ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

17/11/2014

Η προχειρότητα στις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων δημιουργεί τεράστια υπηρεσιακά και λειτουργικά προβλήματα στους εργαζόμενους και τους φορείς του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

Ερώτηση

Προς τους  Υπουργούς:

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Υγείας

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Η προχειρότητα στις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων δημιουργεί τεράστια υπηρεσιακά και λειτουργικά προβλήματα στους εργαζόμενους και τους φορείς του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης


Δυνάμει του Νόμου 4254/2014, 90 υπάλληλοι τμημάτων παροχών σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και μετατάχθηκαν, στις 7-5-2014 στον ΕΟΠΥΥ.Η αιτιολογία, όπως αναφέρεται στο νόμο είναι ότι «με το Ν. 3918/2011 η αρμοδιότητα των παροχών ασθενείας σε είδος μεταφέρθηκε στον ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  εξυπηρετούν έως σήμερα τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος ως προς τις παροχές αυτές. Συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά προσωπικού στον ΕΟΠΥΥ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών».

Σε όλη την διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν τηρήθηκε κανένας τυπικός κανόνας, ενώ κυριάρχησε η βιασύνη και η προχειρότητα εν όψει της σαρανταήμερης απαγόρευσης μετακινήσεων των επερχόμενων τότε εκλογών. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι ουδέποτε δημοσιεύθηκαν οι πίνακες που καταρτίστηκαν με κριτήριο την αρχαιότητα, κατά παράβαση της αρχής περί δημοσιότητας. Αυτή η παράλειψη στέρησε την δυνατότητα ελέγχου τήρησης του κριτηρίου της αρχαιότητας που προβλέπεται στον Ν. 4210/2014. Επιπλέον, η μετάταξη των υπαλλήλων δεν περιβλήθηκε καν με τον τύπο της δημοσιότητας καθώς έγινε χωρίς την έκδοση ονομαστικού ΦΕΚ, όπως προβλέπεται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Αντιθέτως, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ατομικές διαπιστωτικές πράξεις οι οποίες επιδόθηκαν στους υπαλλήλους τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη της διαθεσιμότητας τους. Το Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή, στο οποίο υπάγονταν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, καταστρατηγεί κανόνες δικαίου που αφορούν το ίδιο ως εργοδότη.

Ειδικότερα, σε υπάλληλο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Θεσσαλονίκης αρνήθηκαν την ολοκλήρωση της εκούσιας μετάταξης του, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την 17/4/2014, κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς του, κατά παράβαση της σχετικής διάταξης του ν. 4013/2012. Ακόμα πιο κραυγαλέα είναι η περίπτωση υπαλλήλου με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% που επίσης δεν εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα. Συγκεκριμένα, προσελήφθη με το νόμο 2648/98, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται η πρόσληψη στο δημόσιο ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 5% των θέσεων που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ. Μάλιστα, σε εμπρόθεσμη ένσταση που υποβλήθηκε από την υπάλληλο δεν έχει δοθεί απάντηση έως και σήμερα.

Η όλη διαδικασία της διαθεσιμότητας-μετάταξης υπαλλήλων του ΙΚΑ εφαρμόστηκε χωρίς κανένα σχεδιασμό προκαλώντας ποικίλα προβλήματα στην δημόσια διοίκηση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι εξαιρέθηκε το προσωπικό των περισσότερων τμημάτων παροχών των υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), με αποτέλεσμα να απογυμνωθούν πλήρως τα υπόλοιπα υποκαταστήματα.

Η διαδικασία διαθεσιμότητας-μετάταξης δεν σταμάτησε να είναι προβληματική ούτε όταν οι υπάλληλοι τοποθετήθηκαν στο φορέα υποδοχής. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή δεκατριών εκ των μετατασσόμενων υπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στην Περιφερειακή Διοίκηση ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης μόνο και μόνο για ανακαλύψουν ότι δεν υπήρχε καμία υποδομή για να υποδεχθούν και να αξιοποιήσουν την εργασία 13 επιπλέον υπαλλήλων στις εγκαταστάσεις του οργανισμού. Έτσι, ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους, τους ζητήθηκε να επιστρέψουν στις καταργημένες θέσεις τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να εξυπηρετούν από εκεί τους ασφαλισμένους, ως υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ πλέον. Με το υπ' αρ. Πρωτ. Δ11α/16768/06-05-2014 έγγραφο του ο ΕΟΠΥΥ, το οποίο εκδόθηκε μια μέρα πριν την ανάληψη υπηρεσίας των μεταταχθέντων, ζητούσε να παραμείνουν οι υπάλληλοι στις παλιές θέσεις τους, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συνεννόηση με την Διοίκηση του ΙΚΑ.

Ένα μήνα αργότερα, τον Ιούνιο του 2014, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (αρ. Πρωτ Φ80429/10379/1466/03-06-2014), 74 από τους 90 μεταταχθέντες στον ΕΟΠΥΥ υπαλλήλους αποσπάσθηκαν πίσω στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως 30-9-2014. Το μήνα που μεσολάβησε μέχρι την υπογραφή της ΚΥΑ οι 13 μεταταγμένοι υπάλληλοι στην Πε.Δι. ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης μετακινήθηκαν 4 φορές από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ και αντίστροφα.

Με την ολοκλήρωση της χρονικής περιόδου αυτής, ωστόσο, εξακολουθεί να μην έχει δοθεί μόνιμη λύση στο ζήτημα των υπαλλήλων. Μάλιστα,ενάμιση μήνα μετά τη λήξη της απόσπασης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι υπάλληλοι εξακολουθούν να εργάζονται εκεί μόνο με προφορική εντολή του Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος περί παράτασης της απόσπασής τους.  Σε όλο αυτό το διάστημα τα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοση νέας σχετικής ΚΥΑ, παρατείνοντας το καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας αυτών των υπαλλήλων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Σε ποια καθορισμένη ημερομηνία σκοπεύουν να εκδώσουν την απαραίτητη ΚΥΑ για την παράταση της απόσπασης των υπαλλήλων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ; Για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει η συγκεκριμένη απόσπαση; Θα είναι η τελευταία για τους συγκεκριμένους υπάλληλους;

2.    Για ποιον λόγο τέθηκαν  σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοί και έγινε η μεταφορά τους μεταξύ ΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ και εκ νέου στο ΙΚΑ κατ' αυτόν τον τρόπο; Ποια μέτρα θα λάβουν ώστε μετά την οριστική λήξη της απόσπασης και την επιστροφή των εργαζομένων στις υπηρεσίες τους (ΕΟΠΥΥ), να εξασφαλίζεται η οργανική ένταξη τους στις υπηρεσίες, οι απαραίτητοι όροι και υποδομές για να εργαστούν;

3.    Για ποιο λόγο από το 2011 δεν έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα των παροχών ασθενείας σε είδος από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ; Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβούν για την επίλυση του θέματος;

4.    Με δεδομένο πλέον ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για την κινητικότητα των υπαλλήλων, ούτε σχέδιο αναδιάρθρωσης του Δημοσίου, αλλά πλήρης υποταγή στις επιταγές της τρόικα για απολύσεις –  μετακινήσεις συγκεκριμένου αριθμού υπαλλήλων, χωρίς καμία αξιολόγηση, σκοπεύουν έστω και την ύστατη στιγμή να επανεξετάσουν το απαράδεκτο και αντισυνταγματικό μέτρο της διαθεσιμότητας;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μητρόπουλος Αλέξης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπόλαρη Μαρία

Ξανθός Ανδρέας

Σταθάς Ιωάννης

Στρατούλης Δημήτρης


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ