ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/10/2014

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Σχετικά με πρόσφατα ζητήματα κακοδιοίκησης στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας
Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Σχετικά με πρόσφατα ζητήματα κακοδιοίκησης στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Τα ζητήματα κακοδιοίκησης που ταλανίζουν το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι γνωστά. Τα αναδείξαμε και με την υπ’ αριθμ. 7237/24-3-2014 ερώτησή μας προς τον αρμόδιο κ. Υπουργό. Ερώτηση, βέβαια, η οποία ποτέ δεν απαντήθηκε. Έκτοτε, οι υποθέσεις υπεξαίρεσης ύστερα από τη συγχώνευση που προέκυψε από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4109/2013, έχουν κλονίσει σε υπέρτατο βαθμό τη λειτουργία του Θ.Χ.Π. Δράμας, καθώς λειτούργησαν προσθετικά στις έντονες δυσλειτουργίες που προέκυψαν  από τη συγχώνευση του Θ.Χ.Π. Δράμας και τη μετατροπή του σε Παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Η συγκεντρωτική οργάνωση δεν συνέβαλε στην ορθή λειτουργία του ΘΠΧ Δράμας, πολλώ δε μάλλον αφού στο Κ.Κ.Π. Α.Μ.Θ. εντάχθηκε και το Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος (Παράρτημα Ξάνθης). Η έλλειψη προσωπικού με τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις κατέστη τρομακτική και είχε ως αποτέλεσμα υπάλληλοι διαφορετικών κατηγοριών να αναγκάζονται να ασκούν αλλότρια προς τις ικανότητές τους καθήκοντα με αποτέλεσμα να υποπίπτουν σε διαρκή πειθαρχικά και ποινικά παραπτώματα. Σε αυτά, προστέθηκε η καθημερινή εξ ανάγκης μετακίνηση προσωπικού από την Κομοτηνή στην Καβάλα και πολλές φορές στην Δράμα ή και η αντίστροφη μετακίνηση προσωπικού από την Δράμα στην Καβάλα, η οποία  περιέχει πολλαπλούς κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα. Ταυτόχρονα, οι υποτυπώδεις υποδομές της Καβάλας και η έλλειψη στοιχειωδών υλικών μέσων δεν επαρκούν για τη συνύπαρξη και προσφορά εργασίας των μετακινούμενων υπαλλήλων, ενώ παρατηρήθηκε και η κατασπατάληση οικονομικών πόρων για την δημιουργία υποδομών των γραφείων της Διοίκησης με πολυδάπανες ανακαινίσεις, τη στιγμή κατά την οποία τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν για την βελτίωση των υποδομών φιλοξενίας των περιθαλπομένων. Και όλα αυτά, τη στιγμή που τα 2/3 των περιθαλπομένων των ΜΚΦ ΑΜΘ βρίσκονται στην Δράμα (περισσότερα από 150 άτομα) και οι υποδομές στη Δράμα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ακόμη περισσότερα άτομα  που χρήζουν κοινωνικής υποστήριξης.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, τα διαδοχικά περιστατικά υπεξαίρεσης χρημάτων γεννούν ερωτήματα και ευθύνες των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων, που εποπτεύουν το Κ.Κ.Π. Α.Μ.Θ., τόσο όσον αφορά στην ίδια τη διοίκηση του ΝΠΔΔ όσο και στους πολιτικά εποπτεύοντες αυτού.Στο τέλος κάθε έτους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υποχρεούνται εκ του νόμου να υποβάλλουν τον οικονομικό τους απολογισμό, στην Υπηρεσία Ελεγκτικού Επιτρόπου του Νομού, στο οποίο υπάγεται ο φορέας τον οποίον διοικεί, εν προκειμένω στην Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ν. Δράμας. Η υποβολή  οικονομικού απολογισμού συνοδεύεται από την παρουσίαση εσόδων- εξόδων με παραστατικά.  Ποιες αναλήψεις έγιναν από τις τράπεζες, πόσα χρήματα κατατέθηκαν στις τράπεζες, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισοσκελισμός και η ανυπαρξία ελλειμμάτων στα ταμεία. Ο οικονομικός απολογισμός του Θ.Χ.Π. Δράμας για το οικονομικό έτος 2012, εγκρίθηκε από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Επιτρόπου του Ν. Δράμας. Δεν είναι σαφές όμως τι συνέβη με αυτόν του 2013. Σημειωτέον, ότι κατά το χρόνο συγχώνευσης το Θ.Χ.Π. Δράμας διέθετε αποθεματικά ύψους 1.200.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται στο ποσό αυτού οι οφειλές του ΕΟΠΠΥΥ προς το Ίδρυμα, σε αντίθεση με τα λοιπά Ιδρύματα του νεοσύστατου τότε Κέντρου. Το στοιχείο δε αυτό αποδείκνυε τη δυνατότητα αυτοδύναμης λειτουργίας του Θ.Χ.Π. Δράμας, δυνατότητα που ενισχύθηκε από την αφαίρεση της μισθοδοσίας από τις δαπάνες του Θ.Χ.Π. και την υπαγωγή τους στην τη μισθοδοσία τους όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Η παρούσα διοίκηση, παρότι επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο για τον οικονομικό έλεγχο του Θ.Χ.Π. Δράμας, απέρριψε αναιτιολόγητα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο κ. Ν. Γεωργιάδη, αντίστοιχα αιτήματα ελέγχου  στα υπόλοιπα Ιδρύματα που συγχωνεύονταν.

Επειδή τα συνεχόμενα φαινόμενα υπεξαίρεσης δεν περιορίζονται στην κακοβουλία των φερόμενων ως δραστών, αλλά υποδεικνύουν  ελλείψεις και διοικητικές ευθύνες  από μεριάς της παρούσας Διοίκησης.

Επειδή ο ίδιος ο αντιπρόεδρος κ. Γεωργιάδης, πάλι σε πρόσφατη δήλωσή του, σημείωσε πώς «δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ΚΚΠ ΑΜΘ καθώς είναι πάρα πολλές οι μονάδες, δεν μπορούν να ελεγχθούν».

Επειδή η αποδυνάμωση των διοικητικών υπηρεσιών, όπως η μετακίνηση του διευθυντή του Θεραπευτηρίου, ο οποίος ήταν διοικητικός υπάλληλος με  εμπειρία και γνώση, στην Καβάλα και η ταυτόχρονη ανάθεση της διεύθυνσης σε  υπάλληλο-ψυχολόγο, χωρίς  διοικητική εμπειρία ή η απόσπαση  υπαλλήλου κατόχου  μεταπτυχιακού στα Οικονομικά, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, φαίνεται να λειτούργησαν προστατευτικά σε κακόβουλες ενέργειες.

Επειδή δεν υπήρξε ειδική μέριμνα για την οικονομική αυτοτέλεια του Θ.Χ.Π.  με τη δημιουργία ειδικών κωδικών, που θα καταχωρούνταν τα έσοδα του Θ.Χ.Π. Δράμας, παρότι  τα νοσήλεια είναι εξειδικευμένη πίστωση.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ.κ. Υπουργός:

1.Πώς αξιολογείται από τους πολιτικούς προϊσταμένους η συγχώνευση του Θ.Π.Χ. Δράμας που προέκυψε από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4109/2013, ως προς τους καταστατικούς στόχους και λειτουργίες του ΘΠΧ Δράμας;

2.Κατατέθηκε οικονομικός απολογισμός του Κ.Κ.Π. Α.Μ.Θ. για το έτος 2013 και πώς αξιολογείται συγκριτικά με τους αμέσως προηγούμενους;

3.Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο, ώστε να ενισχυθεί διοικητικά το Κ.Κ.Π. Α.Μ.Θ. και να περιοριστούν οι καταγεγραμμένες κακόβουλες ενέργειες;

4.Πώς αξιολογεί το Υπουργείο τις ευθύνες της διορισμένης Διοίκησης του Κ.Κ.Π. Α.Μ.Θ. για τα φερόμενα περιστατικά υπεξαίρεσης αλλά και τη συνολική λειτουργία των υπαγόμενων σε αυτή δομών;


Ο ερωτών βουλευτής

Χρήστος ΚαραγιαννίδηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ