ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

07/08/2014

Απαλοιφή διατάξεων σχετικά με διαγραφές φοιτητών - Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου: Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου "Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις".

Θέμα: Απαλοιφή διατάξεων  σχετικά με διαγραφές φοιτητών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η απαλοιφή των επαχθών διατάξεων και η

αποκατάσταση μιας αδικίας σε βάρος ενός μεγάλου αριθμού επί πτυχίω φοιτητών, οι οποίοι (με τις εν λόγω διατάξεις) απειλούνται αφενώς με άμεσες και οριζόντιες διαγραφές, (χωρίς πχ  να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση των σπουδών κ.α.) μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, (αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο), αφετέρου οι ίδιες διατάξεις παραπέμπουν το θέμα στους υπό κατάρτιση οργανισμούς.

Oι διαγραφές φοιτητών μεγιστοποιούν την ταξική επίθεση προς τα χαμηλά και λαϊκά στρώματα της κοινωνίας μέσα στην κρίση.

Στην αδικία δε των επικείμενων οριζόντιων διαγραφών, προστίθενται μεταξύ των άλλων και τα εξής δεδομένα:

α) Στους φοιτητές αυτούς δεν δόθηκε η ευκαιρία εφαρμογής των άλλων ευνοϊκών διατάξεων (πχ. διακοπής σπουδών κ.α., λόγω μη κατάρτισης οργανισμών),

β) δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οικονομική επιβάρυνση των σχολών, καθώς δε δικαιούνται καμία παροχή,

γ) δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πόσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους  καθώς η υποχρεωτική εγγραφή, ως δήλωση συνέχισης, ουδέποτε εφαρμόστηκε και

δ) οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τις οποίες διέρχεται η χώρα.

Ειδικότερα επιδικώκεται η άμεση αποκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού επί πτυχίω φοιτητών, για τους οποίους:

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, α, β, και γ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 προβλέπουν, αφενός την οριζόντια «αυτοδίκαιη» διαγραφή (λόγω παρέλευσης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης που ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη) και αφετέρου τη ρύθμιση του θέματος από τους Οργανισμούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Όμως οι προβλέψεις για "αυτοδίκαιη απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας  - εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος" -  στην πράξη αλληλοαναιρούνται. 2. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες, που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστήρηση των σπουδών, το ενδιαφέρον συνέχισης των σπουδών και άλλα δεδομένα. 3. Δεν τους δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής άλλων ευνοϊκών προβλέψεων (όπως, πχ των άρθρων 33 παρ.3, περί εγγραφής φοιτητών μερικής φοίτησης, του άρθρου 33 παρ. 4, περί διακοπής φοίτησης, του άρθρου 35 περί συμβούλου σπουδών, του άρθρου 80 παρ. 9δ περί δικαιώματος διακοπής των σπουδών "με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από

τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το

ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών") λόγω μη ολοκλήρωσης των Οργανισμών (και ενδεχομένως και λόγω μη κατάρτισης του Κανονισμού των προπτυχιακών σπουδών, του άρθρου 34). 4. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πιθανή επιβάρυνση των Ανώτατων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους επί πτυχίω φοιτητές καθώς έχει καταργηθεί κάθε στήριξη, μέριμνα της πολιτείας, (συγγράμματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση, στέγαση, εκπτώσεις στις μεταφορές, σε εισιτήρια, επιδόματα) εφόσον οι φοιτητές υπερβούν ορισμένη διάρκεια της φοίτησης.  5.Ο αριθμός των επί πτυχίω φοιτητών 'δεν λογαριάζεται' για τις χρηματοδοτήσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (άρθ. 63 του ν. 4009/2011). 6. Οι φοιτητές που υπερβαίνουν το όριο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκπροσώπηση των φοιτητών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (άρθ. 8 παρ. 6).

7. Μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η υποχρεωτική εγγραφή (εκτός λόγων ανωτέρας βίας) ανά εξάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 33), που ουσιαστικά καθιστά τους ίδιους τους φοιτητές υπεύθυνους για τη συνέχιση ή μη των σπουδών τους και παράλληλα θα συμβάλει στην εκκαθάριση των μητρώων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 8. Η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών  σε συνδυασμό με την ανεύρεση εργασίας παράλληλα με την όχι πάντα επιτυχή προσπάθεια παρακολούθησης των μαθημάτων, είναι πολύ πιθανό να εκκολάπτουν την καθυστέρηση ή την εγκατάλειψη των σπουδών τους. 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ


Τροποποίηση του άρθρου 80 «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις», του ν. 4009/2011 (195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων  εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Οι παράγραφοι 9,α, 9,β, και 9,γ, του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 διαγράφονται και

αντικαθίστανται ως εξής: "Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να προβούν, μόνο στη διαγραφή των φοιτητών που δεν εγγράφονται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ή  που δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους, με εξαίρεση την περίπτωση συνδρομής ανωτέρας βίας ή πραγματικού και σοβαρού κωλύματος»


Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014


Οι προτείνοντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Νίκος Βούτσης

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Παναγιώτα Δριτσέλη

Χρήστος Μαντάς

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Γιώργος  Πάντζας

Μαρία Κανελλοπούλου

Τζένη  Βαμβακά

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Γιάννης Αμανατίδης

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Βασίλης  Κυριακάκης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ