δόθηκε η ευκαιρία εφαρμογής των άλλων ευνοϊκών διατάξεων (πχ. διακοπής σπουδών κ.α., λόγω μη κατάρτισης οργανισμών), β) δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οικονομική επιβάρυνση των σχολών, καθώς δε δικαιούνται καμία παροχή (συγγράμματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση, στέγαση, εκπτώσεις στις μεταφορές, σε εισιτήρια, επιδόματα), γ) δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πόσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους  καθώς η υποχρεωτική εγγραφή, ως δήλωση συνέχισης, ουδέποτε εφαρμόστηκε και  δ) οι πρωτοφανείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τις οποίες διέρχεται η χώρα.

Είναι οι διατάξεις των παραγράφων 9, α, β, και γ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 που προβλέπουν, αφενός την οριζόντια «αυτοδίκαιη» διαγραφή (λόγω παρέλευσης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης που ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη) και αφετέρου τη ρύθμιση του θέματος από τους Οργανισμούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για άλλη μια φορά ότι οι διαγραφές των φοιτητών μεγιστοποιούν την ταξική επίθεση προς τα χαμηλά και λαϊκά στρώματα της κοινωνίας μέσα στην κρίση.

Γι΄αυτό απαιτεί την άμεση τροποποίηση του άρθρου 80 «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις», του ν. 4009/2011 (195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων  εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Οι παράγραφοι 9,α, 9,β, και 9,γ, του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 πρέπει να διαγραφούν και να αντικατασταθούν ως εξής: "Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να προβούν, μόνο στη διαγραφή των φοιτητών που δεν εγγράφονται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ή  που δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους, με εξαίρεση την περίπτωση συνδρομής ανωτέρας βίας ή πραγματικού και σοβαρού κωλύματος».

Τη στιγμή που οι επί πτυχίω φοιτητές ούτε το δημόσιο επιβαρύνουν ούτε την εκπαιδευτική διαδικασία δυσχεραίνουν, μήπως ο ανομολόγητος σκοπός του Υπουργείου, πέραν του να δείξει ότι "νοικοκυρεύει" τα ιδρύματα, είναι η λογιστική μείωση της αναλογίας διδασκόντων διδασκομένων, άρα προάγγελος μείωσης προσωπικού σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ σύμφωνα με το νέο σχέδιο που αυτή τη φορά θα ονομαστεί, όχι ΑΘΗΝΑ 2, αλλά ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ 1;


Επιτροπή Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου Παιδείας και Θρησκευμάτων  ΣΥΡΙΖΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου "Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις".
Άρθρο  7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η απαλοιφή των επαχθών διατάξεων και η
αποκατάσταση μιας αδικίας σε βάρος ενός μεγάλου αριθμού επί πτυχίω φοιτητών, οι οποίοι (με τις εν λόγω διατάξεις) απειλούνται αφενώς με άμεσες και οριζόντιες διαγραφές, (χωρίς πχ  να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση των σπουδών κ.α.) μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, (αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο), αφετέρου οι ίδιες διατάξεις παραπέμπουν το θέμα στους υπό κατάρτιση οργανισμούς.
Oι διαγραφές φοιτητών μεγιστοποιούν την ταξική επίθεση προς τα χαμηλά και λαϊκά στρώματα της κοινωνίας μέσα στην κρίση.
Στην αδικία δε των επικείμενων οριζόντιων διαγραφών, προστίθενται μεταξύ των άλλων και τα εξής δεδομένα:
α) Στους φοιτητές αυτούς δεν δόθηκε η ευκαιρία εφαρμογής των άλλων ευνοϊκών διατάξεων (πχ. διακοπής σπουδών κ.α., λόγω μη κατάρτισης οργανισμών),
β) δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οικονομική επιβάρυνση των σχολών, καθώς δε δικαιούνται καμία παροχή,
γ) δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πόσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους  καθώς η υποχρεωτική εγγραφή, ως δήλωση συνέχισης, ουδέποτε εφαρμόστηκε και
δ) οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τις οποίες διέρχεται η χώρα.
Ειδικότερα επιδικώκεται η άμεση αποκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού επί πτυχίω φοιτητών, για τους οποίους:
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, α, β, και γ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 προβλέπουν, αφενός την οριζόντια «αυτοδίκαιη» διαγραφή (λόγω παρέλευσης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης που ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη) και αφετέρου τη ρύθμιση του θέματος από τους Οργανισμούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Όμως οι προβλέψεις για "αυτοδίκαιη απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας  - εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος" -  στην πράξη αλληλοαναιρούνται. 2. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες, που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστήρηση των σπουδών, το ενδιαφέρον συνέχισης των σπουδών και άλλα δεδομένα. 3. Δεν τους δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής άλλων ευνοϊκών προβλέψεων (όπως, πχ των άρθρων 33 παρ.3, περί εγγραφής φοιτητών μερικής φοίτησης, του άρθρου 33 παρ. 4, περί διακοπής φοίτησης, του άρθρου 35 περί συμβούλου σπουδών, του άρθρου 80 παρ. 9δ περί δικαιώματος διακοπής των σπουδών "με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από
τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών") λόγω μη ολοκλήρωσης των Οργανισμών (και ενδεχομένως και λόγω μη κατάρτισης του Κανονισμού των προπτυχιακών σπουδών, του άρθρου 34). 4. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πιθανή επιβάρυνση των Ανώτατων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους επί πτυχίω φοιτητές καθώς έχει καταργηθεί κάθε στήριξη, μέριμνα της πολιτείας, (συγγράμματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση, στέγαση, εκπτώσεις στις μεταφορές, σε εισιτήρια, επιδόματα) εφόσον οι φοιτητές υπερβούν ορισμένη διάρκεια της φοίτησης.  5.Ο αριθμός των επί πτυχίω φοιτητών 'δεν λογαριάζεται' για τις χρηματοδοτήσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (άρθ. 63 του ν. 4009/2011). 6. Οι φοιτητές που υπερβαίνουν το όριο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκπροσώπηση των φοιτητών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (άρθ. 8 παρ. 6).
7. Μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η υποχρεωτική εγγραφή (εκτός λόγων ανωτέρας βίας) ανά εξάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 33), που ουσιαστικά καθιστά τους ίδιους τους φοιτητές υπεύθυνους για τη συνέχιση ή μη των σπουδών τους και παράλληλα θα συμβάλει στην εκκαθάριση των μητρώων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 8. Η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών  σε συνδυασμό με την ανεύρεση εργασίας παράλληλα με την όχι πάντα επιτυχή προσπάθεια παρακολούθησης των μαθημάτων, είναι πολύ πιθανό να εκκολάπτουν την καθυστέρηση ή την εγκατάλειψη των σπουδών τους. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Τροποποίηση του άρθρου 80 «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις», του ν. 4009/2011 (195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων  εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
Οι παράγραφοι 9,α, 9,β, και 9,γ, του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 διαγράφονται και
αντικαθίστανται ως εξής: "Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να προβούν, μόνο στη διαγραφή των φοιτητών που δεν εγγράφονται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ή  που δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους, με εξαίρεση την περίπτωση συνδρομής ανωτέρας βίας ή πραγματικού και σοβαρού κωλύματος»

Οι προτείνοντες βουλευτές


Τάσος Κουράκης
Νίκος Βούτσης
Παναγιώτα Δριτσέλη
Χρήστος Μαντάς
Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη
Γιώργος  Πάντζας
Μαρία Κανελλοπούλου
Τζένη  Βαμβακά
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ