ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

25/11/2014

Διαιτητική Δίκη μεταξύ της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς

-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

-Οικονομικών

-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


ΘΕΜΑ: Διαιτητική Δίκη μεταξύ της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου


«Όμηροι» μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της διαιτητικής δίκης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ΑΕ «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη εταιρία Παραχώρησης για την Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός-Κλειδί», η οποία καίτοι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 4 μήνες (από την 26η/2/2010), αλλά έχει “τραβήξει” 4,5 περίπου χρόνια (!), βρίσκονται 8 επιχειρήσεις που είχαν την έδρα τους επί της ΕΟ Αθήνας-Θεσσαλονίκης καθώς και, τουλάχιστον, 7 Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν έως και 50 περίπου έτη, είτε στο ύψος των παλιών διοδίων των Τεμπών είτε στην Αγ. Παρασκευή Τεμπών, έχουν καταθέσει αγωγές  κατά της Παραχωρησιούχου τόσο για διαφυγόντα κέρδη όσο και για αποκατάσταση ηθικής βλάβης που υπέστησαν λόγω του 5μηνου (από 17.12.2009 έως 7.5.2010) αποκλεισμού της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της βραχόπτωσης που είχε σημειωθεί στην Κοιλάδα με των Τεμπών. Για τον ίδιο λόγο και διεκδικώντας αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης, είχαν καταθέσει αγωγές τα ΚΤΕΛ Λάρισας, Δράμας, Πιερίας, Ροδόπης, Καρδίτσας, Σερρών και Ξάνθης.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων όμως, όταν εξεδόθησαν, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την αναβολή της συζήτησης των υποθέσεων «μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της διαιτητικής δίκης που άνοιξε με την από 26.2.2010 αίτηση της ΑΕ “Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη εταιρία Παραχώρησης για την Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός-Κλειδί” κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου 44.3 της από 28.6.2007 “Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Τμήματος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)”, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 3605/2007».

Σύμφωνα με το άρθρο 44.3.8 της ίδιας σύμβασης, «η Διαιτητική Απόφαση εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της περίληψης των αιτημάτων από το Διαιτητικό Δικαστήριο και τα διάδικα Μέρη», αφήνοντας όμως ένα “παραθυράκι” στο Διαιτητικό Δικαστήριο να παρατείνει αυτή την προθεσμία «κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους ή με πρωτοβουλία του».

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής στοιχεία της διαιτητικής διαδικασίας: η εταιρία με την αρχική Δήλωση Αιτημάτων της, ζητούσε να αναγνωριστεί ότι η βραχόπτωση αποτελεί ζήτημα που εμπίπτει στην ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, μολονότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός (ΑΜ) είχε επισημάνει, με επιστολή του προς την εταιρία από 10.11.2009, τον ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο βραχοπτώσεων που δημιουργήθηκαν λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή των Τεμπών και είχε ζητήσει από τον κατασκευαστή να λάβει μέτρα το ταχύτερο δυνατό. Με την από 27.11.2009 επιστολή του ο Παραχωρησιούχος ισχυρίσθηκε ότι δεν υφίσταται κανένας άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών από το γεγονός που επισήμανε ο ΑΜ. Η Εγνατία Οδός ΑΕ (ΕΟΑΕ) στην από 4.12.2009 επιστολή της απαντούσε ότι οι ισχυρισμοί της εταιρίας έρχονται σε αντίθεση με το επιβεβαιωμένο (κατόπιν από κοινού –ΕΟΑΕ, ΑΜ, Παραχωρησιούχου αυτοψίας στις 27.11.2009) γεγονός του επικείμενου σοβαρού κινδύνου κατάπτωσης βράχων, αποκλεισμού της Εθνικής Οδού και πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών, τον οποίο ο ίδιος ο Παραχωρησιούχος συστηματικά αγνοούσε. Ενόψει δε αυτού του κινδύνου, με την ίδια επιστολή η ΕΟΑΕ κάλεσε εκ νέου τον Παραχωρησιούχο να προβεί άμεσα σε όλα τα μέτρα αντιμετώπισης του επικείμενου κινδύνου κατάπτωσης των πρανών στην περιοχή των Τεμπών, καθώς επίσης και σε πλήρη εφαρμογή των άρθρων 15.1.1, 20.1(i) και 20.1.3 (vi) της Σύμβασης Παραχώρησης. Παράλληλα και ο ΑΜ, με την από 9.12.2009 επιστολή του, κάλεσε τον Παραχωρησιούχο να καλέσει expert (ειδικό) και να εφαρμόσει άμεσα τα όποια μέτρα έως τις 15.12.2009.

Στις 15 και 16.12 υπήρχαν μικρότερης βραχοπτώσεις με υλικές ζημιές σε διερχόμενα οχήματα και ελαφρείς τραυματισμούς, που κατέληξαν στη μεγάλη βραχόπτωση της 17ης Δεκεμβρίου, που είχε ως συνέπεια τον τραγικό θάνατο του Ιταλού διευθυντή του Έργου της εταιρίας Σέρτζιο Σιάνι και τον αποκλεισμό της Κοιλάδας έως 7.5.2010, μολονότι οι αρχικές εκτιμήσεις αφορούσαν σε πολύ μικρότερο χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας.


Ο τότε Υπουργός κ. Ρέππας τόνιζε στη Βουλή (ΙΓ’ Περίοδος, Σύνοδος Α’, Συνεδρίαση ΜΔ της 14.01.2010) ότι «δεν συμφωνεί η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ που είναι ο διαχειριστής, για λογαριασμό του δημοσίου, του έργου με τον παραχωρησιούχο για τα αίτια τα οποία οδήγησαν σ’ αυτό το πρόβλημα και στο κλείσιμο των Τεμπών» αλλά όλα δείχνουν ότι το Δημόσιο, εν αντιθέσει με την εταιρία, δε διεκδίκησε με δική του αγωγή το δίκιο του, αξιώνοντας αυτό με τη σειρά του αποζημίωση από την εταιρία. Πέραν αυτού, για όσο καιρό παρέμεναν κλειστά τα Τέμπη, ζημιώθηκε σημαντικά η εθνική οικονομία, ενώ είναι φανερό ότι στη διαδικασία της Διαιτητικής Δίκης έχει κρατήσει μια τελείως παθητική στάση.


Η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου στοιχείου, προκαλεί δικαιολογημένα ερωτηματικά: στην αρχική Δήλωση Αιτημάτων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ζητούνταν να καταβληθούν από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση ύψους 19.760.883,95 €. Η κυβέρνηση στις 12 Απριλίου 2013 εξήγγειλε την επανεκκίνηση των  έργων στους τέσσερις αυτοκινητόδρομους, ανακοινώνοντας και την υπογραφή συμφωνιών με τους Παραχωρησιούχους και τις Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες για την αποζημίωση των τελευταίων λόγω «γεγονότων καθυστέρησης ή απαλλαγής» που συνέβησαν στο παρελθόν. Αίφνης, στις 5.7.2013, η εταιρία επαναδιατύπωσε τη θέση της, ζητώντας αντί των 19,7 εκατ., να της καταβληθεί ποσό ύψους 6.024.193,79 €.


Μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η περάτωση της διαδικασίας με την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης εκ μέρους του Διαιτητικού Δικαστηρίου.


Επειδή υπάρχει η ένορκη μαρτυρία -ενώπιον της έδρας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (20.1.2014)- του βραχομηχανικού της ασφαλιστικής εταιρίας Generali, ο οποίος είχε κληθεί να ερευνήσει για λογαριασμό των ασφαλιστών τις συνθήκες και τα αίτια της βραχόπτωσης, ότι τόσο το Δημόσιο όσο και η Κοινοπραξία αποζημιώθηκαν ως συνασφαλιζόμενοι.

Επειδή είναι απαράδεκτο τόσο το γεγονός καθαυτό να μην έχει ολοκληρωθεί η διαιτητική διαδικασία εδώ και 5 έτη, όσο και να κρίνεται από αυτή η τύχη στις δικαστικές αίθουσες τόσων ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους και ζημιώθηκαν ανυπολόγιστα από το κλείσιμο της Κοιλάδας των Τεμπών.


Επειδή η στάση του Ελληνικού Δημοσίου σε όλη αυτή την ιστορία προκαλεί ποικίλα ερωτηματικά.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων:


1.    Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η Διαιτητική Δίκη; Ποιοί είναι οι λόγοι που μία διαδικασία η οποία, βάσει της σύμβασης παραχώρησης, έπρεπε να κρατήσει 4 μήνες, συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα επί 5 έτη; Αυτή η παράταση της προθεσμίας δόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Δημοσίου, του Παραχωρησιούχου ή με πρωτοβουλία του Διαιτητικού Δικαστηρίου και για ποιούς λόγους;

2.    Γιατί η διαδικασία στο Διαιτητικό Δικαστήριο έχει κριθεί «ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ» με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι διάδικοι της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» (επιχειρηματίες, ΚΤΕΛ κ.λ.π.) να μην μπορούν να ενημερωθούν;

3.    Πότε αναμένεται η περάτωση της διαδικασίας και η έκδοση Διαιτητικής Απόφασης εκ μέρους του Διαιτητικού Δικαστηρίου;

4.    Σε τί ύψος ανέρχεται το ποσό που καταβλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου για την αποζημίωση των τελευταίων λόγω «γεγονότων καθυστέρησης ή απαλλαγής» που συνέβησαν στο παρελθόν;

5.    Τί μεσολάβησε και η εταιρία μείωσε τις οικονομικές τις απαιτήσεις από 19.760.883,95 € σε 6.024.193,79 € και, μάλιστα, ελάχιστο διάστημα μετά την καταβολή των προαναφερθεισών αποζημιώσεων;

6.    Ήταν ή όχι συνασφαλιζόμενο το Ελληνικό Δημόσιο με την Παραχωρησιούχο για το έργο; Επιβεβαιώνει ότι αποζημιώθηκε από την ασφαλιστική εταιρία Generali και ποιό ήταν το ακριβές ύψος της αποζημίωσης που έλαβε;

7.    Γιατί το Ελληνικό Δημόσιο δεν αιτήθηκε αποζημίωσης για τη ζημία που υπέστη, όταν φαίνεται από την αλληλογραφία μεταξύ της Εγνατίας Οδού ΑΕ, της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ και του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ότι ήταν σε γνώση της Παραχωρησιούχου ο επικείμενος σοβαρός κίνδυνος κατάπτωσης βράχων, αποκλεισμού της Εθνικής Οδού και πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών, αλλά καθυστέρησε σημαντικότατα να προβεί σε όλα τα μέτρα που της ζήτησε ο ΑΜ αρχικά και μετά και η ΕΟΑΕ;


Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών:


1.    Έγινε αξιολόγηση των επιπτώσεων που είχε στην ελληνική οικονομία των πεντάμηνο κλείσιμο της Κοιλάδας των Τεμπών, της κεντρικότερης δηλαδή αρτηρίας της χώρας;

2.    Τι ποσά έχουν δοθεί εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου από τότε μέχρι και σήμερα για αποκατάσταση των εναλλακτικών διαδρομών που υποχρεωτικά χρησιμοποιούσαν ΙΧ και βαρέα οχήματα για τη μετακίνησή τους από την Κεντρική προς της Βόρεια Ελλάδα; Επίσης, σε τι ύψος ανέρχονται τυχόν άλλα ποσά που έχουν δαπανηθεί και σχετίζονται με τον 5μηνο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος των Τεμπών; 


Ερωτάται ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:


1.    Ποιο ήταν το πόρισμα της επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που είχε διατάξει από 17.12.2009 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος, εάν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, από ποιον κ.λ.π.;

2.    Κατά την άποψή του, η απόφαση μιας Διεθνούς ad hoc Εμπορικής Διαιτησίας μπορεί, και εάν ναι, κατά ποιόν τρόπο και πώς τεκμηριώνεται, να επηρεάσει την έκδοσή απόφασης ενός Πολιτικού Δικαστηρίου; Εάν όχι, γιατί οι μέχρι σήμερα αποφάσεις των Πολιτικών Δικαστηρίων που έχουν αναλάβει να εκδικάσουν τις υποθέσεις επιχειρήσεων και ΚΤΕΛ εναντίον της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, είναι πανομοιότυπες και καταλήγουν σε αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης «μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της διαιτητικής δίκης που άνοιξε με την από 26.2.2010 αίτηση της ΑΕ “Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη εταιρία Παραχώρησης για την Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός-Κλειδί” κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου 44.3 της από 28.6.2007 “Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Τμήματος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)”, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 3605/2007».


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Τέλος, παρακαλείσθε, στο πλαίσιο της άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, να καταθέσετε στο Σώμα:


Αντίγραφο της τελικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης του κ. Σταύρου Αρτόπουλου, υπεύθυνου πραγματογνώμονα για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας Generali, ο οποίος ασχολήθηκε με το αντικείμενο από 17.12.2009 έως τέλη Νοεμβρίου 2011, σε ό,τι αφορά τα αίτια, τις υπαιτιότητες και για το λόγο που έγινε η βραχόπτωση.

 

O ερωτώσες και αιτούσες βουλευτίνες


Ηρώ Διώτη

Ευγενία Ουζουνίδου


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ