ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

25/08/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Να δοθεί αναδρομικά με ισχύ από 1.1.2013 έως 24.7.2014 το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους απασχολούμενους των Φο.Δ.Σ.Α. - Ν.Π.Ι.Δ. που απασχολούνται στη διαχείριση των απορριμμάτων 

Ερώτηση

Προς τους Υπουργούς:

-Οικονομικών

-Εσωτερικών

-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Θέμα: Να δοθεί αναδρομικά με ισχύ από 1.1.2013 έως 24.7.2014 το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους απασχολούμενους των Φο.Δ.Σ.Α. - Ν.Π.Ι.Δ. που απασχολούνται στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Μέχρι τις 31/12/2012 το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ελάμβανε το σύνολο του προσωπικού που εργαζόταν στην αποκομιδή απορριμμάτων καθώς και σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, άσχετα με την νομική μορφή (Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ).

Ωστόσο, από την 1.1.2013, βάσει του ν. 4093/2012 και το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. υπάγεται στο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο). Στο υπ’ αριθ. οικ. 2/19352/0022, 20/02/2013, έγγραφο του Υπουργείο Οικονομικών αναφέρονται τα εξής:

«3. Με αφορμή την παρούσα κοινοποίηση, και κατόπιν πλήθους αιτημάτων διαφόρων φορέων, σας ενημερώνουμε και για το ακόλουθο ζήτημα: μετά την ένταξη του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Α΄ Μέρους του ν. 3429/2005 στις βαθμολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011, από 1-1-2013 έως και 30-6-2013 είναι ενεργή η εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των αποφάσεων αυτών, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος, πρέπει οι φορείς να υποβάλλουν στο εποπτεύον υπουργείο τα αιτήματά τους. Κατόπιν, το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να καταρτίσει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, κατά προτίμηση για το σύνολο των φορέων που εποπτεύει, και στη συνέχεια να το υποβάλλει στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για συνυπογραφή.  Από 1-1-2013, και μέχρι την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων, δεν είναι δυνατή η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των παραπάνω φορέων».

Το Υπουργείο Οικονομικών αναστέλλει δηλαδή την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στα Ν.Π.Ι.Δ. και ζητά από όλους τους Φορείς να υποβάλλουν στα εποπτεύοντα Υπουργεία τα αιτήματα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του Ν. 4024/2011 και να δοθεί το επίδομα και στους απασχολούμενους στα Ν.Π.Ι.Δ.

Όλοι οι Φορείς με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ απέστειλαν έγκαιρα τους καταλόγους με το προσωπικό που εμπίπτει στην κατηγορία της ανθυγιεινής εργασίας, και ενώ  ανέμεναν την έκδοση της σχετικής  απόφασης, περνά η προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2013 χωρίς την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

Σε ερώτηση 28 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στις 3.9.2013 με θέμα «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις ΔΕΥΑ» τα συνερωτώμενα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών απαντούν ως εξής:

•    Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 3417-31.10.2013 αναφέρει ότι αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

•    Το Υπουργείο Οικονομικών με το έγγραφο αριθ. πρωτ. 2/81897/0022, 17.09.2013 αναφέρει ότι  «Η εφαρμογή της διάταξης, παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, συνεπάγεται την ύπαρξη αποκλειστικής προθεσμίας για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η προθεσμία αυτή έληξε την 30/06/2013, και πλέον δεν υπάρχει πλέον εξουσιοδότηση για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Με την υπ’ αριθ. 2/19352/0022/20.02.2013 εγκύκλιό μας (ΑΔΑ ΒΕΤΟΗ-35Ν) τα Υπουργεία είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξη της προθεσμίας αυτής».

•    Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το υπ’ αριθ. ΤΚΕ/Φ.2/25619/20.09.2013, έγγραφο του αναφέρει ότι αρμόδιο Υπουργείο για το παραπάνω θέμα είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

•    Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 1893/27-9-2013, έγγραφο του, αναφέρει ότι αρμόδιο για να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπία είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Εν τέλει, μετά την πάροδο πλέον του ενός έτους και μετά από αλλεπάλληλα έγγραφα των εμπλεκόμενων Φορέων αλλά και ερωτήσεις στην Βουλή, με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2012/24.07.2014, τεύχος Β΄) των 3 συναρμόδιων Υπουργείων (Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) δίνεται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας αλλά χωρίς αναδρομική ισχύ, αφού ζητείται και πάλι από όλους τους Φορείς να ξαναστείλουν τα αιτήματα.

Με βάση τα ανωτέρω,


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

-    Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν για έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ και με αναδρομική ισχύ από 1/1/2013, δεδομένου ότι το θέμα της απόδοσης επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους απασχολούμενους των Φο.Δ.Σ.Α. - Ν.Π.Ι.Δ. που απασχολούνται στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι μείζονος σημασίας;

-    Τι θα γίνει στις περιπτώσεις που οι Διοικήσεις των Φορέων, αναμένοντας την έκδοση της ΚΥΑ, έδωσαν το επίδομα;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιάννης Σταθάς

Δημήτρης Στρατούλης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ