ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/11/2014

Επίκαιρη ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: Έγκριση φραγμάτων και χώρων αποθέσεως τελμάτων εμπλουτισμού μεταλλείου Σκουριών

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Έγκριση φραγμάτων και χώρων αποθέσεως τελμάτων εμπλουτισμού μεταλλείου Σκουριών


Η απόφαση του ΥΠΕΚΑ έγκρισης της τεχνικής μελέτης φραγμάτων και χώρων αποθήκευσης εξορυκτικών αποβλήτων του μεταλλείου των Σκουριών, στα ρέματα “Καρατζά” και “Λοτσάνικο” του Δήμου Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής (Δ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315), παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

Το αδειοδοτημένο έργο σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλλευτικών-Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β στη Χαλκιδική (εφεξής ΜΠΕ) καλύπτει έκταση 1.062 στρεμμάτων, ενώ με την απόφαση εγκρίνεται έργο έκτασης 1.670 στρεμμάτων. Κατά συνέπεια, η έγκριση αφορά νέο έργο για το οποίο δεν έχει προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως ορίζει ο νόμος.

Οι εγκαταστάσεις δεν ταξινομήθηκαν στη ΜΠΕ ως κατηγορίας Α, καθότι στηρίχθηκε στην Προκαταρκτική Μελέτη Επικινδυνότητας, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα που αντιστοιχούν στην αρχική έκταση του έργου, και όχι στην τελική, κατά 608 στρέμματα μεγαλύτερη. Η μη ύπαρξη Οριστικής Μελέτης Επικινδυνότητας, κατά το χρόνο έγκρισης της ΜΠΕ, καθιστά την εκτίμηση ελλιπή, μη οριστική και παραβιάζει την οδηγία 2006/21/ΕΚ.   

Ακόμη και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Α, ο φορέας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την οδηγία 2004/35/ΕΚ, οφείλει να καταρτίσει σχέδιο πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων, να υιοθετήσει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και να θέσει σε ισχύ εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος. Η έγκριση δεν προβλέπει τα παραπάνω προληπτικά μέτρα, παραβιάζοντας την κοινοτική οδηγία.

Τα δύο φράγματα βρίσκονται ανάμεσα σε δύο σημαντικά ενεργά ρήγματα. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, για αναχώματα με ύψος μεγαλύτερο των 15 μέτρων –αυτά που εγκρίθηκαν έχουν ύψος 15 μέτρα– απαιτείται ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη η οποία ουδέποτε εκπονήθηκε. Επίσης, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την εξασφάλιση της σεισμικής επάρκειας, και δεν έχει γίνει ανάλυση κινδύνου ευστάθειας πρανών.

Επειδή, η έγκριση κατασκευής των φραγμάτων παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία

Επειδή, τα δύο φράγματα είναι τεραστίων διαστάσεων και θα αποθηκεύσουν εκατομμύρια τόνους επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων, σε πυκνοκατοικημένη και σεισμική περιοχή

Επειδή, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να επικαλεστεί μηδενική πιθανότητα αστοχίας των φραγμάτων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

α) Αν προτίθεται να ανακαλέσει την απόφαση έγκρισης, η οποία παρουσιάζει σωρεία παραβιάσεων της νομοθεσίας;

β) Πώς εξηγεί τις παραβιάσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας –όπως περιγράφονται παραπάνω– κατά τη διαδικασία έγκρισης ενός, τέτοιου μεγέθους και είδους, έργου σε πυκνοκατοικημένη και σεισμογενή περιοχή, που θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ζωές των κατοίκων;

Η ερωτώσα βουλευτής

Κατερίνα Ιγγλέζη
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ