ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/09/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης σε ζητήματα του Γηροκομείου Αθηνών 

Ερώτηση

προς Υπουργούς

-    Οικονομικών

-    Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Θέμα: Απουσία πολιτικής βούλησης σε ζητήματα του Γηροκομείου Αθηνών

Για ζητήματα που αφορούν το Γηροκομείο Αθηνών οι καταγγελίες που φτάνουν με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Βουλή είναι συνεχείς. Η κατάθεση των ερωτήσεων με αριθμούς πρωτοκ.: α) 8318/2010, 439/2012, 632/2013 και η 178/2013 επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, β) 8318/2010 και η 823/2014 ερώτηση και Α.Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε., γ) 2909/2013 των ΑΝΕΛ, αποδεικνύει ότι ζητήματα σχετικά με το Γηροκομείο Αθηνών είχαν δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον από το 2010, ενώ ήδη από το 2008 και μέχρι σήμερα απασχολούν τακτικά τα Μ.Μ.Ε.

Το σωματείο "Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών" - Γηροκομείο Αθηνών είχε ταμειακά διαθέσιμα στις αρχές του οικονομικού έτους του 2007 :

α) Χρεόγραφα αξίας 6.420.448 ευρώ, β) Καταθέσεις προθεσμίας ύψους 5.287.769 ευρώ, γ) Αυτοτελούς Διαχείρισης Κεφάλαια Κληροδοτημάτων ύψους 5.897.490 ευρώ, δ) Καταθέσεις Όψεως και Ταμιευτηρίου ύψους 600.000 ευρώ, ε) Εισπράξεις από ενοίκια 3.500.000 ευρώ, ζ) Εισπράξεις τροφείων περίπου 1.400.000 ευρώ, και επιπλέον το 2008-2009 πωλήσεις ακινήτων ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σήμερα έχει χρέη χρέη ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ (σχετικά 28, 30) στο ΙΚΑ (μη απόδοση εργατικών εισφορών), περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΚΑ΄ Εφορία Αθηνών, 5-6 εκατομμυρίων ευρώ στους εργαζόμενους και υποχρέωση επιστροφής στα Κληροδοτήματα ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2008 για την αντιμετώπιση των εξόδων διοργάνωσης μεγάλης συναυλίας, έγινε ανάληψη από Κληροδότημα 400.000 ευρώ. Για την ίδια συναυλία βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 402.000 για την λήψη εικονικών τιμολογίων (σχετικό 31) στο Γηροκομείο Αθηνών. Με ποιο τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός του Κληροδοτήματος που ήταν η ανέγερση πτέρυγας φιλοξενίας ηλικιωμένων; Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Λιακόπουλος, γνώριζε την ανάληψη αυτή ως όφειλε (σχετικό 8) ;

Επιπλέον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Λιακόπουλος έχει εγκρίνει με το υπ αριθμ. πρωτ. 1198/26-4-2010 έγγραφό του τη χρήση των κεφαλαίων κληροδοτημάτων αναδρομικά από το 2005, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε την Διοίκηση του Γηροκομείου να τον ενημερώσει λεπτομερώς για ακριβή ποσά καθώς δεν προέκυπτε, όπως αναφέρει, εικόνα από τους τηρούμενους φακέλους (σχετικό 14). Ενέκρινε δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τη χρήση κεφαλαίων των κληροδοτημάτων εκ των υστέρων, για διαφορετικό σκοπό από αυτόν του διαθέτη, χωρίς την άδεια δικαστηρίου και χωρίς να γνωρίζει το ποσόν της έγκρισης. Όμως, γνώριζε ότι για αλλαγή χρήσης ενός Κληροδοτήματος απαιτείται προσφυγή στο αρμόδιο Εφετείο ή έκδοση Υπουργικής Απόφασης και ότι δεν μπορεί να δοθεί εκ των υστέρων άδεια ανάληψης κεφαλαίων Κληροδοτημάτων όπως ορίζουν τα Π.Δ. 156/2001 και 135/2010 και τα άρθρα 37 και 102 του ν. 2039/39 (σχετικά 9,10,11,12,13). Ποια ακριβώς χρονική περίοδο δαπανήθηκαν άραγε τα χρηματικά ποσά των κληροδοτημάτων που όπως προκύπτει από την πορισματική έκθεση των κ.κ. Σαρμαντά και Τζινιέρη, είχαν αναληφθεί το 2008-2009 (σχετικό 35) και ο κ. Ηλίας Λιακόπουλος εγκρίνει την ανάληψή τους το 2010 για λειτουργικά έξοδα του Γηροκομείου, μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων; Τα χρέη εξάλλου προς το ΙΚΑ, την Εφορία, τους εργαζόμενους και τα Κληροδοτήματα γιγαντώνονται κυρίως μετά το 2010 μέχρι και σήμερα και φτάνουν στο ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Διοίκηση του Γηροκομείου Αθηνών συνεχίζει την συστηματική παραβίαση των διατάξεων (σχετικά 15-24) που αφορούν τα Κληροδοτήματα. Οι αναλήψεις που ελέγχονται από τα δύο κληροδοτήματα Αδάμ και Καλογερόπουλου είναι της τάξης των 8.650.000 και μαζί με τους τόκους από το 2008 μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια όπως αποτυπώνεται στις πορισματικές εκθέσεις 2489/22-07-2004, 3199/19-09-2008, 748/02-12-2009 και 11352/30-11-2010 των Επιθεωρητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Αττικής (σχετικά 32-35).

Δεν έχει γίνει ακόμη ο καταλογισμός του ποσού των 8,3 εκατομμυρίων ευρώ και των αναλογούντων τόκων για αναλήψεις από Κληροδοτήματα στις κατά καιρούς διοικήσεις της Ελεήμονος Εταιρείας όπως εισηγείται από την 29-7-2013 το Περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων (σχετικό 29). Δεν έγινε ακόμα ταυτοποίηση των προσώπων που ασκούσαν την Διοίκηση για τα χρόνια που αναλήφθηκαν αυτά τα χρήματα (σχετικό 29).

Υπάρχουν συνεχείς αναφορές του προέδρου του σωματείου εργαζομένων στον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, τον Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για διάφορα ζητήματα μη σύννομης διαχείρισης των Κληροδοτημάτων του Γηροκομείου Αθηνών - Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών από τις κατά καιρούς Διοικήσεις του. Με το υπ αριθμ. Φ. 393/2013/11807/9-5-2014 έγγραφό του προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης ΔΕΔΕΚ, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζής (σχετικό 27), ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες της Υπηρεσίας μετά από τα έγγραφα με αριθμό 1225/23-04-2013 και 1965/21-06-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αλλά απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το αρμόδιο τμήμα Εποπτείας των Εθνικών Κληροδοτημάτων, ζητούν με τα έγγραφά τους με αριθμούς 1393/25-5-2009, 1394/25-5-2009, 3295/4-11-2010 και 1876/2011/15-2-2012, να γίνει έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος με την διαδικασία του εξαιρετικά επείγοντος, αλλά αγνοήθηκαν παντελώς (σχετικό 14). Πέντε χρόνια μετά το αρχικό αίτημα για διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, συγκαλύπτονται μη σύννομες πράξεις;

Οι αναφορές του Σωματείου εργαζομένων στο Γηροκομείο έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Αγγέλακα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Περιείχαν στοιχεία, όπως Εκθέσεις των Ελεγκτών Επιθεωρητών της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών που αναφέρουν συνεχείς παραβάσεις των Νόμων 2039/39 και 4182/2013 αλλά έχουν αγνοηθεί.

Το 2012 ορίζεται ως τακτικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο κ. Γεώργιος Κριτσέλης τότε προϊστάμενος της ΚΑ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, (σχετικό 1), αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το Γηροκομείο Αθηνών, που έχει επιδείξει απραξία στην είσπραξη των περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ χρέους του Γηροκομείου Αθηνών προς την συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. Ήταν επίσης υπεύθυνος είσπραξης και για το Ειδικό Τέλος Ακινήτων που οφείλει η Διοίκηση του Γηροκομείου  Αθηνών για 750-800 ακίνητα, το οποίο επίσης δεν πληρώνεται και είναι Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Επειδή οι καταγγελίες του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στην Ελεήμονα Εταιρία - Γηροκομείο Αθηνών (σχετικά 4,5,6,7,7α) δεν έχουν απαντηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μετά από 14 μήνες

Επειδή είναι άμεσα αναγκαίος ο έλεγχος, η εξυγίανση ενός από τα μεγαλύτερα κοινωφελή μη κερδοσκοπικά Σωματεία της χώρας και η τιμωρία όσων από υπεύθυνες θέσεις διαχειρίστηκαν μη σύννομα τα οικονομικά του Γηροκομείου,

Επειδή θα μπορούσε με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και με αξιοποίηση δύο ακινήτων να γίνει αναγκαστική είσπραξη και εξόφληση του χρέους προς τους φορείς του δημοσίου

Επειδή θεωρούμε ότι με την τροπολογία 1467 του Νόμου 4262/2014, περί εξυγίανσης των Ιδρυμάτων, Σωματείων με χρέη προς το Δημόσιο με την αξιοποίηση της περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ Α.Ε, δεσμεύει άδικα το σύνολο της περιουσίας του Γηροκομείου


Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών


1) Θα προχωρήσετε σε καταλογισμό με Υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης του αρμοδίου Τμήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στη συνεδρίαση της 26/07/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων και το άρθρο 2 του Ν.4182/13, σύμφωνα με το οποίο αρμόδιος για περιουσίες Κληροδοτημάτων άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ είναι ο Υπουργός Οικονομικών;

2) Θα προχωρήσετε σε αντικατάσταση των εκτελεστών των διαθηκών και λογοδοσία όπως ορίζει ο Ν.2039/39 και ο Ν.4182/13 και σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της Προϊσταμένης του αρμοδίου Τμήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής;

3) Γιατί δεν μεταβιβάσθηκε στη Βουλή το απαντητικό προ την Επίκαιρη ερώτησή μου έγγραφο (σχετικό 22) της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων Αττικής με αριθμό πρωτ. 3821/31-10-2013 που περιείχε εισήγηση καταλογισμού του ποσού των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ από τα κληροδοτήματα Σπυρίδωνος Αδάμ και Ευστάθιου Καλογερόπουλου;

4) Θα προχωρήσετε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τους εμπλεκόμενους δημοσίους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής;


Ερωτάται ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


1) Πότε θα δοθεί στην Βουλή το πόρισμα των Εισαγγελέων Διαφθοράς κ.κ. Ράϊκου και Ελευθεριάνου που εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2013;

2) Πότε θα δοθεί στην Βουλή το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας που εκκρεμεί από τον Οκτώβριο του 2013;


Συννημένα υποβάλλονται σε φάκελο τα σχετικά 1 έως και 35 έγγραφα που τεκμηριώνουν αναφορές του κειμένου της ερώτησης


Οι ερωτώντες βουλευτές


Ζαχαριάς Κωνσταντίνος


Βούτσης Νίκος


Κούβελα Φωτεινή


Αυλωνίτου Ελένη


Κατριβάνου Βασιλική


Μπόλαρη Μαρία


Παπαδημητρίου Μάνια


Παναγούλης Στάθης


Τσουκαλάς Δημήτρης Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ