ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/11/2014

Υποβάθμιση του ρόλου και των υπηρεσιών των ειδικευμένων ιατρών Εργασίας 

Ερώτηση

Προς τον  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: «Υποβάθμιση του ρόλου και των υπηρεσιών των ειδικευμένων ιατρών Εργασίας»

Συνεχείς είναι  τα τελευταία χρόνια οι πρακτικές υποβάθμισης του ρόλου και των υπηρεσιών του ιατρού εργασίας  από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και  από υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα με συνεχείς παραβιάσεις  της νομιμότητας όπως καταγγέλλει η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος (E.E.I.E.Π.).

Σύμφωνα με τις καταγγελίες η  θεσμοθετημένη για τον ιδιωτικό τομέα υποχρέωση του εργοδότη να αναζητεί ο ίδιος τον ιατρό εργασίας (άρθρο 8 του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ο οποίος παραπέμπει στην κοινή Υπουργική απόφαση με Αριθμό Υ7α/ΓΠ. οικ. 112498 (6) [ΦΕΚ Β' 1775/26.8.2009] «Ιατροί Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων») καταστρατηγείται συστηματικά. Πολλές επιχειρήσεις κάνοντας χρήση δύο εγκυκλίων  που εξέδωσε το 2010 ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) προς τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρείες (ΕΞ.Υ.Π.Π.)  οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς τους ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς (καθώς μπορούν να παρέχουν και οι ίδιες υπηρεσίες ιατρών εργασίας) την υποχρέωση του εργοδότη για αναζήτηση ιατρών εργασίας, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ΕΞ.Υ.Π.Π. και αντιβαίνει στον Ν.3850/2010.  Επιπλέον οι εγκύκλιοι αυτές δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες αυτές με μια απλή υπεύθυνη δήλωση (ότι δεν κατέστη δυνατή η σύναψη σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας) να «παρέχουν υπηρεσίες ιατρού εργασίας» στις επιχειρήσεις με υπαλλήλους τους ιατρούς  που δεν είναι ειδικευμένοι στην ιατρική της εργασίας.

Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στις διαδικασίες για την αναζήτηση υπηρεσιών ιατρού εργασίας στις Υπηρεσίες του Δημοσίου  και ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

Σύμφωνα με  την  Ε.Ε.Ι.Ε.Π., φορείς του δημοσίου αναζητούν  ιατρούς εργασίας με «διακηρύξεις προχείρων μειοδοτικών διαγωνισμών» για «ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας» με βάση το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Δικαίου» δηλαδή με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις προμήθειες υλικού  και όχι με συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια όπως επιτάσσει η ιατρική δεοντολογία και ισχύει για τους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Συγχρόνως η Ε.Ε.Ι.Ε.Π. καταγγέλλει περιπτώσεις προκηρύξεων που χαρακτηρίζονται από αδιαφάνεια, φωτογραφικές διατάξεις και παράλογες απαιτήσεις.

Χαρακτηριστικά αναφέρει την περίπτωση υπηρεσίας του δημοσίου  (ΕΛ.Γ.Α., «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…», Αθήνα 06 -10-2014, Αριθμ. Πρωτ.: 11316) που προκήρυξε υπηρεσίες ιατρού εργασίας μόνο για πέντε (5)  συγκεκριμένες  ΕΞ.Υ.Π.Π. αποκλείοντας - κατά παράβαση κάθε έννοιας διαφάνειας και νομιμότητας-  όσους γιατρούς δεν εργάζονται σε αυτές, αλλά   και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 130/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας  για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014, Αριθ.Πρωτ.: 7039) όπου στις προϋποθέσεις  αναφέρεται η κατάθεση από τους ιατρούς εργασίας «αντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης κατ’ ελάχιστον 100.000,00 €, το οποίο να είναι στην ονομασία του φυσικού προσώπου ή του νομικού προσώπου».

Επειδή, οι πρακτικές που αναφέρθηκαν  καταστρατηγούν κάθε έννοια διαφάνειας ή νομιμότητας και εξυπηρετούν συγκεκριμένα  συμφέροντα  εταιρειών  (ΕΞ.Υ.Π.Π.), εις βάρος των  ειδικευμένων ιατρών εργασίας  και κυρίως  εις βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας της εργασίας.

Επειδή,  η υγεία στην εργασία είναι ένα κοινωνικό αγαθό που άπτεται της δημόσιας υγείας  και είναι αδιανόητο  να γίνεται πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.

Επειδή,  οι παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου για  την υγεία και ασφάλεια στην εργασία   δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς.

   

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1) Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο και το Σ.ΕΠ.Ε. για τη διασφάλιση των προβλεπόμενων από  το Ν. 3850/2010 διαδικασιών   εύρεσης εξειδικευμένων  ιατρών εργασίας από τις επιχειρήσεις;

2) Προτίθεται να αποσύρει τις εγκυκλίους που είχαν σταλεί από τον γενικό γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. προς τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. ως μη σύννομων με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως έχει ζητηθεί ήδη από το 2010 από την Ε.Ε.Ι.Ε.Π. και τη Γ.Σ.Ε.Ε;

3) Ποιες  ενέργειες σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο και το Σ.ΕΠ.Ε. για τον έλεγχο των  περιπτώσεων αδιαφανών, παράνομων και προκλητικά μεροληπτικών  προκηρύξεων για υπηρεσίες ιατρών εργασίας από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα;

4) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί   για  την αντιμετώπιση  της συνεχιζόμενης υποβάθμισης  των παρεχόμενων υπηρεσιών  υγείας στην εργασία τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Ξανθός Αντρέας

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μητρόπουλος Αλέξης

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος

Ζαχαριάς Κώστας

Μιχαλάκης Νίκος

Ζερδελής Γιάννης

Γαϊτάνη Ιωάννα
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ