ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/12/2014

Απάντηση Κομισιόν σε Δημήτρη Παπαδημούλη για την αξιοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης από την Ελλάδα
Απάντηση Κομισιόν σε Δημήτρη Παπαδημούλη για την αξιοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης από την Ελλάδα:

•    Από το 2007, η Ελλάδα έχει καταθέσει, μόνο, 7 αιτήσεις για χρηματοδότηση από το Ταμείο.

•    Καμία αξιοποίηση από την ελληνική κυβέρνηση του εργαλείου για τις μικρές αγορές εργασίας που περιλαμβάνει τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.


«Θεαματική» αύξηση 66% παρουσιάζει η Ελλάδα στις αιτήσεις για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση (Κανονισμός 1309/2013), αφού μέσα σε δύο μήνες κατέθεσε δύο νέες αιτήσεις, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό για την περίοδο 2007-2014, από 3 σε 5! Αυτό προκύπτει από απάντηση της Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Thyssen, στον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.


Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του, που κατατέθηκε αρχές Οκτωβρίου, έθετε το θέμα της ανεπαρκούς αξιοποίησης του Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους, εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, και ρωτούσε την Κομισιόν «για ποιους λόγους η Ελλάδα παρουσιάζει τόσο χαμηλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το ΤΠΠ, σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», την ίδια στιγμή που χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία, έχουν να επιδείξουν, τουλάχιστον, μεγαλύτερο ‘ζήλο’.

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού ρωτούσε την Κομισιόν αν θα έκρινε θετικά την αναθεώρηση του Κανονισμού για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, ώστε να μειωθούν τυχόν γραφειοκρατικά, και άλλα, εμπόδια που εμφανίζονται κατά τη χρήση του, ζητούσε να πληροφορηθεί κατά πόσο η Ελλάδα έχει κάνει χρήση της δυνατότητας αξιοποίησης κεφαλαίων από το Ταμείο σε περιπτώσεις μικρών αγορών εργασίας και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4.2 του Κανονισμού 1309/2013

Στην απάντησή της η Επίτροπος Thyssen αρνείται να σχολιάσει τη χαμηλή αξιοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης από την Ελλάδα και παραπέμπει τον Έλληνα ευρωβουλευτή στην ελληνική κυβέρνηση για περισσότερες πληροφορίες.

Στη συνέχεια της απάντησής της η Ευρωπαία Επίτροπος, σημειώνει ότι η «η Επιτροπή δεν προτίθεται επί του παρόντος να επανεξετάσει το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου ή τους όρους για τη χορήγηση στήριξης από το Ταμείο» και ενημερώνει ότι η Ελλάδα έχει υποβάλει, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2014, πέντε αιτήσεις χρηματοδότησης προς το Ταμείο, την ίδια στιγμή που, η Ιρλανδία και η Ισπανία έχουν καταθέσει 9 και 12 αιτήσεις, αντίστοιχα.


Καταλήγοντας στην απάντησή της η κ. Thyssen τονίζει, όσον αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης του Ταμείου για μικρές αγορές εργασίας και συλλογικές αιτήσεις για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, ότι η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει καμία αίτηση που να «αναφέρεται σε μικρή αγορά εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις».


Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση


Η Ελλάδα, που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση στην οικονομική ιστορία σε περιόδους ειρήνης, για την περίοδο 2007-2014, έχει καταθέσει μόλις 3 αιτήσεις χρηματοδότησης στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΤΠΠ).

Την ίδια στιγμή, άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, που δεν αντιμετωπίζουν, στον ίδιο βαθμό, τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης όπως η Ελλάδα, επιδεικνύουν καλύτερες επιδόσεις αναφορικά με την αξιοποίηση του εν λόγω ταμείου. Συγκεκριμένα, για την ίδια περίοδο, η Γερμανία και η Αυστρία έχουν καταθέσει 7 αιτήσεις, η Δανία 10 και η Ολλανδία 16.


Ερωτάται η Επιτροπή:

•    Για ποιους λόγους η Ελλάδα παρουσιάζει τόσο χαμηλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το ΤΠΠ, σε σχέση με άλλα κράτη μέλη;

•    Πώς θα έκρινε ενδεχόμενη αναθεώρηση του ΤΠΠ 2014-2020, στην κατεύθυνση της μείωσης τυχόν γραφειοκρατικών εμποδίων και της αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης; Θα ήταν θετική σε ενδεχόμενη μείωση του κριτηρίου της απόλυσης 500 εργαζομένων, ιδιαίτερα για χώρες όπως η Ελλάδα, με πολύ μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων;

•    Γνωρίζει εάν η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει τουλάχιστον τη δυνατότητα ενεργοποίησης του ΤΠΠ σε περιπτώσεις «μικρών αγορών εργασίας… ιδίως όσον αφορά συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» (Κανονισμός αριθ. 1309/2013, άρθρο 4 παρ. 2);


Απάντηση της κας Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής

(1.12.2014)


Δεν είναι πολιτική της Επιτροπής να σχολιάζει αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με την υποβολή ή τη μη υποβολή αίτησης συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Η Επιτροπή προτείνει στον αξιότιμο βουλευτή να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους επικοινωνίας του ΕΤΠ για την Ελλάδα , προκειμένου να αποκτήσει τις πληροφορίες που ζητά.

Ο κανονισμός για το ΕΤΠ (2014-20), που εκδόθηκε πέρυσι, θεσπίζει ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Η Επιτροπή δεν προτίθεται επί του παρόντος να επανεξετάσει το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου ή τους όρους για τη χορήγηση στήριξης από το Ταμείο.

Τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ σχεδιάστηκαν για την παροχή στήριξης στους εργαζόμενους που απολύονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Διάφορα κράτη μέλη έχουν κάνει εκτεταμένη χρήση των εν λόγω κριτηρίων και πρόσφατα η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση  για στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 58 της NACE (εκδοτικές δραστηριότητες).

Η Ελλάδα κατέθεσε πέντε αιτήσεις, εκ των οποίων καμία δεν αναφέρεται σε μικρή αγορά εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ