ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/12/2014

Απάντηση του Επιτρόπου Μοσκοβισί σε ερώτηση Κατρούγκαλου, Κούνεβα και Γλέζου: Μη εφαρμοστέα τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Ελλάδα λόγω Μνημονίου!
Την δόξα του επιτρόπου Κατάινεν της… παλαιάς Κομισιόν εζήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, υποστηρίζοντας ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα όσο αυτή δεσμεύεται από το Μνημόνιο! Αυτό αναφέρει στη γραπτή απάντησή του προς τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κατρούγκαλο, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Μανώλη Γλέζο.

Απαντώντας στην ερώτηση που είχαν καταθέσει οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 30/9, σε σχέση με τις πιέσεις της τρόικας για νέες δυσμενείς παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, στη νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και στον συνδικαλιστικό νόμο, ο Πιερ Μοσκοβισί υποστηρίζει ότι οι «μεταρρυθμίσεις» που εισηγείται η τρόικα έχουν στόχο να εξασφαλίσουν «τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και να ενισχύσουν την απασχόληση». Και ενώ αναγνωρίζει το «δικαίωμα των κρατών-μελών της Ε.Ε. να θεσπίζουν ανώτερα επίπεδα προστασίας της εργασίας στις εθνικές τους νομοθεσίες», δεν βλέπει καμιά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου στην απαίτηση της τρόικας, άρα και της Ε.Ε., να καταργηθούν διατάξεις της ήδη αποδυναμωμένης ελληνικής εργατικής νομοθεσίας.

Κυνική είναι η απάντηση του κ. Μοσκοβισί ότι «ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. δεν είναι εφαρμοστέος στην Ελλάδα», διότι το Μνημόνιο «δεν αποτελεί πράξη της ΕΕ αλλά μέσο που συμφωνήθηκε διμερώς μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών». Την ίδια στιγμή αποφεύγει να απαντήσει πώς ακριβώς νομιμοποιείται η Κομισιόν, μετέχοντας στην τρόικα, να εισηγείται δυσμενείς παρεμβάσεις σε πεδία που ρητά εξαιρούνται από το ενωσιακό δίκαιο, όπως η συνδικαλιστική νομοθεσία.

Η πλήρης απάντηση του επιτρόπου Μοσκοβισί έχει ως εξής:

«Το πρόγραμμα προσαρμογής για την Ελλάδα αποτελεί ένα συνεκτικό βραχυπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο θεματολόγιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα αποσκοπούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος, την απλούστευσή του, τη βελτίωση της διαφάνειας και την αύξηση της δικαιοσύνης. Έχουν σχεδιαστεί μεταρρυθμίσεις για να μετριαστεί το βάρος της προσαρμογής για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Εργασιακές μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των προσλήψεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής της αγοράς εργασίας ώστε να περιοριστούν οι απώλειες θέσεων απασχόλησης. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις και το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας στηρίζουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η Επιτροπή αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν ανώτερα επίπεδα προστασίας στο πλαίσιο των εθνικών τους νομοθεσιών σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.


Η Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κεκτημένου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της συνοχής του ΜΣ  με τη νομοθεσία της ΕΕ. Μέχρι σήμερα, δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση του δικαίου της ΕΕ προκύπτουσα από την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του προγράμματος.


Το ΜΣ δεν αποτελεί πράξη της ΕΕ αλλά μέσο που συμφωνήθηκε διμερώς μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της. Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο, κατά την εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο μιας τέτοιας διακυβερνητικής ρύθμισης, οι αρχές του οικείου κράτους μέλους δεν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ . Ως εκ τούτου, ο Χάρτης δεν είναι εφαρμοστέος στην παρούσα περίπτωση, δεδομένου ότι οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Σε θέματα που δεν εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης που είχαν καταθέσει στις 30/9 οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του νέου γύρου αξιολόγησης από την τρόικα ανέφερε τα εξής: 

«Aυτήν την εβδομάδα (σ.σ. τελευταία του Σεπτεμβρίου) άρχισε η 5η -και τελευταία με τη συμμετοχή της Επιτροπής λόγω της λήξης του δανειακού προγράμματος από 1/1/2015- αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής.

Βάσει της τελευταίας «Έκθεσης Αξιολόγησης» του ΔΝΤ, ανάμεσα στα μέτρα που πιέζεται να λάβει η ελληνική κυβέρνηση περιλαμβάνονται α) μια συνολική μεταρρύθμιση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος, με νέες μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις  ορίων ηλικίας, β) κατάργηση οποιουδήποτε περιορισμού στις ομαδικές απολύσεις, γ) θέσπιση του δικαιώματος «ανταπεργίας» (lock out) των εργοδοτών και δ) θέσπιση αυστηρών, απαγορευτικών όρων συνδικαλιστικής δράσης, ιδιαίτερα της απεργίας.

Με δεδομένο ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται στην Τρόικα, ερωτάται:

1.    Πρόκειται να απαιτήσει από την ελληνική κυβέρνηση παρεμβάσεις όπως οι προαναφερθείσες; Θεωρεί πως οι παρεμβάσεις, που θα επιδεινώσουν τις ήδη τραγικές συνθήκες ασφάλισης, συνταξιοδότησης, απασχόλησης, κοινωνικής διαβούλευσης και συνδικαλιστικής δράσης, είναι συμβατές με τον δεσμευτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ;

2.    Αναγνωρίζει το δικαίωμα των εθνικών αρχών να θεσπίζουν ισχυρότερα μέτρα προστασίας της εργασίας και των εργαζομένων, όπως προβλέπεται στην οδηγία 92/56ΕΚ, αλλά και από το άρθρο 153 ΣΛΕΕ;

3.    Νομιμοποιείται να απαιτεί από κράτος μέλος δυσμενείς παρεμβάσεις για τις αμοιβές εργασίας, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα στην απεργία και την ανταπεργία, εφόσον το άρθρο 153.5 ΣΛΕΕ εξαιρεί ρητά τα πεδία αυτά από τις ενωσιακές νομοθετικές διαδικασίες»;


Σημειώνεται ότι την ίδια ακριβώς απάντηση επεφύλασσε ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί και σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου για τις εισηγήσεις της τρόικας για το ΕΚΑΣ και τις ομαδικές απολύσεις. 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ