ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

11/09/2014

Απάντηση του Επιτρόπου Κατάϊνεν σε ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη - Αποφεύγει να αξιολογήσει η Κομισιόν την, κοινωνικά άδικη και αναποτελεσματική, υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών και υποστηρίζει την κυβερνητική πολιτική
Αρνείται να σχολιάσει η Κομισιόν τις συνέπειες της κοινωνικά άδικης, φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση μέσω του Μνημονίου, στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Γίρκι Κατάϊνεν, στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης βασιζόμενος στην έκθεση της Eurostat για τη φορολογία στην ΕΕ (Taxation Trends in the European Union, 2014), σύμφωνα με την οποία «η ελληνική οικονομία αποδίδει πολύ χαμηλότερα φορολογικά έσοδα στο κράτος, σε σχέση με τα κράτη μέλη της ΕΕ… παρά το γεγονός ότι από το 2010, μέσω των πολιτικών λιτότητας, η φορολογία έχει αυξηθεί δραματικά για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών», ζητούσε από την Κομισιόν να αξιολογήσει «τις τεράστιες αυξήσεις στη φορολογία, ιδιαίτερα για τα φυσικά πρόσωπα και τους εργαζόμενους, μετά από 4 χρόνια εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έθετε ακόμη το θέμα της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού είσπραξης του ΦΠΑ και αφού σημείωνε ότι «η Ελλάδα καταλαμβάνει μια από τις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ στην αποτελεσματικότητα των έμμεσων φόρων», ρωτούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «τι μέτρα έχει προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΦΠΑ και του ελληνικού φορολογικού συστήματος».


Στην απάντησή της η Κομισιόν αποφεύγει να αξιολογήσει την αποτυχημένη μνημονιακή φο-ρολογική πολιτική, που ρίχνει το βάρος στους κοινωνικά αδύνατους, περιορίζοντας ταυτόχρονα τα δημόσια έσοδα. Στο σχόλιό της, «πετά την μπάλα στην εξέδρα», υποστη-ρίζοντας πως στο εγγύς μέλλον «οι μεταρρυθμίσεις συνεπάγονται σημαντική απλούστευση και εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, και αναμένεται να αποφέρουν πολύ υψηλότερα έσοδα λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, της εισαγωγής του στοιχείου της σταθερότητας στο σύστημα, της προαγωγής των νέων επενδύσεων και της αναβάθμισης της δίκαιης μεταχεί-ρισης». Όμως, δεν εξηγεί ούτε προς ποια κατεύθυνση θα διευρυνθεί η φορολογική βάση, ούτε πώς θα επιτευχθεί η δίκαιη μεταχείριση, κάτι που θα σήμαινε ριζικές αλλαγές στην φορολόγηση.

Στο ερώτημα για την αναποτελεσματικότητα του μηχανισμού είσπραξης του ΦΠΑ, ο Επίτροπος Κατάϊνεν παραδέχεται την ανεπάρκεια του ελληνικού συστήματος είσπραξης ΦΠΑ και την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων, αλλά αποφεύγει να δημοσιοποιήσει τυχόν συγκεκριμένες προτάσεις της Κομισιόν προς την ελληνική κυβέρνηση, παρα-πέμποντας το θέμα στην αξιολόγηση της Τρόικα στο τέλος Σεπτέμβρη στην Αθήνα.


Ακολουθούν η ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη και η απάντηση της Κομισιόν:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Υπερφορολόγηση στην Ελλάδα.


Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat για τη φορολογία, η ελληνική οικονομία αποδίδει πολύ χαμηλότερα φορολογικά έσοδα στο κράτος, σε σχέση με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, την τριετία 2010-2012 παρουσιάζεται μικρή αύξηση φορολογικών εσόδων, παρά το γεγονός ότι από το 2010, μέσω των πολιτικών λιτότητας, η φορολογία έχει αυξηθεί δραματικά για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Η παραπάνω αύξηση, μάλιστα, έχει επιτευχθεί με άνισο τρόπο, αφού η φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων αυξήθηκε, ενώ η αντίστοιχη των επιχειρήσεων μειώθηκε.

Αναφορικά με τους έμμεσους φόρους και ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα του ΦΠΑ, τόσο η 4η Αξιολόγηση της Επιτροπής, του 2ου ελληνικού Προγράμματος, όσο και η Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας, επισημαίνουν ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει μια από τις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ, σημειώνοντας ως βασικές αιτίες τον αναποτελεσματικό φορολογικό μηχανισμό και την ένταση της οικονομικής κρίσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Πώς αξιολογεί τις τεράστιες αυξήσεις στη φορολογία, ιδιαίτερα για τα φυσικά πρόσωπα και τους εργαζόμενους, μετά από 4 χρόνια εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών; Έχουν αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα; Θεωρεί ότι η κατανομή του φορολογικού βάρους στην Ελλάδα είναι κοινωνικά δίκαιη;

2.    Τι μέτρα έχει προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΦΠΑ και του ελληνικού φορολογικού συστήματος;


Απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής


1. Στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής επιχειρείται ευρεία αναδιάρθρωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Οι μεταρρυθμίσεις συνεπάγονται σημαντική απλούστευση και εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, και αναμένεται να αποφέρουν πολύ υψηλότερα έσοδα λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, της εισαγωγής του στοιχείου της σταθερότητας στο σύστημα, της προαγωγής των νέων επενδύσεων και της αναβάθμισης της δίκαιης μεταχείρισης. Η επίδραση των μεταρρυθμίσεων αυτών στην ενίσχυση των εσόδων αναμένεται να καταστεί εμφανέστερη τα επόμενα τρίμηνα, καθώς προχωρεί η υλοποίηση. Λεπτομερής περιγραφή των μεταρρυθμίσεων αυτών υπάρχει στις σελίδες 30 έως 34 της έκθεσης συμμόρφωσης η οποία αντιστοιχεί στην 4η αναθεώρηση του 2ου προγράμματος προσαρμογής .

2. Η Επιτροπή συμφωνεί με το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου για την ανάγκη λήψεως μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας του ΦΠΑ στην Ελλάδα. Παραδοσιακά, η απόδοση του ελληνικού συστήματος ΦΠΑ ήταν ανεπαρκής και εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα έλλειψης συμμόρφωσης που έχει οξυνθεί έτι περαιτέρω τα τελευταία έτη. Στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να προβούν σε διεξοδική εξέταση των σχετικών με το ΦΠΑ πολιτικών και διοικητικών πρακτικών για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ, μέσω συνολικών μεταρρυθμίσεων που θα εφαρμοστούν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2015. Το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί με τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της 5ης ανασκόπησης του προγράμματος που θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο.


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ