ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/12/2014

Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».


Θέμα: Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας


Α. Αιτιολογική Έκθεση

Τα 75 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργούν ως 67 μη κερδοσκοπικές εταιρείες υπαγόμενες στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Μόλις τον Μάιο του 2014, με το άρθρο 36 του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/10-5-2014) προβλέπεται ότι εφ’ εξής τα «Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 διαθέτουν τακτική, διαρκή, μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση καθώς και ότι η Προγραμματική Σύμβαση των ετών 2014-2020 ισχύει από 1.1.2014. Η δε δημοσιευμένη στις 16.5.2014 εν λόγω Σύμβαση λαμβάνει υπ’ όψιν, ως προϋπόθεση της υπογραφής της από τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, την Κ.Ε.Δ.Ε., τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και την ΕΕΤΑΑ, τον ν. 4093/2012, που συνδέεται άμεσα με τον ν. 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου.


Με τα προαναφερθέντα σημεία του ν. 4262/2014 και της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης δηλώνεται η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας για εφαρμογή  των διατάξεων του ν. 4024/2011 στα Κέντρα Πρόληψης, ωστόσο ατελέσφορα και προσθέτοντας δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις στη λειτουργία και στο προσωπικό των Κέντρων Πρόληψης. Η προβλεπόμενη «τακτική, διαρκής, μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση» δεν υλοποιήθηκε από 1.1.2014 έως σήμερα, ώστε δεν ευσταθεί επιχείρημα για ένταξη στον ν. 4024/2011 ούτε καν έκτοτε. Οι όποιες εντάξεις στον ν. 4024/2011 από Δ.Σ. Κέντρων Πρόληψης γίνονται στα όρια της νομιμότητας, καθώς εγείρονται σοβαρές αμφισβητήσεις, όπως για παράδειγμα αυτό της νομιμοποίησης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης του Δημοσίου από πρόεδρο αστικής εταιρείας, η ανυπαρξία διεύθυνσης προσωπικού στις εταιρείες, οι αρνήσεις των επιθεωρήσεων εργασίας να δεχτούν αλλαγές όρων και οι σχετικές επιβολές προστίμων. Επιπλέον και παρά τις παραπάνω ανασφάλειες δικαίου, ο επιστημονικός επόπτης ΟΚΑΝΑ μονομερώς και χωρίς καν Υπουργική Απόφαση συνδέει αφ’ ενός την αναδρομική ένταξη στον ν. 4024/2011 των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης -που δεν είναι καν υπάλληλοί του- με την υπογραφή των διμερών συμβάσεων μεταξύ ΟΚΑΝΑ και έκαστου Κέντρου Πρόληψης, αφ’ ετέρου, μάλιστα με αναδρομική τροποποίηση συμφωνηθέντων οικονομικών και άλλων όρων των συμβάσεων αυτών. Ως αποτέλεσμα, περίπου οι μισές των διμερών συμβάσεων παραμένουν ανυπόγραφες από Δ.Σ. Κέντρων Πρόληψης που θέλουν να προστατεύσουν τις δομές που διοικούν. Η ούτως προκύπτουσα υποχρηματοδότηση κατά το έτος 2014 με μονομερείς αποφάσεις του ΟΚΑΝΑ, κατά παράβαση της Προγραμματικής Σύμβασης 2014-2020, όσο και η μη απόδοση των χρημάτων που ο ΟΚΑΝΑ έλαβε για τα Κέντρα Πρόληψης και δεν απέδωσε σε αυτά κατά το διάστημα 2009-2013, έχουν επιφέρει πλήρη απορρύθμιση και αποσταθεροποίηση στα Κέντρα Πρόληψης, με κίνδυνο οι εξελίξεις αυτές να αποβούν μόνιμες και ανεπανόρθωτες.


Χρειάζεται, συνεπώς, αφ’ ενός να οριστεί ρητά στον νόμο ότι το σύνολο του προσωπικού των 75 Κέντρων Πρόληψης ήτοι των 67 αστικών εταιρειών, για λόγους ασφαλείας δικαίου και ίσης αντιμετώπισης θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 από τη δημοσίευση της προτεινόμενης τροπολογίας χωρίς αναδρομή στην προγενέστερη χρονική περίοδο, αλλά και ότι θα ακολουθήσει Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκύπτουσες ιδιαιτερότητες εφαρμογής σε 67 διακριτές αστικές εταιρείες.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ


«Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:


Το σύνολο του προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας υπάγονται στις προβλέψεις του ν. 4024/2011 για τον καθορισμό των αποδοχών τους από τη δημοσίευση του παρόντος και με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Εσωτερικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως μισθολογικές παροχές, επιδόματα, αποζημιώσεις στους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης δυνάμει προβλέψεων ΣΣΕ, αποφάσεων των Δ.Σ των Κέντρων Πρόληψης, ατομικών συμβάσεων εργασίας ως την ψήφιση του παρόντος. Τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αίρονται με τη δημοσίευση του παρόντος.»


Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2014


Οι προτείνοντες βουλευτές


Κυριακάκης Βασίλειος

Ζαχαριάς Κώστας


Ξανθός Ανδρέας


Ζερδελής Ιωάννης


Αγαθοπούλου Ειρήνη

Μιχαλάκης Νίκος

Μαντάς Χρήστος

Κατριβάνου Βασιλική

Γαϊτάνη Ιωάννα

Στρατούλης Δημήτρης


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ