ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/09/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Οι μειώσεις στον προϋπολογισμό των ερευνητικών έργων "Θαλής" 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

-    Παιδείας και Θρησκευμάτων

-    Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας


Θέμα: «Οι μειώσεις στον προϋπολογισμό των ερευνητικών έργων "Θαλής"»

    Mε το υπ’ αριθμό 17110/10.9.2014 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων Ε.Ζαχαράκη, επιτάσσεται η οριζόντια μείωση κατά 10% του συνολικού προϋπολογισμού όλων των ερευνητικών έργων «Θαλής», καθώς και η αναμόρφωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους. Στο ίδιο έγγραφο, γνωστοποιείται στους δικαιούχους ότι μετά την 30η Νοεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί εκ νέου αξιολόγηση της πορείας των Πράξεων και θα αποφασιστεί η «ορθολογικότερη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της καθεμιάς ξεχωριστά». Επισημαίνεται ότι η σπουδή για να ολοκληρωθεί τάχιστα η διαδικασία της εκ νέου υποβολής των σχεδίων των Πράξεων και των «αναμορφωμένων» Τεχνικών Δελτίων, γεννά μία σειρά από ερωτήματα, αναφορικά με τη θέση που επιφυλάσσει η πολιτεία στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα καθώς και τον προορισμό των κονδυλίων που θα «εξοικονομηθούν» από τις παραπάνω περικοπές.

    Το ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής» αφορά την ενίσχυση της διεπιστημονικής και της διιδρυματικής έρευνας, ενώ το πλήθος των εγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και ΤΕΙ ανέρχεται σε 237. Η πρόσκληση για την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων πραγματοποιήθηκε με το υπ’ αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 έγγραφο του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε την 30η Νοεμβρίου 2009, ενώ τα αποτελέσματα αξιολόγησης για πολλές από αυτές ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2012.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν από τους φορείς υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων (1ο εξάμηνο 2014) και σε ό,τι ειδικά αφορά τα οικονομικά δεδομένα δαπανών στην πορεία υλοποίησης των ερευνητικών έργων του προγράμματος «Θαλής», καταγράφεται μέσος όρος απορρόφησης κονδυλίων σε ποσοστό 65,4% για τα 237 υπό υλοποίηση προγράμματα και πιο συγκεκριμένα:

Ιδρύματα – Συντονιστές    Πλήθος ερευνητικών έργων (Πράξεις)    Μέσος Όρος απορρόφησης (έως 1ο εξάμηνο 2014)    Αναμενόμενος συνολικός μέσος όρος απορρόφησης (έως 1ο εξάμηνο 2014)    Ημερομηνία ολοκλήρωσης ερευνητικών έργων

Πανεπιστήμια    201    65,8%    66,7%    Σεπτέμβριος 2015

Ερευνητικά Κέντρα    23    55,2%       

ΤΕΙ    13    75,4%       

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι για τα έργα εκείνα που υλοποιούνται από τα ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ακόμα και εάν βρίσκονται εξαιρετικά κοντά στην ολοκλήρωσή τους, δεν προβλέπεται καμμία χρηματοδότηση για το 2ο εξάμηνο του 2014.

    Η περικοπή προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάποιου ερευνητικού έργου είναι πρωτοφανής στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και ακόμα περισσότερο αδιανόητη είναι η απαίτηση απόκρισης μιας κοινοπραξίας ερευνητικών ομάδων σε 15 ημέρες (τα έργα ΘΑΛΗΣ έχουν κατ’ ελάχιστο 3 συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες). Επιπλέον, η οριζόντια περικοπή των προϋπολογισμών όλων των έργων είναι χαρακτηριστική της έλλειψης αντικειμενικής αιτιολόγησης για την επιβολή του μέτρου.

    Επειδή τα ερευνητικά έργα του προγράμματος «Θαλής» ξεκίνησαν ύστερα από παλινωδίες, συνεχείς επαναπροκηρύξεις, σοβαρή καθυστέρηση στην έναρξη της χρηματοδότησης και στην εκταμίευση των δόσεων

    Επειδή κάθε απόπειρα μείωσης προϋπολογισμών ερευνητικών έργων που βρίσκονται στην τελική φάση είναι απαράδεκτη και δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην ολοκλήρωσή τους

    Επειδή η οριζόντια μείωση που ζητείται σε ποσοστό 10% του συνολικού προϋπολογισμού των ερευνητικών έργων δεν προέκυψε από ενδελεχή διαχειριστικό έλεγχο της προόδου του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου που ήδη λαμβάνει χώρα κατά την εξέλιξη των έργων

    Επειδή οι ζητούμενες και οι όποιες μελλοντικές μειώσεις στον προϋπολογισμό των ερευνητικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη θα εγείρει ακόμα και νομικά ζητήματα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων προς τρίτους


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1.    Πώς δικαιολογείται η μείωση κονδυλίων των υπό υλοποίηση ερευνητικών έργων ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωσή τους και πώς τελικά διασφαλίζεται η ορθή ολοκλήρωσή τους;

2.    Πώς τεκμαίρεται η «χαμηλή απορρόφηση» την οποία επικαλείται το υπ’αριθμό 17110/10.9.2014 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, με το οποίο ζητείται από τα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα να μειώσουν τον κατά 10% τον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, όταν η αναμενόμενη απορρόφηση, σύμφωνα με το χρόνο έναρξης της υλοποίησης, ανέρχεται σε ποσοστό 66,7%;

3.    Γιατί αθετεί η πολιτεία τις προγραμματικές συμφωνίες που έχει κάνει με τους επιστημονικούς υπεύθυνους των έργων, ανακαλύπτοντας σήμερα το επιχείρημα της «υψηλής υπερδέσμευσης»;

4.    Πώς τελικά θα διαχειριστεί η κυβέρνηση το ποσό που θα προκύψει από τη μείωση των προϋπολογισμών των ερευνητικών έργων κατά το 10%;

5.    Ποιο ακριβώς είναι το όραμα της παρούσας κυβέρνησης για την Έρευνα στη χώρα, όταν, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, οι ελάχιστες χρηματοδοτήσεις των ερευνητικών προγραμμάτων από Εθνικούς πόρους «αναδιανέμονται» υπηρετώντας έναν ιδιότυπο κοινωνικό αυτοματισμό;

 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θεανώ Φωτίου

Γιώργος Σταθάκης

Τάσος Κουράκης

Απόστολος Αλεξόπουλος

Χρήστος Μαντάς

Γιώργος Πάντζας

Τζένη Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου - Σαλτάρη

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ