ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/10/2014

Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Διορισμός Επιτυχόντων του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα
Τροπολογία-Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις".


Θέμα: Διορισμός Επιτυχόντων του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Φεβρουαρίου 1998 για το δημόσιο τομέα


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την υπ’ αριθμό 8/1997 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Φ.Ε.Κ. αριθμός φύλλου 45, της 03/11/1997 προκηρύχθηκε Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 1998 και κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο ένα αξιοσέβαστο ποσό. Σύμφωνα με τους αναρτηθέντες πίνακες αποτελεσμάτων, κρίθηκαν επιτυχόντες, όσοι συγκέντρωσαν τις απαραίτητες μονάδες που είχε καθοριστεί από το Α.Σ.Ε.Π. Από αυτούς διορίστηκαν τόσοι όσος και ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων. Οι υπόλοιποι απέμειναν επιτυχόντες, πλην όμως μη διοριστέοι. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκουν πρόσωπα (επιτυχόντες και μη διοριστέοι), οι οποίοι έχουν διαγωνιστεί και επιτύχει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατά συνέπεια συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων του προαναφερθέντος διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διενέργεια του διαγωνισμού παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες και βαθμολογικές ανακολουθίες.

1. Στην κατηγορία Δ.Ε. το Α.Σ.Ε.Π. κατήρτησε εσωτερικό διπλό πίνακα επιτυχόντων ανάλογα με τον απολυτήριο τίτλο (Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου) και προχώρησε στο διορισμό των επιτυχόντων με βάση συγκεκριμένη ποσόστωση αυτών (50% - 50%) κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 2190/1994. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το διορισμό ατόμων με ελάχιστη βαθμολογία (441 μόρια) και αντίστοιχα τον μη διορισμό ατόμων που κυριολεκτικά αρίστευσαν (748 μόρια).

2. Ο διαγωνισμός, αν και χαρακτηρίζεται ως Πανελλήνιος, στέρησε από τους υποψηφίους την δυνατότητα να δηλώσουν θέση σε όλες τις Νομαρχίες, Επαρχεία και για όλους τους Φορείς και ως εκ τούτου περιορίστηκαν σημαντικά οι πιθανότητες διορισμού ατόμων που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες (Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε.)

Το ίδιο ζήτημα ρυθμίστηκε στο παρελθόν με το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 2349/1995, με το οποίο προβλέφθηκε η απορρόφηση 1181 επιτυχόντων – μη διοριστέων του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1995 κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παρ.11 του Ν. 2190/1994, σε κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Φ.Ε.Κ. αρ. φύλλου 2 της 19/01/1996).

Ως εκ τούτου επιβάλλεται στα πλαίσια της ισονομίας, ισοπολιτείας, διαφάνειας και αξιοκρατίας η κατάρτιση και δημοσίευση πανελλήνιας λίστας επιτυχόντων για κάθε κατηγορία κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και η ενεργοποίησή της για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την παροχή δικαιώματος υποβολής αιτήσεως διορισμού σε όλες τις Νομαρχίες, Επαρχεία και για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις, και η διατήρησή της σε ισχύ ως και την τελική εξάντλησή της.


Με το σκεπτικό αυτό, προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη – τροπολογία:


Άρθρο ……


1.    Κενές οργανικές θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπαγομένων στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2527/1997, καλύπτονται από επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθμό 8/1997 προκήρυξη του  (Φ.Ε.Κ. αριθμός φύλλου 45 της 03/11/1997). Επίσης από επιτυχόντες του ιδίου διαγωνισμού καλύπτονται και θέσεις που προκηρύχθηκαν με τον ως άνω διαγωνισμό και οι οποίες κενώθηκαν μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσης δεν έχουν πληρωθεί.

2.    Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πανελλήνιο πίνακα επιτυχόντων για κάθε κατηγορία και ειδικότητα προχωρεί στην πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων κατά Νομαρχία και Φορέα, με βάση τον ανωτέρω πίνακα και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

3.    Κρίνεται σκόπιμο να αποκλεισθούν από την νομοθετική ρύθμιση επιτυχόντες του διαγωνισμού οι οποίοι κατά την παρέλευση αυτών των δεκαέξι ετών έχουν επιτύχει σε άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου και έχουν διορισθεί ως μόνιμο προσωπικό, κάτι που αποτελεί και πάγιο αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου αδιορίστων. Υπολογίζεται ότι ο σημερινός αριθμός τους δεν ξεπερνά τα 1000 με 1500 άτομα.

                                                                                                 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014                                                                                     


Οι προτείνοντες βουλευτές

Μητρόπουλος Αλέξης

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπόλαρη Μαρία

Μπάρκας Κώστας

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Σταθάς Γιάννης

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Βούτσης Νίκος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ