ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/10/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Οχυρά Πέρδικας Αίγινας: Με ευθύνη του Ταμείου Εθνικού Στόλου απειλείται από «επενδυτές» το συγκριτικό πλεονέκτημα της ήπιας ανάπτυξης και της μικρής κλίμακας του πανέμορφου ιστορικού ψαροχωριού 

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τους Υπουργούς

- Εθνικής Άμυνας

- Πολιτισμού και Αθλητισμού

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Οχυρά Πέρδικας Αίγινας: Με ευθύνη του Ταμείου Εθνικού Στόλου απειλείται από «επενδυτές» το συγκριτικό πλεονέκτημα της ήπιας ανάπτυξης και της μικρής κλίμακας του πανέμορφου ιστορικού ψαροχωριού, που ακριβώς γι΄αυτό έχει γίνει πασίγνωστο και έχει αγαπηθεί από χιλιάδες επισκέπτες.


Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αίγινας η από 21 Ιουλίου 2014 ανοικτή πρόσκληση του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ) για μακροχρόνια μίσθωση 25ετούς διάρκειας έκτασης σε περιοχή επιφάνειας 350 στρεμμάτων στην περιοχή «Πέρδικα» της Νότιας Αίγινας. Με την υπ’ αριθμ. 3/2014 απόφασή του το Τοπικό Συμβούλιο Πέρδικας αποφάσισε ομόφωνα και ζητά να διακοπούν οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει από το ΤΕΣ και να χαρακτηριστεί ο χώρος των Οχυρών Πέρδικας ως ιστορικό Μουσείο 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ίδιο αποφάσισε ομόφωνα και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πέρδικας με την υπ’ αριθμ. 149/2014 απόφασή του.

Στην περιοχή αυτή είχε εγκατασταθεί μια πυροβολαρχία των 305mm καθώς και μία αντιαεροπορική πυροβολαρχία. Προφανώς για το λόγο αυτό, με το Β.Δ. "Περί καθορισμού των ορίων Αμυντικών Περιοχών (Α.Π.)και Ν.Οχυρών (Ν.Ο.) των Ενόπλων Δυνάμεων" (ΦΕΚ Α 295/10-12-1956) η περιοχή της Πέρδικας χαρακτηρίστηκε Ναυτικό Οχυρό. Σήμερα έχει αποχαρακτηριστεί, αλλά παραμένει στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικού Στόλου.

Η περιοχή αυτή είναι από τις γραφικότερες περιοχές του Σαρωνικού. Η εκμίσθωσή και η πιθανολογούμενη οικοδόμησή της θα καταστρέψει ένα γραφικό ψαροχώρι, υψηλού φυσικού κάλλους στοιχείο ταυτότητας της ιστορίας της Αίγινας. H Πέρδικα, σε συνδυασμό με το γειτονικό Σφεντούρι και την υπό καθεστώς αυστηρής περιβαλλοντικής προστασίας παρακείμενη Νήσο Μονή, αποτελεί ένα τόπο μοναδικό, όπου το συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι ακριβώς η μικρή κλίμακα δόμησης, χρήσεων και παρεμβάσεων. Τα «φιλόδοξα» σχέδια του ΤΕΣ πως είναι δυνατόν να μη λαμβάνουν υπόψιν αυτή την πραγματικότητα; Όλα για τα «έσοδα»; Ακόμα και από το Πολεμικό Ναυτικό;

Στην Ανοικτή Πρόσκληση του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ) εντύπωση επίσης προκαλούν, μεταξύ πολλών άλλων, τα παρακάτω σημεία :

*σύμφωνα με την παράγραφο 5 η εκμισθούμενη έκταση ενώ σαφώς πιθανολογείται ότι αποτελεί χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθόλου δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει την απόφαση για την εκμίσθωσή της πριν την οριστική αξιολόγηση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

*σύμφωνα με την παράγραφο 6 κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών αποτελούν μεταξύ άλλων «η οικονομική ικανότητα των ενδιαφερόμενων για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, (πρόταση-προσφορά) το οποίο θα αναβαθμίσει την περιοχή, θα αξιοποιήσει επί τα βελτίω την ακίνητη περιουσία του εκμισθωτή, και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον επισκεπτών, τουριστών, ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής», «η αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία και ικανότητα του Αιτούντος σε όλες τις φάσεις της επιχειρηματικής δράσης, από το στάδιο της κατασκευής μέχρι και την διαχείριση του έργου με την αποπεράτωση αυτού» και «η εμπειρία του Αιτούντος στην διαχείριση έργων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές».

Ωστόσο, κανένα από τα κριτήρια αυτά δεν εξειδικεύεται με σαφή και ορισμένο τρόπο, ώστε να καθίσταται εκ των προτέρων διαυγής και δεσμευτική η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών. Ειδικότερα,

*δεν αναφέρονται οι χρήσεις που θα αφορούν την περιοχή και στις οποίες θα βασίζεται η πρόταση – προσφορά. Προκύπτουν με αυτήν την μέθοδο προτάσεις μη συγκρίσιμες. Δεν αναφέρεται καν το μέγεθος της παρέμβασης και του κτιριακού όγκου.

*δεν εξειδικεύεται με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί η «αναβάθμιση της περιοχής»

*δεν προσδιορίζονται επαρκώς τα κριτήρια προσέλκυσης επισκεπτών, τουριστών και ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής και βέβαια δεν προσδιορίζεται το μέγεθος και η έκταση της προσδοκώμενης προσέλκυσης (αριθμός επισκεπτών, σκαφών, τουριστών κ.ο.κ)

*η παροχή τέλος κατασκευαστικού έργου προσδένεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, χωρίς να καθίσταται σαφές το γιατί.

Επισημαίνεται επί του προκειμένου ότι κοντά στην Πέρδικα της Αίγινας ιδιωτική εταιρεία κατέχει οικόπεδο 116 στρεμμάτων και σύμφωνα με κατά καιρούς δημοσιοποιημένες πληροφορίες προτίθεται να προβεί στην ανέγερση 170 κατοικιών. Πέραν των αμφισβητούμενης νομιμότητας ενός τέτοιου σχεδίου από περιβαλλοντική άποψη, η ασάφεια και οι ελλείψεις των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών υποψηφίων αναδόχων της Ανοιχτής Πρόσκλησης του ΤΕΣ γεννούν εύλογα ερωτήματα για το εάν πράγματι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και επισπεύδοντες επενδυτές, που φωτογραφίζονται με τα αναφερόμενα κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Ανοικτή Πρόσκληση του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ) φαίνεται να μην έλαβε υπόψιν τίποτα από τα παραπάνω, ενώ ξεπέρασε με χαρακτηριστική ευκολία τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής. Δεν απαντά δηλαδή σε κρίσιμα ζητήματα που υποχρεωτικά πρέπει να απαντηθούν για κάθε χωροταξικό σχεδιασμό, που σε αυτήν την περίπτωση μάλιστα υπερβαίνει την αρμοδιότητα ενός διαχειριστικού φορέα εποπτευόμενου από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Με βάση τα παραπάνω,


Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί

- Εθνικής Άμυνας

--Πολιτισμού και Αθλητισμού

-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

1. Εγκρίνουν τύποις και ουσία από άποψη εθνικής άμυνας, περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής προστασίας, αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης την από 21 Ιουλίου 2014 Ανοικτή Πρόσκληση του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ) για μακροχρόνια μίσθωση 25ετούς διάρκειας έκτασης με επιφάνεια 350 στρεμμάτων στην περιοχή Οχυρά Πέρδικας της Νότιας Αίγινας;

2. Πόσες προσφορές υποβλήθηκαν δυνάμει της ανωτέρω Ανοικτής Πρόσκλησης και από ποιες εταιρείες; Σε περίπτωση που υπήρξε μοναδική προσφορά σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να βεβαιώσουν και να αναλάβουν την ευθύνη ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας;

3. Προτίθενται τέλος να σεβαστούν τις ομόφωνες αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Πέρδικας και του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θοδωρής Δρίτσας

Θεανώ Φωτίου

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ