ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

26/08/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Η διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας (πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας) "ξεπουλάει" το Συνεταιρισμό σε ιδιώτες 


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Η διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας (πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας) “ξεπουλάει” το Συνεταιρισμό σε ιδιώτες».


Η Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας ήταν η πρώτη Ένωση που ιδρύθηκε στη χώρα μας  το έτος 1987,  με συνένωση των 7 περιφερειακών ενώσεων του νομού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1541/85, υποστηρίχτηκε από τους συνεταιρισμούς του νομού και η όποια περιουσία  απέκτησε ανήκει σε όλους τους Μεσσήνιους παραγωγούς. Αυτό βέβαια αποτελεί μόνο μια θεωρητική προσέγγιση δεδομένου ότι αυτή την στιγμή  κανένα στοιχείο της περιουσίας της ΕΑΣ Μεσσηνίας δεν ανήκει ή ελέγχεται ή διαχειρίζεται από τους συνεταιρισμούς του νομού. Το 2012 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του απαράδεκτου και αντι-συνεταιριστικού νόμου 4015/11 η ΕΑΣ  Μεσσηνίας  πήρε την «μεγάλη απόφαση» να μετατραπεί σε Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσσηνίας (Α.Σ.). Με το νόμο 4015/2011 δημιουργήθηκε ένας συνεταιρισμός που είναι ανταγωνιστικός με τους άλλους συνεταιρισμούς του νομού και ο οποίος πήρε και την περιουσία όλων των συνεταιρισμών και των Μεσσήνιων παραγωγών.

Οι πολιτικές που ασκήθηκαν, δεκαετίες τώρα, στο χώρο των συνεταιρισμών από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, και η κυριαρχία των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα τον πρακτικό αφανισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των Συνεταιρισμών και την απαξίωσή τους, στη συνείδηση του αγροτικού, και όχι μόνο, κόσμου. Το αποκορύφωμα βέβαια της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί, ήταν το ξεπούλημα της ΑΤΕ και η προώθηση και ψήφιση του Νόμου 4015 το 2011, από την τότε ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, η οποία ουσιαστικά φρόντισε να ανοίξει το δρόμο για την εκποίηση της περιουσίας των συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας μας σε ιδιωτικά συμφέροντα και κατά συνέπεια στον πλήρη αφανισμό του συνεταιριστικού κινήματος.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε όλοι στη Μεσσηνία την αγχώδη και με συνοπτικές διαδικασίες προσπάθεια μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, που σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν το ευρύ πλήθος των Μεσσήνιων παραγωγών, να παραδώσουν, εκχωρήσουν, «ξεπουλήσουν» την περιουσία της ΕΑΣ Μεσσηνίας σε χέρια ιδιωτών, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα και τους Μεσσήνιους αγρότες.

Με δεδομένο ότι:

1.    Η Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας επιδοτήθηκε για την «Υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΕΑΣ Μεσσηνίας» στο πλαίσιο του ΚΑΝ. {ΕΚ} 867/08.  Με την υπουργική απόφαση 286827/31.03.2009 εγκρίθηκε το πρόγραμμα εργασίας με συνολικό προϋπολογισμό 3.855.650 ευρώ με 19 δραστηριότητες και στους πέντε τομείς του Καν. 867/2008. Στα πλαίσια του ίδιου κανονισμού δόθηκε επιπλέον επιχορήγηση για δύο τριετίες με τον καν. 1280/12. Επομένως ότι διαθέτει σήμερα η Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας από υλικοτεχνικής και μηχανολογικής υποδομής δεν μπορούν να ενοικιασθούν παρά μόνο αν επιστραφούν πίσω τα χρήματα πληρώνοντας και το σχετικό πρόστιμο στην ΕΕ.

2.    Τα σήματα της Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα που γίνονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να εκχωρηθούν για εικοσαετία γιατί δεν βρίσκονται στην δικαιοδοσία του νέου συνεταιρισμού επειδή ακόμα χρησιμοποιούν το παλιό όνομα.

3.    Όλα τα στοιχεία δείχνουν να υπάρχει σκοπιμότητα χρεοκοπίας της ΕΑΣ. Αυτό διότι κατά την  διαδικασία μετατροπής της ΕΑΣ σε αγροτικό συνεταιρισμό, και στην έκθεση εκτίμησης του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Μπουντά παρατηρείται η υποτίμηση της αξίας της περιουσίας της ΕΑΣ, επειδή:

•    Δεν αποτιμήθηκε η αξία των εμπορικών σημάτων της ΕΑΣ.

•    Δεν αποτιμήθηκε η φήμη και πελατεία της ΕΑΣ.

•    Υποτιμήθηκε η αξία μηχανημάτων, επίπλων και ψυγείων  της ΕΑΣ.

•    Υποτιμήθηκε η αξία των συμμετοχών και ιδιαίτερα το 20% των μετοχών της ΣΚΟΣ  ΑΣΕ που κατέχει η ΕΑΣ.

•    Αποτιμηθήκαν εσφαλμένα ανύπαρκτες υποχρεώσεις.

4.    Την διετία που ακολούθησε την μετατροπή, δηλαδή διαχειριστικές χρήσεις 2012 – 2013, η ΕΑΣ είχε απώλεια  ακαθάριστων εσόδων σε ποσοστό 59,66% σε σχέση με την χρήση του 2011. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μη χρηστή διαχείριση και στην υποστελέχωση του τμήματος πωλήσεων, λόγω απολύσεων και αντικατάστασης εμπείρων στελεχών με συνέπεια την απώλεια μεγάλης μερίδας πελατών.

5.    Η απόφαση της γενικής συνέλευσης ελήφθη με παρουσία μόνο 40 μελών! του συνεταιρισμού την 29η Ιουνίου 2014 χωρίς να έχει προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση και αναλυτική συζήτηση με τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς του Νομού και χωρίς καμία μελέτη. Η απόφαση αυτή δημιουργεί πλήθος ερωτηματικών ως προς τη σκοπιμότητα της, υποκρύπτει δόλιους σκοπούς και λειτουργεί ενάντια στο κοινό συμφέρον γιατί είναι στην ουσία, απ’ ευθείας ανάθεση, αφού δεν έγινε πρόσκληση για τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους. Συνεπώς η απόφαση αυτή δεν είναι νόμιμη αφού αυτό αντίκειται στο καταστατικό και το νόμο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Έχει εξετάσει το Υπουργείο τη νομιμότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ. (πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας), η οποία ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για την υπογραφή σύμβασης εκχώρησης σε ιδιωτικά συμφέροντα, μετά μάλιστα τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας;

2.    Θα ελέγξει το Υπουργείο, ως εποπτεύουσα αρχή, τη νομιμότητα παραχώρησης σε ιδιώτη για 20 χρόνια της υλικοτεχνικής υποδομής από τη διοίκηση της πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας που δημιουργήθηκε από το 1935 με το μόχθο και την εισφορά των Μεσσήνιων αγροτών και που αποκτήθηκαν και με  επιδότηση του προγράμματος «Υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΕΑΣ Μεσσηνίας» στο πλαίσιο του ΚΑΝ. {ΕΚ} 867/08;

3.    Σε τι ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την παράνομη παραχώρηση των σημάτων της ΕΑΣ που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα που γίνονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις, αφού αυτά δεν μπορούν να εκχωρηθούν για εικοσαετία γιατί δεν βρίσκονται στην δικαιοδοσία του νέου συνεταιρισμού;

4.    Θα ελέγξει το Υπουργείο την ορθότητα της διαδικασίας αποτίμησης της περιουσίας της ΕΑΣ Μεσσηνίας από τον ορκωτό λογιστή, όπως επίσης και την διαδικασία παραχώρησης σε ιδιώτη της υλικοτεχνικής υποδομής της;

5.    Θα ελέγξει την ορθότητα της διαδικασίας που αφορά τη νομιμότητα της απόφασης της Γ.Σ. και του ΔΣ του Α.Σ. (πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας), αφού δεν έγινε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, δεν αξιολόγησε τις άλλες συνεταιριστικές προτάσεις και συνεργασίες,  και ελήφθη η απόφαση κατά παράβαση του ισχύοντος νόμου, των ευρωπαϊκών κανονισμών αλλά και καταστατικού της;

6.    Προτίθεται να ακυρώσει την απόφαση της Γ.Σ. του Α.Σ. (πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας), στην οποία μάλιστα συμμετείχαν μόνο 40 μέλη,  για υπογραφή σύμβασης εκχώρησης σε ιδιωτικά συμφέροντα με δεδομένο ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει το καταστατικό, το νόμο και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και είναι ετεροβαρής για τα συμφέροντα των μελών του Α.Σ. Μεσσηνίας (πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας);

7.    Πότε επιτέλους το Υπουργείο θα προχωρήσει στην κατάργηση του νόμου 4015/2011, η εφαρμογή του οποίου έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στους παραγωγούς και στην περιουσία των συνεταιρισμών η οποία έχει δημιουργηθεί με τον ιδρώτα και το μόχθο γενιών και γενιών αγροτών και θα φέρει ένα νέο νόμο ο οποίος θα είναι ενισχύει τη συνεταιριστική ιδέα, θα ρυθμίζει τη διαφανή λειτουργία τους, θα λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των παραγωγών και θα διασφαλίζει την περιουσία των συνεταιρισμών;


Οι ερωτώντες Βουλευτές


Πετράκος Αθανάσιος


Αποστόλου Ευάγγελος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ